ESTUDIO SAVAGE

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


En l'última pel·lícula de Paul Thomas Anderson, El hilo invisible, hi ha una escena on pot veure's a un parell de costureres que han de superar els 60 anys. Són fràgils i tenen el cap acatxat. Utilitzen les seues mans amb delicadesa. Són mans velles amb l'energia dels vint anys. No són especialment cinematogràfiques ni fotogèniques. Són veritat, que no és poc. Quan vaig veure eixa escena vaig recordar immediatament el quadre de Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracne, un oli datat entre 1655 i 1660. L'obra simbolitza el pas de la matèria (el procés de filar) a una forma concreta (el tapís) a través del poder de l'art. Una cosa semblant succeeix en esta pel·lícula elegant i exquisida, bella fins a la rendició. Ací són vestits en comptes de tapissos el que es creen. Una atmosfera molt semblant percep en l'estudi Savage, en ple centre del barri de Russafa. Quan Adrián Salvador i Lucas Zaragosí ens obrin la porta una llum encegadora i certament màgica -hipnòtica- s'apodera dels nostres ulls. Espere que la càmera de Paula l'haja captat. Vinc a escoltar-los, a aprendre, a observar-los. D'on ixen estos dos genis que no solament han conquistat la moda valenciana sinó que a més han decidit projectar-la al món sencer des de l'àmbit local?

En la última película de Paul Thomas Anderson, El hilo invisible, hay una escena en la que puede verse a un par de costureras que deben superar los 60 años. Son frágiles y tienen la cabeza agachada. Utilizan sus manos con delicadeza. Son manos viejas con brío de veinteañeras. No son especialmente cinematográficas ni fotogénicas. Son verdad, que no es poco. Cuando vi esa escena recordé inmediatamente el cuadro de Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracne, un óleo fechado entre 1655 y 1660. La obra simboliza el paso de la materia (el proceso de hilar) a una forma concreta (el tapiz) a través del poder del arte. Algo parecido sucede en esta película elegante y exquisita, hermosa hasta la rendición. Aquí son vestidos en vez de tapices lo que se crean. Una atmósfera muy parecida percibo en el estudio Savage, en pleno centro del barrio de Russafa. Cuando Adrián Salvador y Lucas Zaragosí nos abren la puerta una luz cegadora y ciertamente mágica -hipnótica- se apodera de nuestros ojos. Ojalá la cámara de Paula la haya captado. Vengo a escucharles, a aprender, a observarles. ¿De dónde salen estos dos genios que no solo han conquistado la moda valenciana sino que además han decidido proyectarla al mundo entero desde lo local?

***

'Global need local, local means culture', podem llegir en la porta del seu estudi. 'El global necessita del local, local significa cultura'. És un dels millors lemes que he llegit en els últims temps. Un dels més precisos i coherents amb el projecte que visitem. Estudi Savage és l'evolució de la marca Siemprevivas que comandaven Adrián i Lucas. Una marca de moda que va nàixer amb la seua primera col·lecció en 2009. En aquell moment els dos tornaven de Barcelona i es van plantejar enmig de la crisi, i com altres tants joves, els seus futurs:

LUCAS: Tornàvem i ens plantejarem crear una marca de roba. Estem parlant de l'època del boom de les passarel·les en qualsevol lloc: centres comercials, places i pobles. Però nosaltres volíem crear una marca mirant al futur, sense la necessitat d'estar mirant sempre a la passarel·la.

ADRIÁN: Clar, no ens plantejavem una marca per a desfilar, sinó de futur. Estàvem molt allunyats d'eixe ritme que per a una marca tan xicoteta com la nostra no era viable. Ara nosaltres triem el moment per presentar una col·lecció, l'espai i les models.

LUCAS: A més en esta nova etapa hem replantejat tot i, sobretot, eixa visió global de totes les disciplines del disseny. Ara fem també disseny gràfic o de producte i hem incorporat a Ramón Arnau i Mariola Reyna amb els quals ja havíem treballat i, a més, havíem sigut companys d'universitat.

ADRIÁN: El que pretenem és estar presents en tot el procés creatiu. El pas final és veure a les clientes amb la borsa en la mà eixint d'ací; és una manera de no perdre la nostra essència.

