CIRCUIT DE LES ARTS

Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió  // 

Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió // 

És ben sabut que quan un gaudeix el temps passa més de pressa. I que dos dies en un any saben a molt poc. Per això, des del Festival dels Arts cada any s'organitzen concerts i activitats que animen la primavera i els carrers dels baris de la ciutat. Circuit dels Arts by Heineken és el cordó umbilical que uneix Benicalap, el Pla del Remei, la Xerea, Russafa, la Roqueta, lEixample, Sant Francesc, Campanar i Exposició al ritme d'artistes com Jacobo Serra, Claim, Poolshake, Varry Brava DJs, Second DJs, Óscar Ettedgui, Delaporte, Linqae o Plan B.

La gent ix al carrer, l'ambient es comença a escalfar i una aroma especial de festa i amistat envaeix la ciutat. És la música, clar. La millor excusa per celebrar, el bàlsam que tot ho guareix o, com deia Julio Cortázar, “ese melancólico alimento para los que vivimos de amor”.

Es bien sabido que cuando uno disfruta el tiempo pasa más deprisa. Y que dos días en un año saben a muy poco. Por eso, desde el Festival de les Arts cada año se organizan conciertos y actividades que animan la primavera y las calles de los barios de la ciudad. Circuit de les Arts by Heineken es el cordón umbilical que une Benicalap, el Pla del Remei, la Xerea, Russafa, la Roqueta, lEixample, Sant Francesc, Campanar y Exposició al ritmo de artistas como Jacobo Serra, Claim, Poolshake, Varry Brava DJs, Second DJs, Óscar Ettedgui, Delaporte, Linqae o Plan B.

La gente sale a la calle, el ambiente se empieza a calentar y un aroma especial de fiesta y amistad invade la ciudad. Es la música, claro. La mejor excusa para celebrar, el bálsamo que todo lo cura o, como decía Julio Cortázar, “ese melancólico alimento para los que vivimos de amor”.


Parlant, mentre es posa el sol en la terrassa de l'hotel Barceló, ens adonem que tot allò que orbita al voltant d'un gran esdeveniment pot resultar tan interessant (o més) com el propi esdeveniment. Hi ha cables, els tècnics estan ultimant detalls. Les provisions de Heineken fan la seva aparició. Sembla que els preparatius van escalfant l'ambient. A cada esdeveniment del Circuit de les Arts arriba un públic més excitat, més participatiu, amb més ganes de Festival.

Els festivals creen la seva pròpia marca any rere any mitjançant el seu propi discurs: per quins artistes es decanten, si aposten per certs músics o sons, les accions que envolten als concerts... Tot això va creant una comunitat de "fidels" a un festival que, com el dels Arts,  cada any guanya més adeptes.

El sol comença a baixar i la Ciutat de les Arts va canviant de colors mentres arriva el públic. Ens proveïm d'unes cerveses súper fredes i sonen els primers concordes. Jacobo Serra entra en acció.

Hablando, mientras se pone el sol en la terraza del hotel Barceló, nos damos cuenta de que todo aquello que orbita alrededor de un gran evento o acontecimiento puede resultar tan interesante (o más) como el propio evento. Hay cables, los técnicos están ultimando detalles. Las provisiones de Heineken hacen su aparición. Parece que los preparativos van calentando el ambiente. A cada evento del Circuit de les Arts llega un público más excitado, más participativo, con más ganas de Festival. 

Los festivales crean su propia marca año tras año a través de su propio discurso: por qué artistas se decantan, si apuestan por ciertos músicos o sonidos, las acciones que rodean a los conciertos... Todo esto va creando una comunidad de "fieles" a un festival que, como el de les Arts,  cada año gana más adeptos.

El sol empieza a bajar y la ciudad de las Artes empieza a cambiar de colores mientras llega el público. Nos proveemos de unas cervezas súper frías y suenan los primeros acordes. Jacobo Serra entra en acción.

***

PAULA: Hola Jacobo! En DESFICI ens encanten les històries de superació i emprenedoria com la teua :) Com va ser el dia en què vares decidir apostar tot per la música i deixar el Dret en segon pla? Què estaves fent quan vas sentir este clic? 

