SAGUNT A ESCENA: "AMB NOM PROPI"

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    i    La Ferroviaria     / Quadres: "Edip i l'Esfinge" d'Ingres; "Antígona" de Frederic Leighton //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio i La Ferroviaria / Quadres: "Edip i l'Esfinge" d'Ingres; "Antígona" de Frederic Leighton//
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


A qui se li ocorre anar a entrevistar als protagonistes d'una obra de teatre el mateix dia de l'estrena? Tots els periodistes culturals als quals vàrem preguntar abans d'esta entrevista aconsellaven el contrari: “Estaran molt nerviosos, no és bon moment”. No obstant això, no trobàvem una altra manera de registrar este tremolor tan precís que s'instal·la en els camerinos -però també sobre l'escenari i la platea- els instants previs a la inauguració de la XXXV edició del Festival Sagunt a Escena. El que segueix pretén respondre precisament a este objectiu: com està el cos moments abans de la catarsi?

¿A quién se le ocurre ir a entrevistar a los protagonistas de una obra de teatro el mismo día de su estreno? Todos los periodistas culturales a los que preguntamos antes de esta entrevista aconsejaban lo contrario: “Estarán muy nerviosos, no es buen momento”. Sin embargo, no encontrábamos otro modo de registrar ese temblor tan preciso que se instala en los camerinos -pero también sobre el escenario y la platea- los instantes previos a la inauguración de la XXXV edición del Festival Sagunt a Escena. Lo que sigue pretende responder precisamente a este objetivo: ¿cómo está el cuerpo momentos antes de la catarsis?

El filòsof alemany Schelling deia que la tragèdia grega “honra la llibertat humana puix que fa que els seus herois lluiten contra la força superior del destí”. Per este teatre romà que vespreja -són les 19:15- amb un sol abrasador que impacta en les massisses pedres passaran molts herois i heroïnes, noms propis que remeten al lema del festival d'enguany -Amb nom propi- i que signifiquen molt més que personatges individuals d'obres de teatre que van ser escrites fa més de dos mil anys: “Volíem reivindicar el fet que en els mites clàssics el nom és més que el personatge. És la identitat. Són els atributs no solament del personatge sinó de tota la humanitat. Èdip és molt més que Èdip i Otelo molt més que Otelo. Volíem que la gent, quan veja estos personatges en escena, s'adone que estan ací i han viscut dos mil anys perquè tenen a veure amb la identitat humana, que són reflexos de passions humanes”, explica Juan Vicente Martínez Luciano, Director del Festival Sagunt a Escena i Professor Titular de Filologia Anglesa a la Universitat de València, on exerceix docència relacionada fonamentalment amb el teatre contemporani.

A Juanvi -com tots li criden- se li nota nerviós i exultant a parts iguals. Malgrat portar tants anys dirigint un dels festivals clàssics més importants del nostre país, manté l'actitud del recentment iniciat.

PAULA: És esta l'edició més reivindicativa de totes?
JUANVI: Jo crec que sí, que esta és l'edició més reivindicativa i, sobretot, la que recull més mites clàssics en escena i té a la identitat com a fil conductor.
M.JESÚS: En este 2018 són els mites més necessaris que mai?
JUANVI: Sempre són necessaris els mites. L'important és que entenguem els mites des d'avui, no que els analitzem des de com varen ser escrits fa dos mil anys, és a dir, com els van escriure Sófocles o Eurípides. L'important és saber que podem reescriure'ls dins de l'escenari i entendre que l'ésser humà sempre funciona tal com els mites ens ensenyen que es comporta l'ésser humà.
PAULA: La possibilitat que els espectadors coneguen a homes i dones com Èdip, Otelo o Fedra, poden arribar a fer-los millors? Com entén vostè el debat de l'art com a eina per a la transformació social?
JUANVI: Sóc professor universitari de teatre contemporani i esta és una de les grans discussions que l'art té: l'art per l'art o l'art com una fi en si mateix? Opine que els mites i la cultura en general són el que fan que la Humanitat sigui el que hui és. Crec que un dels grans problemes en estos moments és que la gent presta poca atenció a l'art i quan ho fa és d'una forma molt superficial. En festivals com el nostre, el públic sí  pot conèixer en profunditat els mites.
PAULA: Cada any hi ha un grup d'actors coneguts que donen encara més promoció al Festival. Enguany destaquen Pepe Viyuela, Lolita, Silvia Abascal, Olivia Molina, entre uns altres.
JUANVI: Els noms propis són essencials. El festival necessàriament ha de tenir espectacles que atreguin al públic per diverses raons. Una d'elles són estos noms. La raó? Quan fas una programació en un teatre normal tens temps perquè s'expandisca el boca-orella; ací, en canvi, te la jugues en dos dies i la gent ha de saber a què ve. Podem arriscar, però no massa, al voltant d'un 30%”.

