SAGUNT A ESCENA (III): VICTORIA, MUJERES, VICTORIA

Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió  i Festival de Mérica/Jero Morales
Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió i Festival de Mérica/Jero Morales

Algunes llegendes han forjat els relats més sorprenents i emocionants de la història de la literatura de tots els temps. Poc importa si els seus protagonistes varen existir realment o si, per contra, l'artista els va adoptar com a símbols d'una era i un temps. Un dels exemples més emblemàtics d'esta reflexió és el que forma un antic poble grec que, segons la seva mitologia, estava format i governat únicament per dones guerreres, valeroses i temudes. Elles van ser les amazones, un grup que, segons expliquen historiadors i escriptors com Heródoto, Filóstratoo Procopio, va habitar en llocs com Sarmacia, Àsia Menor, Temiscira o el Caucas. Tal va ser la seva influència que encara hui esta paraula -amazona- conserva ressons i reminiscències d'aquell primer mite que al segle XXI, amb l'emergència del moviment feminista, ressona amb més força que mai.

Algunas leyendas han forjado los relatos más asombrosos y emocionantes de la historia de la literatura de todos los tiempos. Poco importa si sus protagonistas existieron realmente o si, por el contrario, el artista los adoptó como símbolos de una era y un tiempo. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta reflexión es el que forma un antiguo pueblo griego que, según su mitología, estaba formado y gobernado únicamente por mujeres guerreras, valerosas y temidas. Ellas fueron las amazonas, un grupo que, según cuentan historiadores y escritores como Heródoto, Filóstrato o Procopio, habitó en lugares como Sarmacia, Asia Menor, Temiscira o el Cáucaso. Tal fue su influencia que todavía hoy esta palabra -amazona- conserva ecos y reminiscencias de aquel primer mito que en el siglo XXI, con la emergencia del movimiento feminista, resuena con más fuerza que nunca.

El Teatre Romà de Sagunt està abarrotat. És dissabte i només entrar al poble i pujar per l'empinada pedregosa -adornada per terrasses repletes hui de comensals- ja es percep un ambient especial. La pluja de la jornada anterior ha impedit que l'estrena a Sagunt a Escena de Las Amazonas de Magüi Mira haja brillat amb la densitat que mereix. Hui la nit està tranquil·la. Bufa un vent lleuger. És una vetllada perfecta per veure teatre.

Fa uns dies parlàvem amb Juan Vicente Martínez Luciano, director del Festival Sagunt a Escena, perquè ens explicara per què el centre d'esta edició està ocupat per la dona. Com a creadora, però també com a símbol universal.

Enguany han sigut directores. L'any passat varem tindre dramaturgues. Són dones que en estos moments s'estan enfrontant als textos clàssics. Quan dic enfrontant dic des del punt de vista teatral, evidentment. Han de posar-los en escena pensant en el públic que va a veure estos clàssics. I este públic -i va a semblar una ximpleria el que dic- no és el mateix que fa dos anys, ni fa deu o quinze perquè hui la nostra perspectiva de la feminitat és diferent des que el passat 8 de març l'empoderament de la dona ha estat total i absolut. I això es veu en escena. I d'això parlàvem este cap de setmana de finals de juliol en el seminari amb estes directores. Ens varen parlar de la seva aproximació als textos i totes varen coincidir que hi ha una acostament de gènere als textos. No es veu al personatge de la mateixa manera si ets home o si ets dona; no es llegeix de la mateixa manera i, per tant, no se li ofereix al públic de la mateixa manera. Esta és la riquesa del text i de la posada en escena.

A este seminari van assistir dones com Carmen Portaceli, Amparo Vayá, Juana Casado, Inma Sancho o Magüi Mira. Totes varen reflexionar a propòsit de com els estereotips teatrals han tingut sempre un matís androcèntric. Precisament Magüi Mira -directora, actriu, dramaturga i escenògrafa nascuda a València en 1944- aborda en la seva particular visió de Las Amazonas el mite de Pentesilea i Aquil·les amb una rabiosa actualitat que dota l'espectacle d'una enorme transcendència. Parlem amb Magüi mentre gaudeix del seu èxit a Mèrida on més de 15.000 persones han vist el seu espectacle en només 5 dies.