JACOBO: Va ser molt emocionant. Acabava d'acabar un màster en Dret de la Unió Europea a Londres, estava treballant en esta ciutat increïble que tant em va donar i em dedicava a tocar on podia.  Però malgrat estar complint un somni professional, de sobte, em vaig adonar que jo havia nascut per a la música. Vaig visualitzar els meus propers quaranta anys dedicant-me a les lleis, en un despatx, en una oficina… les cançons se'm sortien del cap, vaig haver de mirar endins. I vaig haver de ser molt sincer amb mi mateix. I vaig decidir deixar-ho tot… tot, per la música, sense la qual la meva vida haguera estat un error. 

PAULA: Se t'associa sovint amb la música dels Beatles però no sé si et veus més proper a la música de l'Amèrica profunda, amb el so Nashville i cantautors com Johnny Cash

JACOBO: Crec que l'etiqueta que tinc de Beatle és un gran piropo i sempre m'ho he pres com un sobrenom afectuós. No obstant això, crec que això solament es queda en la superfície del que realment sóc o de les meves influències… cal submergir-se una mica més i buscar més enllà dels Beatles en Jacobo Serra. Crec que en el meu primer LP, Don’t Give Up, hi ha molt de folk o country americà. En efecte, esta influència americana, amb autors com Dylan, Cash, Paul Simon, James Taylor, Joni Mitchell… està aquí. 

PAULA: Un sembla que compon, canta i fins i tot respira d'una manera diferent si ho fa en espanyol o anglès. Has dit en alguna ocasió que fins al diafragma es mou d'una altra manera quan el que cantes és en espanyol. Fins a quin punt l'idioma condiciona cadascun dels seus projectes?

JACOBO: Va ser molt difícil per a mi prendre la decisió de fer un àlbum íntegrament en espanyol. Portava tota la meva vida cantant en la llengua anglesa. Vaig haver de trobar la meua veu en la meua llengua materna, no va ser fàcil doncs en efecte cantar en un o un altre idioma és ben diferent, cada idioma té les seves particularitats i com a cantant perfeccionista que sóc, vaig haver de fer una gran treball d'estudi i per què no, gairebé de reinvenció. Va ser un procés gradual… tasca hercúlea, i de treballar molt les lletres al costat de la meva volgut Juanma Latorre, productor de Foc Artificial. 

PAULA: Com és la relació entre música i dret? Et fa tindre una sensibilitat especial davant temes socials quan compons?

JACOBO: El dret m'ha donat un bagatge tremend en moltíssims aspectes de la vida, la societat i també, com no, quant al caràcter contractual de la música. M'ha fet afrontar els aspectes tal vegada menys musicals del negoci amb una òptica més jurídica.

La societat, el medi ambient, la política, la desigualtat… són temes que em preocupen moltíssim, són part del meu dia a dia i en efecte condicionen qui sóc i, per tant, el meu art. 

PAULA: A més de la música i l'actualitat, què altres coses t'inspiren a l'hora de compondre?

JACOBO: La solitud, el dolor, l'amor… el meu amor per la natura.

PAULA: En la lletra de La brecha parles sovint dels murs i els filats. És impossible no pensar en el mur de Trump i en els filats que superen els refugiats per arribar a llocs segurs. Però, hi ha també murs mentals que encara hem de derrocar? És el tipus de mur al que et refereixes en La brecha?

JACOBO: Clar que els hi ha i molts. M'agradaria que la gent identificara estos murs com els seus propis, que feren la cançó seua, ja siguen murs emocionals o no. Esta és la màgia de la música. L'important és ser capaç de trencar este mur, i passar a l'altre costat…

PAULA: Ens ha encantat veure't en la terrassa de l'Hotel Barceló. Encara que no cabia ni una agulla, tots teníem la sensació de que estava passant una cosa molt íntima ací en les altures, mentre es posava el sol. Com ha sigut para tu tocar en el Circuit dels Arts?

JACOBO: Ha sigut un concert preciós i molt inusual, mai havíem tocat en un terrat i amb estes vistes! Hem gaudit molt. M'encanta el públic valencià. 

PAULA: Et veurem pel Festival dels Arts?

Espere que si. Seria un plaer tocar en este preciós festival.

PAULA: ¡Hola Jacobo! En DESFICI nos encantan las historias de superación y emprendeduría como la tuya :) ¿Cómo fue el día en que decidiste apostar todo por la música y dejar el Derecho en segundo plano? ¿Qué estabas haciendo cuando sentiste ese clic? 

