LA MARINA (I) : LA VALÈNCIA QUE TORNA A LA MAR

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


Hi ha un llibre escrit per Salvador Raga Navarro -titulat 101 hechos legendarios en la historia de Valencia (Editors Carena, 2014)- que afirma el que pense totes les vegades que passege pel moll i el port de la nostra ciutat: València podria ser la Califòrnia d'Europa. És a dir, un territori per a pioners tecnològics, amb un esperit lliure i bohemi, amb la platja a prop i el millor lloc per gaudir de la millor gastronomia. Açò i molt més és el que proposa La Marina de València, l'espai on es materialitza aquell desig de Raga i el de tants valencians que estem convençuts que ‘La València al mar’ és, probablement, el millor lema que podria associar-se a esta ciutat. 

Hay un libro escrito por Salvador Raga Navarro -titulado 101 hechos legendarios en la historia de Valencia (Editors Carena, 2014)- que afirma algo en lo que pienso todas las veces que paseo por el muelle y el puerto de nuestra ciudad: Valencia podría ser la California de Europa. Es decir, un territorio para pioneros tecnológicos, con un espíritu libre y bohemio, con la playa cerca y el mejor lugar para disfrutar de la mejor gastronomía. Eso y mucho más es lo que propone La Marina de València, el espacio en el que se materializa aquel deseo de Raga y el de tantos valencianos que estamos convencidos de que ‘La València al mar’ es, probablemente, el mejor lema que podría asociarse a esta ciudad. 


És dissabte al matí i La Marina llueix brillant. El sol colpeja amb força les aletes i els costats dels vaixells. Veiem algunes persones dins les embarcacions: dos d'ells acaben de posar una música que sembla voler despertar tot el recinte; un altre ha disposat un esmorzar a la taula de la coberta: entrepans, olives i cerveses. Els envegem només arribar.

Este antic port de la ciutat s'ha convertit ara en un espai públic amb més d'un milió de metres quadrats que s'obri a la ciutat a través de la innovació, els esports nàutics i l'oci en les seues diferents variants. Darrere d'este envejable lloc -que qualsevol gran capital europea desitjaria tindre- està Ramón Marrades, Director Estratègic del Consorci València 2007, un jove valencià que recorda l'edat daurada d'este lloc: “Com quasi totes les persones que han sigut xicotetes a València recorde amb nostàlgia la Dàrsena Històrica del port de València quan encara no havia perdut del tot la seua funció portuària. Sempre m'han fascinat les grans màquines creades per l'home i moltes vegades li demanava als meus pares anar veure eixir el ferri a Palma des de l'antiga estació marítima. Sopar en el Restaurant Jose Mari que donava directament a la dàrsena era ja el súmmum dels luxes. Recorde també la presència imponent de la grua cabria i algun viatge en les velles orenetes que eixien des de l'Embull 2”.

Des del record i la memòria, Marrades i el seu equip estan reconstruint un espai que mira al mar i del que els valencians –i aquells que ens visiten- podem gaudir d'una manera que no sempre ha sigut possible: “Jo sóc de la València ‘que ha donat l'esquena al mar’ i desgraciadament la meua relació amb el mateix (més enllà de la platja i algun curs de vela) ha sigut intermitent, inconstant. Els valencians podem passar mesos sense acostar-nos al Mediterrani i trobar-lo a faltar a les dues setmanes de viure fora”, afirma Marrades el treball del qual no és un altre que “construir una conversa estructurada amb veïns, empresaris, institucions i els nostres treballadors per a generar una visió compartida sobre el futur de la Marina de València”. Ell s'encarrega d'establir les premisses, els temps, els processos, els projectes i el finançament per fer-ho realitat. Sempre de la mà del Director General, Vicent Llorens i de les institucions que formen part del Consorci, especialment l'Alcalde, el Conseller d’Hisenda i l'equip del Secretari d'Estat d'Hisenda.