M.JESUS: Com s'acosta a un text com Las Amazonas des d'una mirada o perspectiva de gènere en ple 2018 i després de la manifestació feminista del 8M? Li ha influït d'alguna manera per posar en escena este text?
MAGÜI: No, perquè este text Jesús Cimarro i jo decidirem fer-ho fa quasi any i mig, molt abans que ocorregués tot el que ha ocorregut després amb el 8M. Amb la qual cosa estem els dos molt feliços, perquè varem tindre ací una intuïció que el públic, la gent, anava a voler veure Las Amazonas, i ací està, anem a ple diari.

El Teatro Romano de Sagunt está abarrotado. Es sábado y nada más entrar en el pueblo y subir por la empinada pedregosa -adornada por terrazas repletas hoy de comensales- ya se percibe un ambiente especial. La lluvia de la jornada anterior ha impedido que el estreno en Sagunt a Escena de Las Amazonas de Magüi Mira haya brillado con la densidad que merece. Hoy la noche está tranquila. Sopla un viento ligero. Es una velada perfecta para ver teatro.

Hace unos días hablamos con Juan Vicente Martínez Luciano, director del Festival Sagunt a Escena, para que nos explicara por qué el centro de esta edición es ocupado por la mujer. Como creadora, pero también como símbolo universal. 

Este año han sido directoras. El año pasado tuvimos dramaturgas. Son mujeres que en estos momentos se están enfrentando a los textos clásicos. Cuando digo enfrentando digo desde el punto de vista teatral, evidentemente. Tienen que ponerlos en escena pensando en el público que va a ver esos clásicos. Y ese público -y va a parecer una tontería lo que digo- no es el mismo que hace dos años, ni hace diez o quince porque hoy nuestra perspectiva de la feminidad es distinta desde que el pasado 8 de marzo el empoderamiento de la mujer ha sido total y absoluto. Y eso se ve en escena. Y de eso hablamos ese fin de semana de finales de julio en este seminario con esas directoras. Nos hablaron de su aproximación a los textos y todas coincidieron que hay una acercamiento de género a los textos. No se ve al personaje de la misma manera si eres hombre o si eres mujer; no se lee de la misma manera y, por lo tanto, no se le ofrece al público de la misma manera. Esa es la riqueza del texto y de la puesta en escena. 

A ese seminario asistieron mujeres como Carmen Portaceli, Amparo Vayá, Juana Casado, Inma Sancho o Magüi Mira. Todas reflexionaron a propósito de cómo los estereotipos teatrales han tenido siempre un matiz androcéntrico. Precisamente Magüi Mira -directora, actriz, dramaturga y escenógrafa nacida en Valencia en 1944- aborda en su particular visión de Las Amazonas el mito de Pentesilea y Aquiles con una rabiosa actualidad que dota al espectáculo de una enorme trascendencia. Hablamos con Magüi mientras disfruta de su éxito en Mérida donde más de 15.000 personas han visto su espectáculo en apenas 5 días. 

M.JESUS: ¿Cómo se acerca a un texto como Las amazonas desde una mirada o perspectiva de género en pleno 2018 y después de la manifestación feminista del 8M? ¿Le ha influido de algún modo para poner en escena este texto?
MAGÜI: No, porque este texto Jesús Cimarro y yo decidimos hacerlo hace casi año y medio, mucho antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido después con el 8M. Con lo cual estamos los dos muy felices, porque tuvimos ahí una intuición de que el público, la gente, iba a querer ver ‘Las Amazonas’, y ahí está, vamos a lleno diario. 

amazonas pentesilea.jpg

El text de Las Amazonas de Mira està basat en el Pentesilea de Heinrich Wilhelm Von Kleist, un dels escriptors dramàtics més importants del romanticisme alemany. A Mira li interessava esta visió de Kleist que mostra a l'amor com a poder devastador en conflicte amb els usos i costums d'un model estatal determinat, el de les amazones.