Adrián i Lucas es van conèixer perquè els seus pares i avis havien sigut veïns i amics durant molts anys. Un dia van coincidir en l'ascensor i els camins es van ajuntar fins a aquest moment. Lucas va estudiar publicitat en la Cardenal Herrera-CEU, després es va marxar dos anys a Madrid i d'allí a Barcelona. Va treballar en diferents sectors però mai en la moda (“Moltes vegades dic que jo no sé què faig ací”, explica entre riures). “El que sempre m'havia fascinat era la creativitat perquè jo sóc zero creatiu. Per açò, viure cada dia amb Adrián, Mariola i Ramón és fantàstic”. El camí d'Adrián va ser invers: va estudiar en la Central Saint Martins de Londres i no li va agradar l'experiència. D'ací es va marxar a la IED (Escola Superior de Disseny) de Barcelona i va acabar a València estudiant disseny industrial també en el CEU.

'Global need local, local means culture', podemos leer en la puerta de su estudio. 'Lo global necesita a lo local, local significa cultura'. Es uno de los mejores lemas que he leído en los últimos tiempos. Uno de los más certeros y coherentes con el proyecto que visitamos. Estudio Savage es la evolución de la marca Siemprevivas que comandaban Adrián y Lucas. Una firma de moda que nació con su primera colección en 2009. En ese momento los dos volvían de Barcelona y se plantearon en medio de la crisis, y como otros tantos jóvenes, sus futuros:

LUCAS: Volvíamos y nos planteamos crear una marca de ropa. Estamos hablando de la época del boom de las pasarelas en cualquier sitio: centros comerciales, plazas y pueblos. Pero nosotros queríamos crear una marca mirando al futuro, sin la necesidad de estar mirando siempre a la pasarela.

ADRIÁN: Claro, no nos planteamos una marca para desfilar, sino de futuro. Estábamos muy alejados de ese ritmo que para una marca tan pequeña como la nuestra no era viable. Ahora nosotros elegimos el momento para presentar una colección, el espacio y las modelos.

LUCAS: Además en esta nueva etapa hemos replanteado todo y, sobre todo, esa visión global de todas las disciplinas del diseño. Ahora hacemos también diseño gráfico o de producto y hemos incorporado a Ramón Arnau y Mariola Reyna con los que ya habíamos trabajado y, además, habíamos sido compañeros de universidad.

ADRIÁN: Lo que pretendemos es estar presentes en todo el proceso creativo. El paso final es ver a las clientas con la bolsa en la mano saliendo de aquí; es una manera de no perder nuestra esencia.

Adrián y Lucas se conocieron porque sus padres y abuelos habían sido vecinos y amigos durante muchos años. Un día coincidieron en el ascensor y los caminos se juntaron hasta este momento. Lucas estudió publicidad en la Cardenal Herrera-CEU, después se marchó dos años a Madrid y de allí a Barcelona. Trabajó en distintos sectores pero nunca en la moda (“Muchas veces digo que yo no sé qué hago aquí”, explica entre risas). “Lo que siempre me había fascinado era la creatividad porque yo soy cero creativo. Por eso, vivir cada día con Adrián, Mariola y Ramón es fantástico”. El camino de Adrián fue inverso: estudió en la Central Saint Martins de Londres y no le gustó la experiencia. De ahí se marchó a la IED (Escola Superior de Disseny) de Barcelona y acabó en Valencia estudiando diseño industrial también en el CEU.

***

Lucas i Adrián parlen d'una manera compenetrada. Són molts els anys que porten formant una de les parelles professionals més estables, joves i emprenedores de València. Un punt d'inflexió es va produir amb la famosa marca de bosses -OneSixOne- que van presentar a Nova York i que van adquirir dones tan conegudes com Michelle Obama o Lady Gaga. L'aventura americana, “el gran somni americà”, no obstant açò, mai els va atraure prou com per a abandonar l'autenticitat valenciana:

LUCAS: Va arribar un punt en el qual tothom ens preguntava per què ens havíem tornat a València, per què no ens havíem quedat a Nova York. I la nostra resposta era: “I per què no?” Si la nostra casa està ací. Ací som feliços. És veritat que a voltes tot costa un poc més, però el més important és la constància. Hem passat èpoques millors i pitjors. Però sabíem que era el nostre projecte i volíem viure d'ell. Ens prenem açò seriosament; per a nosaltres la moda no és un joc, és una indústria, una empresa. Decidim fer-ho a València perquè ens resultava molt més còmode. Al final hem trobat una xarxa de proveïdors que en una altra part del món seria molt difícil, sobretot, en el món de l'artesania. Tenim a una de les millors bufadores de vidre a cinc minuts; un torner de fusta en la cantonada... Són perfils que s'estaven perdent i amb els quals ens encanta treballar. A València hi ha potencial enorme.