L'objectiu que pretenen aconseguir és “l'activació productiva i l'apropiació ciutadana de la Marina de València”, un argot tècnic que Marrades s'encarrega de traduir a llenguatge ciutadà, és a dir, emocional: “Volem utilitzar les infraestructures patrimonials de la Dàrsena Històrica i aquelles construïdes per a la Copa Amèrica (que van quedar obsoletes massa prompte) per a acollir els projectes més innovadors i alhora reconciliar-nos emocional i físicament amb la ciutat a través dels usos públics i la millora dels espais per a les persones”. A propòsit d'aquell període ple de complicacions continua la conversa:

-M.JESÚS: Com estava l'espai quan vares arribar com a director estratègic?

-R. MARRADES: Vaig arribar ple de prejudicis i no estava tan mal com creia. És veritat que les infraestructures es varen construir sense planificar els usos per a després de l'esdeveniment, que hi havia un deute enorme i que el lloc es percebia com a aliè i fins i tot com un símbol del balafiament. Però alhora hi havia ja alguns llocs plens de vida (com l'Embull 2 freqüentat pels patinadors o el parc infantil en la trobada amb el Passeig Neptú que ha de ser dels més divertits de la ciutat). L'activitat nàutica funcionava perfectament i EDEM i Lanzadera ja marcaven el camí al desenvolupament d'un districte d'innovació. Hi havia moltes coses bones, de potencialitats que aprofitar, en començar el treball.

-M.JESÚS: És veritat que va haver-hi un floreixement de la Marina amb la Copa Amèrica i després va semblar, d'alguna manera, abandonar-se. El teu equip i tu esteu recuperant este espai per a retornar-lo a la gent. Com està sent el procés?

-R. MARRADES: Primer hem obert les portes del Consorci València 2007, l'entitat que gestiona La Marina de València, per a parlar amb totes les persones interessades de manera informal i a través de processos participatius. Hem posicionat la Marina com un lloc on puguen passar les coses bones ja que ho posem fàcil. Gestionem l'espai de manera minuciosa per a augmentar els ingressos i contenir les despeses. Marquem clarament en una estratègia el tipus d'esdeveniments i projectes que podem acollir, però estem molt oberts a escoltar propostes i suggeriments. Finalment involucrem als nostres treballadors i estem transformant l'entitat per adaptar-la a la gestió d'un gran espai públic, nàutic i innovador.

Es sábado por la mañana y La Marina luce brillante. El sol golpea con fuerza las aletas y los costados de los barcos. Vemos a algunas personas dentro de las embarcaciones: dos de ellos acaban de poner una música que parece querer levantar a todo el recinto; otro ha dispuesto un almuerzo en la mesa de la cubierta: bocatas, aceitunas y cervezas. Les envidiamos nada más llegar.

Este antiguo puerto de la ciudad se ha convertido ahora en un espacio público con más de un millón de metros cuadrados que se abre a la ciudad a través de la innovación, los deportes náuticos y el ocio en sus distintas variantes. Detrás de este envidiable lugar -que cualquier gran capital europea anhelaría tener- está Ramón Marrades, Director Estratégico del Consorcio Valencia 2007, un joven valenciano que recuerda la edad dorada de este lugar: “Como casi todas las personas que han sido pequeñas en Valencia recuerdo con nostalgia la Dársena Histórica del puerto de Valencia cuando aún no había perdido del todo su función portuaria. Siempre me han fascinado las grandes máquinas creadas por el hombre y muchas veces le pedía a mis padres ir ver salir el ferry a Palma desde la antigua estación marítima. Cenar en el Restaurante Jose Mari que daba directamente a la dársena era ya el colmo de los lujos. Recuerdo también la presencia imponente de la grúa cabria y algún viaje en las viejas golondrinas que salían desde el Tinglado 2”.