M.JESUS: Per què ens segueix fascinant tant este mite?
MAGÜI: Ens segueix fascinant el mite apassionant de les dones guerreres. Dones que, amb la força de les armes, es rebel·len davant l'abús físic dels homes. Fartes de ser sotmeses, creen un nou Estat sense homes i una nova llei. Només copularan amb homes que hagen vençut i caçat amb una única fi: procrear per mantindre la seua estirp de femelles. Si naixen homes moriran. L'amor possessiu està prohibit. Enamorar-se és un perill. A-Mazonas. Dones sense pit. D'un sol pit. Guerreres entrenades amb extrema duresa que decideixen amputar-se per ser més eficaces. El canvi de rols és possible. I apareix Pentesilea transgredint l'ordre, caient enamorada als peus d'Aquil·les. Els advertiments de la Mare de les Mares se'ls hi porta el vent. S'encén la passió.
M.JESUS: En què consisteix aquesta llei amazònica o llei de les mares que no pot transgredir?
MAGÜI: Elles estan fartes de ser botins de guerra, i això és brutal perquè mira, fixa't una miqueta al nostre al voltant i veuràs com les dones seguim sent botins de guerra, i no solament en les guerres sinó també en els àmbits de treball laborals, públics, privats… en fi, ens segueixen manipulant, utilitzant. I és una cosa que a mi em va impactar molt, m'impacta molt esta llegenda, perquè elles es varen voler equiparar als homes per la força, per no ser més dominades i sotmeses per ells, però això els va costar amputar-se un pit. Varen haver de mutilar-se per poder arribar a tindre una resistència física i poder matar igual que ells. Ara jo crec que el que estem veient és que el que volem és poder arribar a tenir esta igualtat sense necessitat d'haver de matar-nos, amputar-nos, mutilar-nos en cap dels àmbits que vivim, ni en el social, ni en el privat, ni el laboral. Elles varen haver de fer-ho i el que es veu perfectament o almenys així ho hem llegit, o així ho he llegit jo, és que el canvi de rols no serveix per res. És un error més, que esta llegenda els va fer de debò morir com a amazones però nosaltres en la funció no morim com a amazones perquè hem decidit seguir barallant, lluitant per ser dones lliures que estimen en llibertat. Això és el més bell que hi ha, poder estimar en llibertat. 

De fragments com el segueix pot extreure's aquesta idea de l'amor romàntic com alguna cosa violent i aterridor. L'amor com aquest espai que existeix entre els petons i les mossegades.

El texto de Las Amazonas de Mira está basado en el Pentesilea de Heinrich Wilhelm Von Kleist, uno de los escritores dramáticos más importantes del romanticismo alemán. A Mira le interesaba esta visión de Kleist que muestra al amor como poder devastador en conflicto con los usos y costumbres de un modelo estatal determinado, el de las amazonas. 

M.JESUS: ¿Por qué nos sigue fascinando tanto este mito?
MAGÜI: Nos sigue fascinando el mito apasionante de las mujeres guerreras. Mujeres que, con la fuerza de las armas, se rebelan ante el abuso físico de los hombres. Hartas de ser sometidas, crean un nuevo Estado sin hombres y una nueva ley. Sólo copularán con hombres que hayan vencido y cazado con un único fin: procrear para mantener su estirpe de hembras. Si nacen varones morirán. El amor posesivo está prohibido. Enamorarse es un peligro. A-Mazonas. Mujeres sin pecho. De un solo pecho. Guerreras entrenadas con extrema dureza que deciden amputarse para ser más eficaces. El cambio de roles es posible. Y aparece Pentesilea transgrediendo el orden, cayendo enamorada a los pies de Aquiles. Las advertencias de la Madre de las Madres se las lleva el viento. Se enciende la pasión.
M.JESUS: ¿En qué consiste esa ley amazónica o ley de las madres que no puede transgredir?
MAGÜI: Ellas están hartas de ser botines de guerra, y esto es brutal porque mira, fíjate un poquito a nuestro alrededor y verás cómo las mujeres seguimos siendo botines de guerra, y no solo en las guerras sino también en los ámbitos de trabajo laborales, públicos, privados… en fin, nos siguen manipulando, utilizando. Y es algo que a mí me impactó mucho, me impacta mucho esta leyenda, porque ellas se quisieron equiparar a los hombres por la fuerza, para no ser más dominadas y sometidas por ellos, pero eso les costó amputarse un pecho. Tuvieron que mutilarse para poder llegar a tener una resistencia física y poder matar igual que ellos. Ahora yo creo que lo que estamos viendo es que lo que queremos es poder llegar a tener esa igualdad sin necesidad de tener que matarnos, amputarnos, mutilarnos en ninguno de los ámbitos que vivimos, ni en el social, ni en el privado, ni el laboral. Ellas tuvieron que hacerlo y lo que se ve perfectamente o por lo menos así lo hemos leído (o así lo he leído yo) es que el cambio de roles no sirve para nada. Es un error más, que esta leyenda les hizo de verdad morir como amazonas, pero nosotras en la función no morimos como amazonas porque hemos decidido seguir peleando, luchando por ser mujeres libres que aman en libertad. Eso es lo más bello que hay, poder amar en libertad. 