ADRIÁN: Al final som el que hem viscut i el que veiem. L'època que passàrem a Nova York vàrem agafar d'exemple el que vàrem veure allí. Dissenyadors independents que no participaven en pasarel·les. A Espanya, per exemple, sembla que si no participes no eres dissenyador. I allí vam veure xicotets estudis amb tendes-taller en el Soho però venent a Tòquio o Londres. Ens fascinava veure açò, que tenien una tenda d'ulleres en la part davantera. Compatibilitzaven un projecte comercial amb un altre més romàntic i passional. I després eixe 'sentir-se orgullós' de ser americans i de tot el que fan. Promoure als seus artesans, els seus projectes i indústria. A Espanya açò no ho vèiem. També eixe manifest que ens comencem a crear: 'abans de prendre qualsevol decisió hem de qüestionar-nos-ho tot'. És el que deia Anni Albers, dona de Josef Albers a la qual no se li coneix tant però que era l'autèntica promotora de les seues idees. Ella deia 'abans de crear, hem de qüestionar-nos-ho tot'. I jo crec que tenia raó.

No serà la primera vegada que els responsables de l'Estudi Savage recórreguen a figures femenines per parlar de referents. Anni Albers -una dissenyadora tèxtil, teixidora, pintora i professora de l'Escola de la Bauhaus- és solament un exemple. I és que Adrián i Lucas saben que les dones són el seu públic fidel. La idea d'ajudar a construir-los un relat, d'empoderar-les, és probablement un dels seus majors reptes i gratificacions.

Lucas y Adrián hablan de un modo compenetrado. Son muchos los años que llevan formando una de las parejas profesionales más estables, jóvenes y emprendedoras de Valencia. Un punto de inflexión se produjo con la famosa marca de bolsos -OneSixOne- que presentaron en Nueva York y que adquirieron mujeres tan conocidas como Michelle Obama o Lady Gaga. La aventura americana, “el gran sueño americano”, sin embargo, nunca les atrajo lo suficiente como para abandonar la autenticidad valenciana:

LUCAS: Llegó un punto en el que todo el mundo nos preguntaba por qué nos habíamos vuelto a Valencia, por qué no nos habíamos quedado en Nueva York. Y nuestra respuesta era: “¿Y por qué no?” Si nuestra casa está aquí. Aquí somos felices. Es verdad que a veces todo cuesta un poquito más, pero lo más importante es la constancia. Hemos pasado épocas mejores y peores. Pero sabíamos que era nuestro proyecto y queríamos vivir de él. Nos tomamos esto en serio; para nosotros la moda no es un juego, es una industria, una empresa. Decidimos hacerlo en Valencia porque nos resultaba mucho más cómodo. Al final hemos encontrado una red de proveedores que en otra parte del mundo sería muy difícil, sobre todo, en el mundo de la artesanía. Tenemos a una de las mejores sopladoras de vidrio a cinco minutos; un tornero de madera en la esquina... Son perfiles que se estaban perdiendo y con los que nos encanta trabajar. En Valencia hay potencial enorme.

ADRIÁN: Al final somos lo que hemos vivido y lo que vemos. La época que pasamos en Nueva York cogimos de ejemplo lo que vimos allí. Diseñadores independientes que no participaban en desfiles. En España, por ejemplo, parece que si no participas no eres diseñador. Y allí vimos pequeños estudios con tiendas-taller en el Soho pero vendiendo en Tokio o Londres. Nos fascinaba ver eso, que tenían una tienda de gafas en la parte delantera. Compatibilizaban un proyecto comercial con otro más romántico y pasional. Y luego ese 'sentirse orgulloso' de ser americanos y de todo lo que hacen. Promover a sus artesanos, a sus proyectos e industria. En España eso no lo veíamos. También ese manifiesto que nos empezamos a crear: 'antes de tomar cualquier decisión debemos cuestionárnoslo todo'. Es lo decía Anni Albers, mujer de Josef Albers a la que no se le conoce tanto pero que era la auténtica promotora de sus ideas. Ella decía 'antes de crear, debemos cuestionárnoslo todo'. Y yo creo que tenía razón.