Desde el recuerdo y la memoria, Marrades y su equipo están reconstruyendo un espacio que mira al mar y del que los valencianos –y aquellos que nos visitan- podemos disfrutar de un modo que no siempre ha sido posible: “Yo soy de la Valencia ‘que ha dado la espalda al mar’ y desgraciadamente mi relación con el mismo (más allá de la playa y algún curso de vela) ha sido intermitente, inconstante. Los valencianos podemos pasar meses sin acercarnos al Mediterráneo y echarlo de menos a las dos semanas de vivir fuera”, afirma Marrades cuyo trabajo no es otro que “construir una conversación estructurada con vecinos, empresarios, instituciones y nuestros trabajadores para generar una visión compartida sobre el futuro de La Marina de València”. Él se encarga de establecer las premisas, los tiempos, los procesos, los proyectos y la financiación para hacerla realidad. Siempre de la mano del Director General, Vicent Llorens y de las instituciones que formar parte del Consorcio, especialmente el Alcalde, el Conseller d’Hisenda y el equipo del Secretario de Estado de Hacienda.

El objetivo que pretenden alcanzar es algo así como “la activación productiva y la apropiación ciudadana de La Marina de València”, una jerga técnica que Marrades se encarga de traducir a lenguaje ciudadano, es decir, emocional: “Queremos utilizar las infraestructuras patrimoniales de la Dársena Histórica y aquellas construidas para la Copa América (que quedaron obsoletas demasiado pronto) para acoger los proyectos más innovadores y a la vez reconciliarnos emocional y físicamente con la ciudad a través de los usos públicos y la mejora de los espacios para las personas”. A propósito de aquel período lleno de complicaciones continúa la conversación:

-M.JESÚS: ¿Cómo estaba el espacio cuando llegaste como director estratégico?

-R. MARRADES: Llegué lleno de prejuicios y no estaba tan mal como creía. Es verdad que las infraestructuras se construyeron sin planificar los usos para después del evento, que había una deuda enorme y que el lugar se percibía como ajeno e incluso como un símbolo del despilfarro. Pero a la vez había ya algunos lugares llenos de vida (como el Tinglado 2 frecuentado por los patinadores o el parque infantil en el encuentro con el Paseo Neptuno que debe ser de los más divertidos de la ciudad). La actividad náutica funcionaba perfectamente y EDEM y Lanzadera ya marcaban el camino al desarrollo de un distrito de innovación. Había un montón de cosas buenas, de potencialidades que aprovechar, al empezar el trabajo.

-M.JESÚS: Es verdad que hubo un florecimiento de La Marina con la Copa América y después pareció, de algún modo, abandonarse. Tu equipo y tú estáis recuperando es espacio para devolverlo a la gente. ¿Cómo está siendo el proceso?

-R. MARRADES: Primero hemos abierto las puertas del Consorcio Valencia 2007, la entidad que gestiona La Marina de València, para hablar con todas las personas interesadas de manera informal y a través de procesos participativos. Hemos posicionado a La Marina como un lugar donde puedan pasar las cosas buenas ya que lo ponemos fácil. Gestionamos el espacio de manera minuciosa para aumentar los ingresos y contener los gastos. Marcamos claramente en una estrategia el tipo de eventos y proyectos que podemos acoger, pero estamos muy abiertos a escuchar propuestas y sugerencias. Por último involucramos a nuestros trabajadores y estamos transformando la entidad para adaptarla a la gestión de un gran espacio público, náutico e innovador.

Els braços dels piragüistes són amples i sòlids. Els veiem mentre es preparen per a llançar-se al mar. Els esports nàutics han tingut sempre un poc d'èpics, de combat dels esportistes amb el seu propi cos i amb una de les forces més imbatibles que existeixen: el mar. La piragua llisca pel mar que hui està tranquil. Sembla el tall d'unes tisores esgarrant amb suavitat un paper blau cel. 

-M.JESÚS: Hi ha tres grans àrees que voleu potenciar: l'esport aquàtic, oci i cultura. Com ho esteu fent i ho voleu fer durant este 2018?