De fragmentos como el sigue puede extraerse esa idea del amor romántico como algo violento y aterrador. El amor como ese espacio que existe entre los besos y los mordiscos.


PENTESILEA: ¡No! ¿No le besé? ¿Lo despedacé entonces? ¡Hablad!

LA SUMA SACERDOTISA: ¡Ay, ay! Vuelvo a gritarte: ¡ay de ti! ¡Que te cubra la noche eterna para siempre!

PENTESILEA: Entonces fue un error. ¡Besos o dentelladas! Cualquiera que ame de todo corazón puede confundir los unos con las otras.


M.JESUS: En Las Amazonas es parla de l'amor possessiu que, segons explica el text, no entén de sexes. No existeix per ventura un altre tipus d'amor?
MAGÜI: Clar que sí! El que passa que l'amor és la llum de la vida. Jo crec que ens aixequem del llit gràcies a que volem donar amor i necessitem amor. L'amor és polièdric, hi ha tantes formes d'estimar-se i de voler-se absolutament meravelloses... Ací  l'amor que “condemnem” és l'amor que es torna possessiu, podrit, malaltís, en el qual l'objecte estimat és cosificat i per tant es pot manipular fins a arribar a matar. En este cas, també estem davant d'una violència de gènere perquè ací no és “la vaig matar perquè era meva”, sinó que “el vaig matar perquè era meu”.  Clar que es pot connectar perfectament amb la màxima contemporaneïtat, t'estic parlant d'agost del 2018. Què és el que passa? Que hi ha unes amazones i unes guerreres que condemnen este grandíssim desviament, un error de Pentesilea que arriba a este amor malaltís i letal, com diuen les seues princeses. I en este cas estem connectant absolutament amb el que està passant avui. 
M.JESUS: Del text es dedueix també que un canvi de rols amb el mateix sistema per res suposa una solució, doncs l'error està en el propi sistema: com el canviem?
MAGÜI: Això és el que passa, i per això estem on estem, perquè no sabem canviar-lo. Tenim ací molts segles d'un ADN, un xip ficat en el cervell, tant homes com dones, i una estructura piramidal en la qual és l'home el que està en el cim i és la dona la que està sotmesa. I encara nosaltres som unes privilegiades en certs racons d'Europa, perquè tampoc en tota Europa. I bé este privilegi de vegades ens posa unes ulleres que ens fan entendre del món global en el qual estem vivint. Vegem en quins països la dona està absolutament sotmesa dins d'esta piràmide que se segueix utilitzant. Llavors, com sortim d'ací? Jo estic convençuda que sortirem. Temps al temps. Per això, cada vegada que donem un passet l'aplaudisc fins que se'm trenquen les mans. Perquè cada passet és important. Ens queda molt per fer.
M.JESUS: És cert que queda molt per fer. En este sentit, en els últims dies s'han censurat fotos a les xarxes socials perquè apareixen estos pits tan fonamentals en la història de les amazones, què li sembla esta actitud de Facebook i Instagram?
MAGÜI: Doncs el primer és que no tinc ni opinió, és com quedar-te en xoc, espaordida. Després té una part molt graciosa perquè és com molt infantil, com tot molt de xiquets menudets. I parlant de xiquets doncs ací comences a pensar, a reflexionar una miqueta, i dius com poden censurar el mugró d'una dona, que esta ha sigut la causa, quan el mugró és una cosa que tots els homes i dones xuclem des de menuts a la nostra mare, i després ens xuclem mútuament fent sexe... És una cosa tan nostra, tan física, tan normal, com és possible que existisca esta doble moral tan gran quan, sobretot, el que estem fent és art escènic. Art com la resta del cos de cada actor que està en l'escenari, en este cas 18 persones. Insòlit, com diria Diomedes, insòlit.
M.JESUS: Finalment Magüi, ve de triomfar a Mèrida, d'omplir totes les nits: què suposa per a vostè estrenar també a Sagunt, en el teatre romà i a la seua terra?MAGÜI: Bé, doncs sí… a Mèrida tinc el cor en la boca cada nit, perquè cada nit és nova davant 3.100 persones. Cada nit ha estat un repte no defraudar, fer de veritat el que espera la gent i som 18 persones damunt de l'escenari, més tot l'equip tècnic que és molt important, perquè sense ells no podríem fer la funció. Però si a això li afegeixes que allí, efectivament, està la meva família en l'ampli sentit de la paraula encara que solament siga perquè està la meva germana de l'ànima, la meva família… que és el lloc on jo tinc les meves arrels, on jo he nascut i m'he passejat… Llavors l'emoció es duplica i no sé el que em va a passar. Si omplim, com tant de bo succeisca, va a ser una emoció molt gran. Esta energia és tangible; la que ens dóna la gent i la que nosaltres els hem de retornar. Estes 3.100 persones que hem tingut cada nit a Mèrida es poden quantificar, es poden mesurar.