No será la primera vez que los responsables del Estudio Savage recurran a figuras femeninas para hablar de referentes. Anni Albers -una diseñadora textil, tejedora, pintora y profesora de la Escuela de la Bauhaus- es solo un ejemplo. Y es que Adrián y Lucas saben que las mujeres son su público fiel. La idea de ayudar a construirles un relato, de empoderarlas, es probablemente uno de sus mayores retos y gratificaciones.

savage_desficimagazine_paulagfurio_1.jpg

De quina manera la moda defineix a una dona? Com pot dotar-li de confiança o d'inseguretat? Quins codis no verbals es transmeten amb determinades peces? Totes estes qüestions són més importants hui que fa deu anys, quan Adrián i Lucas començaven. La raó té a veure amb este moviment que és ja una realitat: les dones es reafirmen en tots els seus drets i àmbits. També en el de la moda?

ADRIÁN: Una de les coses que ens faltava quan vam començar era el contacte directe amb la clienta. I ens ha ajudat molt.

LUCAS: Que algú cride a la teua porta és ja per a estar molt agraïts. Tenim eixe perfil de clienta molt guay que hi ha a València (parlem de dones però molt prompte comencem amb moda d'home) que li diu a Adrián que vol que li faça alguna cosa i que ja veurà quan li'l posa

ADRIÁN: Sí, la diferència que veiem és que ara les dones no esperen al dia d'una boda, un esdeveniment o un bateig; ara ho fan i consumeixen responsablement la resta de l'any. Jo m'enrecorde d'anar amb ma mare i la meua iaia a principi de temporada a comprar i adquiríem peces bones per a eixa temporada i no tornàvem a consumir fins a rebaixes o la següent temporada. Jo em pregunte: de veritat necessitem roba nova totes les setmanes? 

LUCAS: Nosaltres hem defensat la sostenibilitat sempre. Evidentment, jo també consumisc marques low cost en un moment determinat. El que sí els dic als nostres alumnes és que dins de la nostra parcel·la, hem de posar el nostre granet d'arena per a produir el menys possible i el més conscientment possible.

ADRIÁN: Eixa sostenibilitat empresarial era fonamental des dels nostres inicis. No entenem la moda com l'època de rebaixes, no creiem en l'“estocatge” en el món de la moda, a produir per produir. Tot açò va lligat a la creació d'un nou imaginari social. La crisi es va emportar moltes coses per davant. A València encara més. Tot el que ha passat ací ens ha ajudat. Ara mateix València és un centre d'innovació i està per davant d'altres ciutats. I açò és a causa d'un esgotament del que teníem abans, moltes dones rebutgen tot el que han vist i busquen alguna cosa nova. Nosaltres hem sigut una espècie de far en este sentit. Tots tenim identitats diferents al llarg de la nostra vida i açò és el que jo crec que li ha passat a la clienta valenciana.

¿De qué manera la moda define a una mujer? ¿Cómo puede dotarle de confianza o de inseguridad? ¿Qué códigos no verbales se transmiten con determinadas prendas? Todas estas cuestiones son más importantes hoy que hace diez años, cuando Adrián y Lucas comenzaban. La razón tiene que ver con este movimiento que es ya una realidad: las mujeres se reafirman en todos sus derechos y ámbitos. ¿También en el de la moda?

ADRIÁN: Una de las cosas que nos faltaba cuando comenzamos era el contacto directo con la clienta. Y nos ha ayudado mucho.

LUCAS: Que alguien llame a tu puerta es ya para estar muy agradecidos. Tenemos ese perfil de clienta muy guay que hay en Valencia (hablamos de mujeres pero muy pronto empezamos con moda de hombre) que le dice a Adrián que quiere que le haga algo y que ya verá cuando se lo pone.