-R. MARRADES: Este serà l'any de l'enlairament de la Marina de València amb la rehabilitació del Tinglado 2, el disseny d'un gran parc públic al seu al voltant, la posada en marxa de l'antiga Estació Marítima com un hub tecnològic i l'obertura de la Base (l'antic edifici de l’Alinghi) de la Innovació, de la Creativitat i la Cultura. Alhora fomentem els usos inclusius de l'espai públic, iniciem una programació cultural pròpia (que inclou els concerts de la Pèrgola, debats i congressos) i dinamitzem els usos nàutics.

-M.JESÚS: En este sentit, esteu impactant en un públic molt transversal. En el concert de l'altre dia vàrem poder veure persones majors que vénen a passejar, turistes, famílies completes, gent fent esport, joves en els concerts... El públic objectiu de la Marina és qualsevol valencià?

-R. MARRADES: La Marina és un espai públic de tota la ciutat i per tant ha de ser divers i inclusiu. L'espai públic és precisament on la gent diferent conviu, açò és el que pretenem fomentar.

-M.JESÚS: Com veus La Marina dins de 10 anys?

-R. MARRADES: Els canvis que veurem no seran de construcció sinó d'usos. Imagine La Marina consolidada com un espai nàutic industrial i popular, com el districte innovador que haurà ajudat a la transformació del model productiu de la ciutat i, sobretot, com el segon gran espai públic de la ciutat (ja que el primer, el llit del riu Turia, és imbatible).

Los brazos de los piragüistas son anchos y sólidos. Los vemos mientras se preparan para lanzarse al mar. Los deportes náuticos han tenido siempre algo de épico, de combate de los deportistas con su propio cuerpo y con una de las fuerzas más imbatibles que existen: el mar. La piragua se desliza por el mar que hoy está tranquilo. Parece el filo de unas tijeras rasgando con suavidad un papel celeste. 

-M.JESÚS: Hay tres grandes áreas que queréis potenciar: el deporte acuático, ocio y cultura. ¿Cómo lo estáis haciendo y lo queréis hacer durante este 2018?

-R. MARRADES: Este será el año del despegue de La Marina de València con la rehabilitación del Tinglado 2, el diseño de un gran parque público a su alrededor, la puesta en marcha de la antigua Estación Marítima como un hub tecnológico y la apertura de La Base (el antiguo edificio del Alinghi) de la Innovación, de la Creatividad y la Cultura. A la vez fomentamos los usos inclusivos del espacio público, iniciamos una programación cultural propia (que incluye los conciertos de la Pérgola, debates y congresos) y dinamizamos los usos náuticos.

-M.JESÚS: En este sentido, estáis impactando en un público muy transversal. En el concierto del otro día pudimos ver a personas mayores que vienen a pasear, turistas, familias completas, gente haciendo deporte, jóvenes en los conciertos... ¿El público objetivo de La Marina es cualquier valenciano?

-R. MARRADES: La Marina es un espacio público de toda la ciudad y por tanto debe ser diverso e inclusivo. El espacio público es precisamente donde la gente diferente convive, eso es lo que pretendemos fomentar.

-M.JESÚS: ¿Cómo ves La Marina dentro de 10 años?

-R. MARRADES: Los cambios que veremos no serán de construcción sino de usos. Imagino La Marina consolidada como un espacio náutico industrial y popular, como el distrito innovador que habrá ayudado a la transformación del modelo productivo de la ciudad y, sobre todo, como el segundo gran espacio público de la ciudad (ya que el primero, el cauce del río Turia, es imbatible).

***

Si vostès van a la Marina després de llegir este reportatge –una cosa que considerem molt probable- veuran un preciós edifici blanc amb una estructura moderna, obra de l'arquitecte David Chipperfield, amb un àrea construïda de 10.000 metres quadrats. Eixe edifici que sembla surar es diu ‘Veles e vents’ en homenatge al poema d'Ausiàs March que invocava en el segle XV la força dels vents. 