El filósofo alemán Schelling decía que la tragedia griega “honra la libertad humana por cuanto hace que sus héroes luchen contra la fuerza superior del destino”. Por este teatro romano que atardece -son las 19:15- con un sol abrasador que impacta en las macizas piedras pasarán muchos héroes y heroínas, nombres propios que remiten al lema del festival de este año -Amb nom propi- y que significan mucho más que personajes individuales de obras de teatro que fueron escritas hace más de dos mil años: “Queríamos reivindicar el hecho de que en los mitos clásicos el nombre es algo más que el personaje. Es la identidad. Son los atributos no solo del personaje sino de toda la humanidad. Edipo es mucho más que Edipo y Otelo mucho más que Otelo. Queríamos que la gente, cuando vea a esos personajes en escena, se den cuenta de que están ahí y han vivido dos mil años porque tienen que ver con la identidad humana, que son reflejos de pasiones humanas”, explica Juan Vicente Martínez Luciano, Director del Festival Sagunt a Escena y Profesor Titular de Filología Inglesa en la Universidad de Valencia, donde desempeña docencia relacionada fundamentalmente con el teatro contemporáneo. 

A Juanvi -como todos le llaman- se le nota nervioso y exultante a partes iguales. A pesar de llevar tantos años dirigiendo uno de los festivales clásicos más importantes de nuestro país, mantiene la actitud del recién iniciado.

PAULA: ¿Es esta la edición más reivindicativa de todas
JUANVI: Yo creo que sí, que esta es la edición más reivindicativa y, sobre todo, la que recoge más mitos clásicos en escena y tiene a la identidad como hilo conductor
M.JESÚS: ¿En este 2018 son los mitos más necesarios que nunca?
JUANVI: Siempre son necesarios los mitos. Lo importante es que entendamos a los mitos desde hoy, no que los analicemos desde cómo fueron escritos hace dos mil años, es decir, como los escribieron Sófocles o Eurípides. Lo importante es saber que podemos reescribirlos dentro del escenario y entender que el ser humano siempre funciona tal y como los mitos nos enseñan que se comporta el ser humano.
PAULA: La posibilidad de que los espectadores conozcan a hombres y mujeres como Edipo, Otelo o Fedra, ¿pueden llegar a hacerlos mejores? ¿Cómo entiende usted el debate del arte como herramienta para la transformación social?
JUANVI: Soy profesor universitario de teatro contemporáneo y esta es una de las grandes discusiones que el arte tiene: ¿el arte por el arte o el arte como un fin en sí mismo? Opino que los mitos y la cultura en general son lo que hacen que la Humanidad sea lo que hoy es. Creo que uno de los grandes problemas en estos momentos es que la gente presta poca atención al arte y cuando lo hace es de una forma muy superficial. En festivales como el nuestro, el público sí  puede conocer en profundidad a los mitos.
PAULA: Cada año hay un grupo de actores conocidos que dan todavía más promoción al Festival. Este año destacan Pepe Viyuela, Lolita, Silvia Abascal, Olivia Molina, entre otros.
JUANVI: Los nombres propios son esenciales. El festival necesariamente debe tener espectáculos que atraigan al público por diversas razones. Una de ellas son estos nombres. ¿La razón? Cuando haces una programación en un teatro normal tienes tiempo para que se expanda el boca-oreja; aquí, sin embargo, te las juegas en dos días y la gente debe saber a qué viene. Podemos arriesgar, pero no demasiado, alrededor de un 30%”.