M.JESUS: En Las Amazonas se habla del amor posesivo que, según explica el texto, no entiende de sexos. ¿No existe acaso otro tipo de amor?
MAGÜI: ¡Claro que sí! Lo que pasa que el amor es la luz de la vida. Yo creo que nos levantamos de la cama gracias a que queremos dar amor y necesitamos amor. El amor es poliédrico, hay tantas formas de amarse y de quererse absolutamente maravillosas... Aquí  el amor que “condenamos” es el amor que se vuelve posesivo, podrido, enfermizo, en el que el objeto amado es cosificado y por lo tanto se puede manipular hasta llegar a matar. En este caso, también estamos delante de una violencia de género porque aquí no es “la maté porque era mía”, sino que “lo maté porque era mío”.  Claro que se puede conectar perfectamente con la máxima contemporaneidad, te estoy hablando de agosto del 2018. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas amazonas y unas guerreras que condenan ese grandísimo desvío, un error de Pentesilea que llega a este amor enfermizo y letal, como dicen sus princesas. Y en ese caso estamos conectando absolutamente con lo que está pasando hoy. 
M.JESUS: Del texto se trasluce también que un cambio de roles con el mismo sistema para nada supone una solución, pues el error está en el propio sistema: ¿cómo lo cambiamos?
MAGÜI: Eso es lo que pasa, y por eso estamos donde estamos, porque no sabemos cambiarlo. Tenemos ahí muchos siglos de un ADN, un chip metido en el cerebro, tanto hombres como mujeres, y una estructura piramidal en la que es el hombre el que está en la cima y es la mujer la que está sometida. Y todavía nosotras somos unas privilegiadas en ciertos rincones de Europa, porque tampoco en toda Europa. Y bueno este privilegio a veces nos pone unas gafas que nos hacen dar cuenta del mundo global en el que estamos viviendo. Vemos en qué países la mujer está absolutamente sometida dentro de esa pirámide que se sigue utilizando. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Yo estoy convencida de que saldremos. Tiempo al tiempo. Por eso, cada vez que damos un pasito lo aplaudo hasta que se me rompen las manos. Porque cada pasito es importante. Nos queda mucho por hacer.
M.JESUS: Es cierto que queda mucho por hacer. En este sentido, en los últimos días se han censurado fotos en las redes sociales porque aparecen esos pechos tan fundamentales en la historia de las amazonas, ¿qué le parece esa actitud de Facebook e Instagram?
MAGÜI: Pues lo primero es que no tengo ni opinión, es como quedarte en shock, despavorida. Luego tiene una parte muy graciosa porque es como muy infantil, como todo muy de niños pequeños. Y hablando de niños pequeños pues ahí empiezas a pensar, a reflexionar un poquito, y dices cómo pueden censurar el pezón de una mujer, que esa ha sido la causa, cuando el pezón es algo que todos los hombres y mujeres chupamos desde pequeñitos a nuestra madre, y luego nos chupamos mutuamente haciendo sexo... Es una cosa tan nuestra, tan física, tan normal, cómo es posible que exista esa doble moral tan grande cuando, sobre todo, lo que estamos haciendo es arte escénico. Arte como el resto del cuerpo de cada actor que está en el escenario, en este caso 18 personas. Insólito, como diría Diomedes, insólito.   
M.JESUS: Por último Magüi, viene de triunfar en Mérida, de llenar todas las noches: ¿qué supone para usted estrenar también en Sagunt, en el teatro romano y en su tierra?
MAGÜI: Bueno, pues sí… en Mérida tengo el corazón en la boca cada noche, porque cada noche es nueva ante 3.100 personas. Cada noche ha sido un reto no defraudar, hacer de verdad lo que espera la gente y somos 18 personas encima del escenario, más todo el mundo técnico que es muy importante, porque sin ellos no podríamos hacer la función. Pero si a eso le añades que allí, efectivamente, está mi familia en el amplio sentido de la palabra aunque solo sea porque esté mi hermana del alma, mi familia… que es el lugar donde yo tengo mis raíces, donde yo he nacido y me he paseado… Entonces la emoción se duplica y no sé lo que me va a pasar. Si llenamos, como ojalá suceda, va a ser una emoción muy grande. Esa energía es tangible; la que nos da la gente y la que nosotros les tenemos que devolver. Esas 3.100 personas que hemos tenido cada noche en Mérida se pueden cuantificar, se pueden medir. 