ADRIÁN: Sí, la diferencia que vemos es que ahora las mujeres no esperan al día de una boda, un evento o un bautizo; ahora lo hacen y consumen responsablemente el resto del año. Yo me acuerdo de ir con mi madre y mi abuela a principio de temporada a comprar y adquiríamos prendas buenas para esa temporada y no volvíamos a consumir hasta rebajas o la siguiente temporada. Yo me pregunto: ¿de verdad necesitamos ropa nueva todas las semanas? 

LUCAS: Nosotros hemos defendido la sostenibilidad siempre. Evidentemente, yo también consumo marcas low cost en un momento determinado. Lo que sí les digo a nuestros alumnos es que dentro de nuestra parcela, debemos poner nuestro granito de arena para producir lo menos posible y lo más conscientemente posible.

ADRIÁN: Esa sostenibilidad empresarial era fundamental desde nuestros inicios. No entendemos la moda como la época de rebajas, no creemos en el “estocaje” en el mundo de la moda, en producir por producir. Todo esto va ligado a la creación de un nuevo imaginario social. La crisis se llevó muchas cosas. En Valencia todavía más. Todo lo que ha pasado aquí nos ha ayudado. Ahora mismo Valencia es un centro de innovación y está por delante de otras ciudades. Y esto es debido a un agotamiento de lo que teníamos antes, muchas mujeres rechazan todo lo que han visto y buscan algo nuevo. Nosotros hemos sido una especie de faro en este sentido. Todos tenemos identidades diferentes a lo largo de nuestra vida y eso es lo que yo creo que le ha pasado a la clienta valenciana.

***

La pel·lícula de Paul Thomas Anderson no es va de la meua ment mentre transcric i redacte este reportatge. Com és el tracte dels dissenyadors amb les seues muses, amb les dones a les quals anhelen vestir? Fa molt poc, Adrián i Lucas van dissenyar el vestuari d'una obra de teatre que es va estrenar en el Teatre Principal de València: Man Ray, de la companyia valenciana Taiat Dansa. Meritxell Barberá i Inma García, directores de l'obra, analitzen precisament les relacions opresives, depenents i dominants que el fotògraf tenia amb les seues muses. La reflexió s'obri a tots els artistes homes amb els seus models femenines i, de nou, pense en Reynolds Woodcock, el modista de P. T. Anderson (encarnat en un imponent Daniel Day-Lewis) i la seua musa Ànima (Vicky Krieps).

LUCAS: Portem vuit o nou anys col·laborant amb elles. És un projecte que ens encanta perquè estem enamorats d'elles. Ens sembla meravellós que açò es faça des de València i s'exporte a tot el món.

ADRIÁN: Elles sí són unes prescriptores -unes influencers- reals. És un gust treballar amb elles, veure-les crear. Elles tenen alguna cosa molt difícil d'aconseguir: una identitat única a l'hora de crear. 

LUCAS: Esta obra la presentàrem a Barcelona i després en el Teatro Romano de Sagunt.

ADRIÁN: Tenen una forma de treballar molt semblant a nosaltres. Inverteixen temps en la creació d'un concepte i el porten a l'estètica. Són completes i tenen una visió global.

La película de Paul Thomas Anderson no se va de mi mente mientras transcribo y redacto este reportaje. ¿Cómo es el trato de los diseñadores con sus musas, con las mujeres a las que ansían vestir? Hace muy poco, Adrián y Lucas diseñaron el vestuario de una obra de teatro que se estrenó en el Teatro Principal de Valencia: Man Ray, de la compañía valenciana Taiat Dansa. Meritxell Barberá e Inma García, directoras de la obra, analizan precisamente las relaciones opresivas, dependientes y dominantes que el fotógrafo tenía con sus musas. La reflexión se abre a todos los artistas hombres con sus modelos femeninas y, de nuevo, pienso en Reynolds Woodcock, el modisto de P. T. Anderson (encarnado en un imponente Daniel Day-Lewis) y su musa Alma (Vicky Krieps).

LUCAS: Llevamos ocho o nueve años colaborando con ellas. Es un proyecto que nos encanta porque estamos enamorados de ellas. Nos parece maravilloso que eso se haga desde Valencia y se exporte a todo el mundo.

ADRIÁN: Ellas sí son unas prescriptoras -unas influencers- reales. Es un gustazo trabajar con ellas, verlas crear. Ellas tienen algo muy difícil de conseguir: una identidad única a la hora de crear. 