 

Si ustedes van a La Marina después de leer este reportaje –algo que consideramos muy probable- verán un precioso edificio blanco con una estructura moderna, obra del arquitecto David Chipperfield, con un área construida de 10.000 metros cuadrados. Ese edificio que parece flotar se llama ‘Veles e vents’ en homenaje al poema de Ausiàs March que invocaba en el siglo XV la fuerza de los vientos. 

 

"Veles e vents han mos desigs complir"

XLVI

Veles e vents han mos desigs complir

faent camins dubtosos per la mar.

Mestre i ponent contra d’ells veig armar:

xaloc, llevant los deuen subvenir

ab llurs amics lo grec e lo migjorn,

fent humils precs al vent tramuntanal

que en son bufar los sia parcial

e que tots cinc complesquen mon retorn.

 

L'edifici té quatre plantes imaginades com a grans plànols “flotants” que es recolzen sobre els seus quatre nuclis de comunicacions verticals, dues dels quals, a més, s'inclinen doblement cap a l'exterior en sentit ascendent. Una absoluta delícia arquitectònica que allotja el nucli gastronòmic de la Marina de València, comandat pel grup La Sucursal, una empresa familiar que ha aconseguit crear este hub gastronòmic que ha sigut reconegut pel periòdic The Guardian com un de les millors destinacions de 2018. 

Quedem amb Javier d'Andrés, Director Gastronòmic i Premi Nacional de Gastronomia 2014. Javier ens rep en el Restaurant La Marítima, situat en la planta baixa de l'edifici Veles e Vents. Vesteix informal i se li nota agitat mentre prepara un esdeveniment especial. Són les deu del matí d'un dissabte i Javier sembla acumular una energia inesgotable.

-M.JESÚS: Com un filòsof com vostè acaba formant un dels grups gastronòmics més potents de València?

-J. D'ANDRÉS: Vaig compaginar els meus estudis de Filosofia amb el meu treball en l'empresa familiar dedicada a l'hostaleria. Finalment vaig assumir la responsabilitat de gestionar l'empresa per la creixent passió que despertava en mi la gastronomia, especialment l'apassionant món del vi.

-M.JESÚS: És cert que el Grup La Sucursal és eminentment familiar: trobem un poc d’açò en la seua forma de treballar?

-J. D'ANDRÉS: En ser una empresa familiar confereix un caràcter particular a la nostra organització. Traslladem als nostres clients l'hospitalitat i generositat que hem conegut a casa. De la mateixa forma intentem ser el més propers possibles al nostre equip de professionals. Vivim cada dia d'una manera intensa, busquem que cada dia siga una celebració.

Que cada dia siga una celebración... no està mal com a lema en la vida i si en algun lloc pot donar-se una cosa així és a La Marina. Mentre xarrem amb Javier, dos dels seus cuiners estan preparant el servei i, de pas, estan guisant un plat per a esta entrevista. Tots dos semblen una sort de militars del gastronòmic, amb una disciplina i un gest rectes. Més que cuinar, sembla que coreografien els seus plats.

-M. JESÚS: Com definiria el projecte integral de la Sucursal en l'edifici Veles e Vents?

-J. D'ANDRÉS: És un projecte que abasta des d'una cuina casual a una proposta d'alta cuina. Transita de la cuina més tradicional a les propostes més contemporànies. Hem generat un hub gastronòmic que inclou espais dedicats a la formació gràcies a la col·laboració de la Fundación Cruzcampo.

- M. JESÚS: Una de les coses més emocionants és comprovar com es relaciona la vostra gastronomia amb l'entorn que veieu cada dia?

J. D'ANDRÉS: La nostra cuina està radicalment influïda pel producte del mar. Cada dia acudim a la llotja de pescadors a comprar el peix de subhasta que tenim just enfront del Veles e Vents. Sense oblidar el producte de l'horta que albirem des del propi edifici.