L'edició d'enguany s'estrena amb un dels mites més aclamats i representats de tots els temps: Antígona. Diu George Steiner en el seu llibre Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente la versió del mite per part del poeta romàntic Hölderin que afirmava que “Antígona és una criatura la posició de la qual davant Déu o davant els déus (…) és contrària, adversa, polèmica”, però que esta contrarietat i antagonisme no és una altra cosa que “sublim pietat”. L'Antígona en valencià que obri la XXXV edició del festival és obra de Paco Macià i la companyia La Ferroviària. Mentre esperem que Paco ens atenga, l'equip ultima detalls de so. Pels passadissos amb volta de canó que condueixen al privilegiat lloc dels tècnics ressona Enola Gay, el tema musical que va popularitzar el grup O.M.D. i 1980 i que ens fa viatjar sonorament a un dels nostres reportatges: Nos vamos a la Ruta del Bacalao (otra vez)

Mentre explorem el teatre romà, els actors assagen i els tècnics de so apuren els últims moments. Aprofitem per robar-li uns minuts al director:

PAULA: Què suposa per a tu i per a la companyia obrir hui el festival amb Antígona?
PACO: És una responsabilitat gran afrontar un mite grec perquè té molta història dramàtica darrere però també de l'àmbit de la filosofia i l'humanisme. Antígona ens parla de la dona, de la justícia i estos són elements que estan molt en voga i que nosaltres defensem. En este sentit, també és un repte.
PAULA: Parla'ns de l'espai sonor de Niño de Elche, l'escenografia d'Ángel Haro i les llums de Pedro Yagüe.
PACO: Tots són primers espases de la posada en escena. Són gent que aporta molt dins de l'obra, jo no els dic què han de fer. Comptem amb gent així per construir l'espectacle entre tots.
M.JESÚS: En diferents ocasions has esmentat que les teues influències i inspiracions vénen d'altres autors com Angélica Liddell, Jan Fabre, Romeo Castellucci, Robert Lepage... Què teniu en comú tots vosaltres?
PACO: Doncs un teatre creatiu on l'espectador han de crear les seues pròpies línies d'enteniment; és un teatre d'impacte, d'imatge, de cos... Jo m'identifique amb ells en esta idea de vivor del fet artístic i en una concepció multidisciplinària on les diferents arts es barregen per donar forma l'obra.
PAULA: Finalment, et vares imaginar una Antígona que fóra Eloísa Azorín
PACO: Quan una actriu encarna Antígona i en un procés tan llarg, esta identificació no pot ser amb una altra persona. Al final, hi ha tal potencia en el mite i en el personatge que acabes imbuït per ell. És consubstancial amb el fet d'aprofundir en un referent així tan fort. En una actriu que interprete a Antígona buscava molta expressivitat, veritat, món interior, força i una bonica veu. Tot això, per descomptat, ho té Eloísa.

La edición de este año se estrena con uno de los mitos más aclamados y representados de todos los tiempos: Antígona. Menciona George Steiner en su libro Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente la versión del mito por parte del poeta romántico Hölderin que afirmaba que “Antígona es una criatura cuya posición ante Dios o ante los dioses (…) es contraria, adversa, polémica”, pero que esa contrariedad y antagonismo no es otra cosa que “sublime piedad”. La Antígona en valenciano que hoy abre la XXXV edición del festival es obra de Paco Macià y la compañía La Ferroviaria. Mientras esperamos a que Paco nos atienda, el equipo ultima detalles de sonido. Por los pasadizos abovedados que conducen al privilegiado puesto de los técnicos resuena Enola Gay, el tema musical que popularizó el grupo O.M.D. e 1980 y que nos hace viajar sonoramente a uno de nuestros reportajes: Nos vamos a la Ruta del Bacalao (otra vez)

Mientras exploramos el teatro romano, los actores ensayan y los técnicos de sonido apuran los últimos momentos. Aprovechamos para robarle unos minutos al director:

PAULA: ¿Qué supone para ti y para la compañía abrir hoy el festival con Antígona?
PACO: Es una responsabilidad grande afrontar un mito griego porque tiene mucha historia dramática detrás pero también del ámbito de la filosofía y el humanismo. Antígona nos habla de la mujer, de la justicia y estos son elementos que están muy en boga y que nosotros defendemos. En este sentido, también es un reto.
PAULA: Háblanos del espacio sonoro de Niño de Elche, la escenografía de Ángel Haro y las luces de Pedro Yagüe. 
PACO: Todos son primeros espadas de la puesta en escena. Son gente que aporta mucho dentro de la obra, yo no les digo qué deben hacer. Contamos con gente así para construir el espectáculo entre todos.
M.JESÚS: En distintas ocasiones has mencionado que tus influencias e inspiraciones vienen de otros autores como Angélica Liddell, Jan Fabre, Romeo Castellucci, Robert Lepage... ¿Qué tenéis en común todos vosotros?