LUCAS: Esta obra la presentamos en Barcelona y después en el Teatro Romano de Sagunto.

ADRIÁN: Tienen una forma de trabajar muy parecida a nosotros. Invierten tiempo en la creación de un concepto y lo llevan a la estética. Son completas y tienen una visión global.

savage_desficimagazine_paulagfurio_2.jpg

Conversem en una taula de cristall situada en la part posterior de l'estudi. Darrere hi ha una xicoteta galeria per on entra la llum i colpeja a una planta que sembla créixer per moments. De tant en tant, Adrián fa una ullada a la seua taula de treball on està acabant de cosir una peça de la seua nova col·lecció 'La novia quiere bailar'.

Encara que sempre van tenir clar que el seu era la slow fashion, en el camí va haver-hi moments complicats, ja que estaven saturats i enfadats amb el ritme vertiginós que estava prenent el seu projecte. Van voler parar i ho vàren fer a temps. No sempre les grans marques disposen d'eixe temps per a repensar-se. Menys encara en esta bambolla digital on la moda s'ha democratitzat.

ADRIAN: El món del consum ha perdut motíssims valors. Em sorprèn que la gent pose el crit en el cel per una bossa de 1.500 euros però no ho posa quan va a Primark i veu un de 3 euros. Ací, qui està perdent? Doncs el pobre xiquet que ho està cosint a Tailàndia però, per què no ens qüestionem açò?

LUCAS: Ahir teníem una conversa sobre influencers. Tenim vares de mesurar complicades en este tema. Crec que poden tindre una influència real si m'influeixen d'una manera real. Des del moment en el qual les marques els paguen perquè ensenyen les seues peces, no em poden influir. Hi ha un boom de influencers que no ens poden influir en res perquè no són res; solament reben regals i els pengen a les seues xarxes. La gent s'està deixant portar per esta influència però no s'adonen que no és real. Sempre ens fa ràbia que la gent que té el poder de canviar les coses no ho faça. És gent que ha començat com nosaltres, molt poc a poc, de seguida se li puja al cap i entren en esta tendència. 

Adrián i Lucas imparteixen en Barreira l'assignatura 'Cultura del disseny'. Als seus alumnes sempre intenten explicar-los que els prescriptors/influencers han existit sempre en la societat: “Gent a la qual valores i et fixes en ells”, afirma Adrián. “Hem d'aprendre a valorar-nos, a tindre identitat i individualitat. A través de criteri propi però també de la cultura en general. Al final els preguntem qui són els seus referents i no hi ha ningú que ens diga un científic o un metge. Els seus referents són Les Kardashian i Dulceida”. Lucas conclou: “Jo en la universitat els dic que nosaltres els ensenyem però fins a cert punt, que han de buscar-se la vida”. Adrián remata: “Eres el que veus i, com a dissenyadors, en la primera classe ens vàren dir que no ens anaven a ensenyar res, que solament ens anaven a ensenyar a observar, a mirar”. I no és poc.

Conversamos en una mesa de cristal situada en la parte posterior del estudio. Detrás hay una pequeña galería por donde entra la luz y golpea a una planta que parece reverdecer por instantes. De vez en cuando, Adrián echa un vistazo a su mesa de trabajo en la que está acabando de coser una pieza de su nueva colección 'La novia quiere bailar'.

Aunque siempre tuvieron claro que lo suyo era la slow fashion, en el camino hubo momentos complicados, pues estaban saturados y algo enfadados con el ritmo vertiginoso que estaba tomando su proyecto. Quisieron pararlo y lo hicieron a tiempo. No siempre las grandes marcas disponen de ese tiempo para repensarse. Menos aun en esta burbuja digital donde la moda se ha democratizado.

ADRIAN: El mundo del consumo ha perdido un montón de valores. Me sorprende que la gente ponga el grito en el cielo por un bolso de 1.500 euros pero no lo pone cuando va a Primark y ve uno de 3 euros. Ahí, ¿quien está perdiendo? Pues el pobre niño que lo está cosiendo en Tailandia pero, ¿por qué no nos cuestionamos eso?