L'obra comença. El teatre està ple. Uns minuts abans hem escoltat al nombrós grup d'actors -18 en escena- llançar el seu propi crit amazònic per animar-se els uns als altres. La immersió en l'univers de Von Kleist i en el mite grandiós de les amazones que ha creat Mira suposa un repte considerable. Ho sap bé Loles León que interpreta a la Suma Sacerdotisa amb una seguretat que espanta. Silvia Abascal i Xabier Murua estan impecables com Pentesilea i Aquil·les. La passió entre ells es desborda i creix a mesura que avança la funció per acabar en un clímax sagnant. El duo còmic format per Maxi Iglesias i Antonio Hortolà proporciona els necessaris moments de descans i esbarjo en un text reflexiu i dramàtic. Olivia Molina, com l'assenyada Protoe, lidera al grup d'amazones que criden per la seva reina feroç. 

Gens s'assembla, no obstant això, a l'espectacle que suposa admirar a Magüi Mira, asseguda a la taula dels tècnics de so i il·luminació, donant instruccions i seguint cada detall del que succeeix en escena. El seu rigor li assembla al cirurgià precís en plena intervenció. La sang amb la qual acaba Las Amazonas és tan real com la de qualsevol quiròfan. I és que el que bon teatre aconsegueix això: que els mites i llegendes reviscolen amb versemblança extrema, que les amazones tornen una nit d'estiu, que les dones, en definitiva, cantem victòria de tant en tant.

La obra comienza. El teatro está lleno. Unos minutos antes hemos escuchado al numeroso grupo de actores -18 en escena- lanzar su propio grito amazónico para animarse los unos a los otros. La inmersión en el universo de Von Kleist y en el mito grandioso de las amazonas que ha creado Mira supone un reto considerable. Lo sabe bien Loles León que interpreta a la Suma Sacerdotisa con una seguridad que espanta. Silvia Abascal y Xabier Murua están impecables como Pentesilea y Aquiles. La pasión entre ellos se desborda y crece a medida que avanza la función para terminar en un clímax sangriento. El dúo cómico formado por Maxi Iglesias y Antonio Hortelano proporciona los necesarios momentos de descanso y divertimento en un texto reflexivo y dramático. Olivia Molina, como la sensata Protoe, lidera al grupo de amazonas que gritan por su reina feroz. 

Nada se parece, sin embargo, al espectáculo que supone admirar a Magüi Mira, sentada en la mesa de los técnicos de sonido e iluminación, dando instrucciones y siguiendo cada detalle de lo que sucede en escena. Su rigor le asemeja al cirujano preciso y certero en plena intervención. La sangre con la que acaba Las Amazonas es tan real como la de cualquier quirófano. Y es que el que buen teatro consigue eso: que los mitos y leyendas revivan con verosimilitud extrema, que las amazonas regresen una noche de verano, que las mujeres, en definitiva, cantemos victoria de vez en cuando.

 

AMAZONAS FINAL.jpg

Paula G. FurióComment