Imagineu: cuinar allò que veuen des del seu propi restaurant. Es tracta d'un luxe modest però immens en la seua concepció. Ho saben molts dels clients que acudeixen cada setmana als seus restaurants, molt especialment, a la Sucursal (reconegut amb un Estrella Michelin i dos Soles de la prestigiosa Guia Repsol), situat en la part superior de l'edifici. Des d'allí es poden gaudir d'unes vistes privilegiades d'una ciutat que conté més màgia de la qual és capaç d'entendre: “Estem tenint un magnífic acolliment del públic valencià que cada vegada, en major mesura, van fent seu un espai tan emblemàtic com La Marina de València. Tampoc som aliens al magnífic moment que viu la ciutat de València des del punt de vista turístic. Aprecien la nostra gastronomia alhora que gaudeixen d'una icona de l'arquitectura de la nostra ciutat com és el Veles e Vents”, confirma D'Andrés. 

El Director Gastronòmic del Grup La Sucursal s'acomiada de nosaltres i ens deixa fotografiar -i degustar- aquest deliciós plat que naix d'una cuina creativa inspirada en la tradició valenciana: “El que teniu ací és una creïlla ratte confitada en greix de vaca vella, amb mini carlota i medul·la tractada amb bufador. Damunt de la medul·la hi ha una mica de caviar i el plat acaba amb suc de vaca i cendres de porro”, ens explica el cuiner. La seua descripció sembla un relat, un conte gastronòmic en el qual perdre's i no eixir. Els plats de la Sucursal ens expliquen històries a través del gust. Comprenem moltes coses quan ho assaborim. Ens agradaria acompanyar el plat amb una copa de l'àmplia oferta de vins nacionals i internacionals que Javier d'Andrés tria amb tanta cura. Però no, estem treballant i si ens quedem provant vins no acabarem l'entrevista.

Eixim a la terrassa, respirem l'aire càlid de València. Mirem cap a un costat i cap a un altre. Estem envoltades de bellesa i fotografiar-la en tota la seua extensió no va a ser una tasca senzilla. Veiem uns xiquets que estan aprenent a anar amb bicicleta de dues rodes. Tot un repte. Cauen unes quantes vegades, els seus pares els alcen. Fan un descans, trauen un esmorzar i se senten en el moll a observar els ocells i els peixos. Improvisadament, aposten quina de les dues piragües guanyarà. Supose que açò ha de ser el més semblat a un matí feliç.

El edificio tiene cuatro plantas imaginadas como grandes planos “flotantes” que se apoyan sobre sus cuatro núcleos de comunicaciones verticales, dos de los cuales, además, se inclinan doblemente hacia el exterior en sentido ascendente. Una absoluta delicia arquitectónica que aloja el núcleo gastronómico de La Marina de València, comandado por el grupo La Sucursal, una empresa familiar que ha conseguido crear este hub gastronómico que ha sido reconocido por el periódico The Guardian como uno de los mejores destinos de 2018. 

Quedamos con Javier de Andrés, Director Gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía 2014. Javier nos recibe en el Restaurante La Marítima, situado en la planta baja del edificio Veles e Vents. Viste informal y se le nota agitado mientras prepara un evento especial. Son las diez de la mañana de un sábado y Javier parece acumular energía a raudales.

-M.JESÚS: ¿Cómo un filósofo como usted acaba formando uno de los grupos gastronómicos más potentes de Valencia?

-J. DE ANDRÉS: Compaginé mis estudios de Filosofía con mi trabajo en la empresa familiar dedicada a la hostelería. Finalmente asumí la responsabilidad de gestionar la empresa dada la creciente pasión que despertaba en mí la gastronomía, en especial el apasionante mundo del vino.

-M.JESÚS: Es cierto que el Grupo La Sucursal es eminentemente familiar: ¿Algo de ello se trasluce en su forma de trabajar?