PACO: Pues un teatro creativo donde el espectador tienen que crear sus propias líneas de entendimiento; es un teatro de impacto, de imagen, de cuerpo... Yo me identifico con ellos en esta idea de viveza del hecho artístico y en una concepción multidisciplinar donde las diferentes artes se mezclan para dar forma la obra.

PAULA: Por último, ¿te imaginaste a una Antígona que fuera Eloísa Azorín?

PACO: Cuando una actriz encarna a Antígona y en un proceso tan largo, esa identificación no puede ser con otra persona. Al final, hay tal potencia en el mito y en el personaje que acabas imbuido por él. Es consustancial con el hecho de profundizar en un referente así tan fuerte. En una actriz que interprete a Antígona buscaba mucha expresividad, verdad, mundo interior, fuerza y una bonita voz. Todo ello, por supuesto, lo tiene Eloísa.

Tornem amb Juanvi i li proposem tres reptes que supera amb nota:

Volvemos con Juanvi y le proponemos tres retos que supera con nota:

1

Què Fedra anem a veure el Festival de Sagunt?

Fedra és un dels mites més apassionats. Ens ensenya que, de vegades, és impossible lluitar contra les passions, contra els sentiments. I quan ens deixem portar per elles es poden produir moltes catàstrofes (i en el cas de Fedra es produeixen). Però no hem d'oblidar que Fedra és un text escrit  fa més dos mil·lennis. Què significa Fedra avui per a nosaltres? Hem de llegir Fedra en 2018 a partir del 8 de març perquè canvia radicalment la manera de pensar, les actituds. La Fedra que tenim aquest any interpretada per Lolita és una Fedra escrita per Paco Becerra hui. Això canvia molt. No és la Fedra de Sèneca, de Unamuno o d'Espriu”.

¿Qué Fedra vamos a ver el Festival de Sagunt? 

Fedra es uno de los mitos más apasionados. Nos enseña que, a veces, es imposible luchar contra las pasiones, contra los sentimientos. Y cuando nos dejamos llevar por ellas se pueden producir muchas catástrofes (y en el caso de Fedra se producen). Pero no debemos olvidar que Fedra es un texto escrito  hace más dos milenios. ¿Qué significa Fedra hoy para nosotros? Tenemos que leer Fedra en 2018 a partir del 8 de marzo porque cambia radicalmente la manera de pensar, las actitudes. La Fedra que tenemos este año interpretada por Lolita es una Fedra escrita por Paco Becerra hoy. Eso cambia mucho. No es la Fedra de Séneca, de Unamuno o de Espriu”.

2

En què es diferencia el Èdip d'Oriol Broggi d'uns altres que s'hagin representat?

“És un Èdip que anem a estrenar en valencià. Quan es canvia d'idioma, el personatge també canvia un poc. És un Èdip destrossador. Vos explique una anècdota: en la primera edició del Festival Sagunt a Escena fa 35 anys es va presentar un Èdip Rei dirigit per José Luís Gómez, actualment director de La Abadía a Madrid. Entre aquell Èdip i este, a més del personatge i la història, no hi ha res a veure. Perquè han passat tres dècades i el teatre ha evolucionat en este temps. Convide a tots els que creuen que coneixen Èdip que vengen a veure'l perquè es van a sorprendre”.

¿En qué se diferencia el Èdip de Oriol Broggi de otros que se hayan representado?

“Es un Edipo que vamos a estrenar en valenciano. Cuando se cambia de idioma, el personaje también cambia un poco. Es un Edipo rompedor. Os cuento una anécdota: en la primera edición del Festival Sagunt a Escena hace 35 años se presentó un Edipo Rey dirigido por José Luís Gómez, actualmente director de La Abadía en Madrid. Entre aquel Edipo y este, además del personaje y la historia, no hay nada que ver. Porque han pasado tres décadas y el teatro ha evolucionado en este tiempo. Invito a todos los que creen que conocen Edipo que vengan a verlo porque se van a sorprender”.