LUCAS: Ayer teníamos una conversación sobre influencers. Tenemos varas de medir complicadas en este tema. Creo que pueden tener una influencia real si me influyen de una manera real. Desde el momento en el que las marcas les pagan para que enseñen sus piezas, no me pueden influir. Hay un boom de influencers que no nos pueden influir en nada porque no son nada; solo reciben regalos y los suben a sus redes. La gente se está dejando llevar por esta influencia pero no se dan cuenta de que no es real. Siempre nos da rabia que la gente que tiene el poder de cambiar las cosas no lo haga. Es gente que ha empezado como nosotros, muy poquito a poco, enseguida se le sube a la cabeza y entran en esta tendencia. 

Adrián y Lucas imparten en Barreira la asignatura 'Cultura del diseño'. A sus alumnos siempre intentan explicarles que los prescriptores/influencers han existido siempre en la sociedad: “Gente a la que valoras y te fijas en ellos”, afirma Adrián. “Hemos de aprender a valorarnos, a tener identidad e individualidad. A través de criterio propio pero también de la cultura en general. Al final les preguntamos quiénes son sus referentes y no hay nadie que nos diga un científico o un médico. Sus referentes son Las Kardashian y Dulceida”. Lucas concluye: “Yo en la universidad les digo que nosotros les enseñamos pero hasta cierto punto, que han de buscarse la vida”. Adrián remata: “Eres lo que ves y, como diseñadores, en la primera clase nos dijeron que no nos iban a enseñar nada, que solo nos iban a enseñar a observar, a mirar”. Y no es poco.

***

Com a laboratori de tendències, Estudi Savage també ha sabut relacionar la moda amb l'art. En eixa intersecció l'artesania ha sigut clau: “Per a marques independents com la nostra, l'artesania ha sigut eixa píndola d'ajuda per a començar. El problema de la indústria és que el seu propi ritme no permet la flexibilitat. Nosaltres solament coneixíem la moda com una cosa industrial i bestial però, per als xicotets creadors, l'artesania et permet flexibilitat i canviar qualsevol cosa durant el procés de creació”. Un sentiment contradictori s'apodera d'ells quan una clienta ix de la tenda amb una borsa en la mà: “Ens encanta vendre però ens dóna pena. És tan generós per part de l'artista deixar-nos jugar amb la seua obra, manipular-la...”. Algunes de les artistes amb les quals han treballat per a OneSixOne són Kelly Beeman, Anna Talens o Vicky Uslé.

Como laboratorio de tendencias, Estudio Savage también ha sabido relacionar la moda con el arte. En esa intersección la artesanía ha sido clave: “Para marcas independientes como la nuestra, la artesanía ha sido esa píldora de ayuda para empezar. El problema de la industria es que su propio ritmo no permite la flexibilidad. Nosotros solo conocíamos la moda como algo industrial y bestial pero, para los pequeños creadores, la artesanía te permite flexibilidad y cambiar cualquier cosa durante el proceso de creación”. Un sentimiento contradictorio se apodera de ellos cuando una clienta sale de la tienda con una bolsa en la mano: “Nos encanta vender pero nos da pena. Es tan generoso por parte del artista dejarnos jugar con su obra, manipularla...”. Algunas de las artistas con las que han trabajado para OneSixOne son Kelly Beeman, Anna Talens o Vicky Uslé.

***

Acabem la conversa i decidim fer un passeig pel barri. El sol brilla, com quasi sempre en esta ciutat. És dissabte i el Mercat de Russafa i els seus voltants estan plens de famílies amb xiquets xicotets, senyores majors que fan la compra de la setmana, amics que queden per a l'esmorzaret... És cert que el barri té dues cares i és un privilegi poder veure-les quasi al mateix temps. Adrián i Lucas ens porten a un dels seus llocs favorits, Nozomi Sushi Bar. Quan entrem, l'equip comandat per José Miguel Herrera i Nuria Morell està preparant el servei. José Miguel ens obri i abraça als dissenyadors. Comença a pujar les persianes, a córrer les cortines, a llevar els objectes que dificulten una bona foto. El silenci i el respecte característics de la taula japonesa es traslladen a la filosofia d'un equip que és, podriem dir, una família tan gran que inclou clients com Adrián i Lucas. Mentre Paula fotografia, José Miguel no deixa de rebre telefonades i rebutjar reserves. Tot està complet. Sempre. I és normal. L'espera val la pena perquè eixa artesania de la qual parlàvem amb Adrián i Lucas en la moda i el disseny, també pren cos i sabor en la cuina de Nozomi. M'acoste a un racó preciós amb ceràmica japonesa i José Miguel m'explica que ha hagut de posar adhesiu en la base de cada peça ja que alguns clients intentaven emportar-se'ls com a “record” d'una vetlada tan especial. Riem tots i els deixem seguir treballant. Volem acabar este matí en el mercat, en un lloc de fruits secs al que els responsables de l'Estudi Savage van amb freqüència.