-J. DE ANDRÉS: Al ser una empresa familiar confiere un carácter particular a nuestra organización. Trasladamos a nuestros clientes la hospitalidad y generosidad que hemos conocido en casa. De la misma forma intentamos ser lo más cercanos posibles a nuestro equipo de profesionales. Vivimos cada día de una manera intensa, buscamos que cada día sea una celebración.

Que cada día sea una celebración... no está mal como lema en la vida y si en algún lugar puede darse algo así es un lugar como La Marina de València. Mientras charlamos con Javier, dos de sus cocineros están preparando el servicio y, de paso, están guisando un plato para esta entrevista. Ambos parecen una suerte de militares de lo gastronómico, con una disciplina y un gesto rectos. Más que cocinar, parece que coreografían sus platos.

-M. JESÚS: ¿Cómo definiría el proyecto integral de La Sucursal en el edificio Veles e Vents?

-J. DE ANDRÉS: Es un proyecto que abarca desde una cocina casual a una propuesta de alta cocina. Transita de la cocina más tradicional a las propuestas más contemporánea. Hemos generado un hub gastronómico que incluye espacios dedicados a la formación gracias a la colaboración de la Fundación Cruzcampo.

- M. JESÚS: Una de las cosas más emocionantes es comprobar cómo se relaciona vuestra gastronomía con el entorno que veis cada día?

J. DE ANDRÉS: Nuestra cocina está radicalmente influida por el producto del mar. Cada día acudimos a la lonja de pescadores a comprar el pescado de subasta que tenemos justo enfrente del Veles e Vents. Sin olvidar el producto de la huerta que divisamos desde el propio edificio.

Imagínense: cocinar aquello que ven desde su propio restaurante. Se trata de un lujo modesto pero inmenso en su concepción. Lo saben muchos de los clientes que acuden cada semana a sus restaurantes, muy especialmente, a La Sucursal (reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles de la prestigiosa Guía Repsol), situado en la parte superior del edificio. Desde allí se pueden disfrutar de unas vistas privilegiadas de una ciudad que contiene más magia de la que es capaz de entender: “Estamos teniendo una magnífica acogida del público valenciano que cada vez, en mayor medida, van haciendo suyo un espacio tan emblemático como La Marina de València. Tampoco somos ajenos al magnífico momento que vive la ciudad de Valencia desde el punto de vista turístico. Aprecian nuestra gastronomía a la vez que disfrutan de un icono de la arquitectura de nuestra ciudad como es el Veles e Vents”, confirma De Andrés. 

El Director Gastronómico del Grupo La Sucursal se despide de nosotras y nos deja fotografiar -y degustar- este delicioso plato que nace de una cocina creativa inspirada en la tradición valenciana: “Lo que tenéis aquí es una patata ratte confitada en grasa de vaca vieja, con mini zanahoria y tuétano tratado con soplete. Encima del tuétano tienes un poco de caviar y el plato termina con jugo de vaca y cenizas de puerro”, nos explica el cocinero. Su descripción parece un relato, un cuento gastronómico en el que perderse y no salir. Los platos de La Sucursal nos cuentan historias a través del gusto. Comprendemos muchas cosas cuando lo saboreamos. Nos gustaría acompañar el plato con una copa de la amplia oferta de vinos nacionales e internacionales que Javier de Andrés elige con mimo y cuidado. Pero no, estamos trabajando y si nos quedamos probando vinos no acabaremos la entrevista.

Salimos a la terraza, respiramos el aire cálido de Valencia. Miramos hacia un lado y hacia otro. Estamos rodeadas de belleza y fotografiarla en toda su extensión no va a ser tarea sencilla. Vemos a unos niños que están aprendiendo a ir en bicicleta de dos ruedas. Todo un reto. Se caen varias veces, sus padres los levantan. Hacen un descanso, sacan un almuerzo y se sientan en el muelle a observar a los pájaros y a los peces. Improvisadamente, apuestan cuál de las dos piraguas ganará. Supongo que esto debe ser lo más parecido a una mañana feliz.


Paula G. Furió