3

Si hagueres de recomanar un espectacle clàssic a algú que mai hi ha vist cap, quin seria?

“En esta edició haurien de començar per Las Amazonas dirigida per Magüi Mira. És un text preciós però és que la posada en escena és espectacular: té música, dansa, van a omplir el teatre i els espectadors van a entendre què és un text clàssic presentat de forma espectacular i actual. Però a més, en 2018, un text com Las Amazonas que parla de l'empoderament femení és fonamental. Estic segur que qualsevol persona que vinga a veure'l va a eixir transformada del teatre, en el millor sentit”.

Si tuvieras que recomendar un espectáculo clásico a alguien que nunca hay visto ninguna, ¿cuál sería?

“En esta edición deberían empezar por Las Amazonas dirigida por Magüi Mira. Es un texto precioso pero es que la puesta en escena es espectacular: tiene música, danza, van a llenar el teatro y los espectadores van a entender qué es un texto clásico presentado de forma espectacular y actual. Pero además, en 2018, un texto como Las Amazonas que habla del empoderamiento femenino es fundamental. Estoy seguro de que cualquier persona que venga a verlo va a salir transformada del teatro, en el mejor sentido”.

laferroviaria2.jpg

Acabem les entrevistes i ens anem a sopar a una de les terrasses que se situen en la pujada al Teatre Romà. A les 22:30 comença la funció però volem arribar amb temps per fotografiar algunes de les graderies. Passem per baix d'uns arcs preciosos que són l'entrada de l'antiga jueria. Arribem i el teatre està il·luminat de rosa i verd. L'últim tram és asfixiant per empinat. Pel camí veiem a molta gent que no ha trobat espai en els restaurants i se senta sobre les pedres, amb el seu entrepà a la mà, sopant a la fresca. Encara que certament la calor és absoluta i la humitat de quasi un 75%. En entrar veiem com les graderies es van omplint i en els llocs on les pedres més antigues no estan recobertes hi ha plantes que naixen exactament ací, en les pedres, on mai una pensaria que puga haver-hi vida.

Hem entrat per un dels passadissos que ens recorda als del Coliseu de Roma, amb els seus sostres altíssims, de volta de canó. Sembla increïble que este edifici tingua més de dos mil anys. Però el més interessant  és comprovar com les persones segueixen passejant-se tants segles després, de la mateixa manera, just abans de presenciar una obra de teatre. Ara no porten togues sinó texans i les sandàlies de hui tenen més plataforma. Però, en essència, tot segueix sent el mateix perquè la condició humana segueix sent la mateixa. Les passions no són caduques; més bé al contrari: són eternes.

S'apaga la llum. Nosaltres tanquem el quadern i apaguem la càmera. La funció va a començar.

Terminamos las entrevistas y nos vamos a cenar a una de las terrazas que se ubican en la subida al Teatro Romano. A las 22:30 empieza la función pero queremos llegar con tiempo para fotografiar algunas de las gradas. Pasamos por debajo de unos arcos preciosos que son la entrada de la antigua judería. Llegamos y el teatro está iluminado de rosa y verde. El último tramo es asfixiante por lo empinado. Por el camino vemos a mucha gente que no ha encontrado espacio en los restaurantes y se sienta sobre las piedras, con su bocata en la mano, cenando a la fresca. Aunque ciertamente el calor es absoluto y la humedad de casi un 75%. Al entrar vemos como las gradas se van llenando y en los sitios donde las piedras más antiguas no están recubiertas hay plantas que nacen exactamente ahí, en las piedras, donde nunca una pensaría que haya vida. 

Hemos entrado por uno de los pasadizos que nos recuerda a los del Coliseo de Roma, con sus techos altísimos, abovedados. Parece increíble que este edificio tenga más de dos mil años. Pero lo más interesante  es comprobar cómo las personas siguen paseándose tantos siglos después, de la misma manera, justo antes de presenciar una obra de teatro. Ahora no llevan togas sino vaqueros y las sandalias de hoy tienen más plataforma. Pero, en esencia, todo sigue siendo lo mismo porque la condición humana sigue siendo la misma. Las pasiones no son perecederas; más bien al contrario: son eternas. 

Se apaga la luz. Nosotras cerramos el cuaderno y apagamos la cámara. La función va a comenzar.


Paula G. Furió