LUCAS: Passejant per ací m'adone que a València sempre s'han fet coses, solament que abans hi havia altres assumptes que les tapaven. Però València sempre ha sigut creativa. Ara, afortunadament, no tenim res que enlluerne més que açò. És el moment de les xicotetes coses que van generant la identitat de la nostra ciutat.

ADRIÁN: Abans semblava que solament succeïen coses interessants a Madrid. De fet, perquè un creatiu cridara l'atenció des de València es necessitava un esforç molt major que a Madrid o Barcelona. 

Estem a punt d'acomiadar-nos quan Adrián ens diu que vàren descobrir Ruzafa tard. Mentre s'allunya, Lucas ens explica que li posa molt desficiós que el seu company mai descanse, ni dissabtes ni diumenges. A ell, en canvi, li agrada desconnectar i gaudir d'altres plaers.

M.JESUS: Què és per a vosaltres el nou luxe?

ADRIÁN: Açò que estem fent ara.

LUCAS: El temps. El nostre temps.

Terminamos la conversación y decidimos dar un paseo por el barrio. El sol brilla, como casi siempre en esta ciudad. Es sábado y el Mercado de Ruzafa y sus alrededores están llenos de familias con niños pequeños, señoras mayores que hacen la compra de la semana, amigos que quedan para el esmorzaret... Es cierto que el barrio tiene dos caras y es un privilegio poder verlas casi al mismo tiempo. Adrián y Lucas nos llevan a uno de sus lugares favoritos, Nozomi Sushi Bar. Cuando entramos, el equipo comandado por José Miguel Herrera y Nuria Morell está preparando el servicio. José Miguel nos abre y abraza a los diseñadores. Empieza a subir las persianas, a correr las cortinas, a quitar los objetos que dificulten una buena foto. El silencio y el respeto característicos de la mesa japonesa se trasladan a la filosofía de un equipo que es, más bien, una familia tan grande que incluye a clientes como Adrián y Lucas. Mientras Paula fotografía, José Miguel no deja de recibir llamadas y rechazar reservas. Todo está completo. Siempre. Y es normal. La espera vale la pena porque esa artesanía de la que hablábamos con Adrián y Lucas en la moda y el diseño, también toma cuerpo y sabor en la cocina de Nozomi. Me acerco a un rincón precioso con cerámica japonesa y José Miguel me cuenta que ha tenido que poner pegamento en la base de cada pieza pues algunos clientes intentaban llevárselos como “recuerdo” de una velada tan especial. Nos reímos todos y les dejamos seguir trabajando. Queremos acabar esta mañana en el mercado, en un puesto de frutos secos al que los responsables del Estudio Savage van con frecuencia.

LUCAS: Paseando por aquí me doy cuenta de que en Valencia siempre se han hecho cosas, solo que antes había otros asuntos que las tapaban. Pero Valencia siempre ha sido creativa. Ahora, afortunadamente, no tenemos nada que deslumbre más que esto. Es el momento de las pequeñas cosas que van generando la identidad de nuestra ciudad.

ADRIÁN: Antes parecía que solo sucedían cosas interesantes en Madrid. De hecho, para que un creativo llame la atención desde Valencia necesitaba un esfuerzo mucho mayor que en Madrid o Barcelona. 

Estamos a punto de despedirnos cuando Adrián nos dice que descubrieron Ruzafa tarde. Mientras se aleja, Lucas nos cuenta que le pone muy desficioso que su compañero nunca descanse, ni sábados ni domingos. A él, en cambio, le gusta desconectar y disfrutar de otros placeres.

M.JESUS: ¿Qué es para vosotros el nuevo lujo?

ADRIÁN: Esto que estamos haciendo ahora.

LUCAS: El tiempo. Nuestro tiempo.

savage_desficimagazine_paulagfurio_3.jpg

Paula G. Furió