JACOBO: Fue muy emocionante. Acababa de terminar un máster en Derecho de la Unión Europea en Londres, estaba trabajando en esta ciudad increíble que tanto me dio y me dedicaba a tocar donde podía.  Pero a pesar de estar cumpliendo un sueño profesional, de pronto, me di cuenta de que yo había nacido para la música. Visualicé mis próximos cuarenta años dedicándome a las leyes, en un despacho, en una oficina… las canciones se me salían de la cabeza, tuve que mirar dentro de mi. Y tuve que ser muy sincero conmigo mismo. Y decidí dejarlo todo… todo, por la música, sin la cual mi vida hubiera sido un error. 

PAULA: Se te asocia a menudo con la música de los Beatles pero no sé si te ves más cercano a la música de la América profunda, con el sonido Nashville y cantautores como Johnny Cash

JACOBO: Creo que la etiqueta que tengo de Beatle es un gran piropo y siempre me lo he tomado como un apodo cariñoso. Sin embargo, creo que esto solo se queda en la superficie de lo que realmente soy o de mis influencias… hay que sumergirse un poco más y buscar más allá de los Beatles en Jacobo Serra. Creo que en mi primer LP, Don’t Give Up, hay mucho de folk o country americano. En efecto, esa influencia americana, con autores como Dylan, Cash, Paul Simon, James Taylor, Joni Mitchell… está ahí. 

PAULA: Uno parece que compone, canta e incluso respira de un modo distinto si lo hace en español o inglés. Has dicho en alguna ocasión que hasta el diafragma lo mueves de otra manera cuando lo que cantas es en español. ¿Hasta qué punto el idioma condiciona cada uno de sus proyectos?

JACOBO: Fue muy difícil para mi tomar la decisión de hacer un álbum íntegramente en español. Llevaba toda mi vida cantando en la lengua inglesa. Tuve que encontrar mi voz en mi lengua materna, no fue fácil pues en efecto cantar en uno u otro idioma es bien distinto, cada idioma tiene sus particularidades y como cantante perfeccionista que soy, tuve que hacer una gran labor de estudio y por qué no, casi de reinvención. Fue un proceso gradual… tarea hercúlea, y de trabajar mucho las letras junto a mi querido Juanma Latorre, productor de Fuego Artificial. 

PAULA: ¿Cómo es la relación entre música y derecho? ¿Te hace tener una sensibilidad especial ante temas sociales cuando compones?

JACOBO: El derecho me ha dado un bagaje tremendo en cuanto a muchísimos aspectos de la vida, la sociedad y también, cómo no, en cuanto al carácter contractual de la música. Me ha hecho afrontar los aspectos tal vez menos musicales del negocio con una óptica más jurídica. 

La sociedad, el medioambiente, la política, la desigualdad… son temas que me preocupan muchísimo, son parte de mi día a día y en efecto condicionan quién soy y, por ende, mi arte. 

PAULA: Además de la música y la actualidad, ¿qué otras cosas te inspiran a la hora de componer?

JACOBO: La soledad, el dolor, el amor… mi amor por la naturaleza. 

PAULA: En la letra de La brecha hablas a menudo de los muros y las alambradas. Es imposible no pensar en el muro de Trump y en las alambradas que superan los refugiados para llegar a lugares seguros. Pero, ¿hay también muros mentales que todavía debemos derribar? ¿Es el tipo de muro al que te refieres en La brecha?

JACOBO: Claro que los hay y muchos. Me gustaría que la gente identificara dichos muros como los suyos propios, que hicieran la canción suya, ya sean muros emocionales o no. Esa es la magia de la música. Lo importante es ser capaz de romper ese muro, y pasar al otro lado…

PAULA: Nos ha encantado verte en la terraza del Hotel Barceló. Aunque no cabía ni un alfiler, todos teníamos la sensación de que estaba pasando algo muy íntimo aquí en las alturas, mientras se ponía el sol. ¿Cómo ha sido para ti tocar en el Circuit de les Arts?

JACOBO: Fue un concierto precioso y muy inusual, nunca habíamos tocado en una azotea ¡y con tales vistas! Disfrutamos mucho. Me encanta el público valenciano. 

PAULA: ¿Te veremos por el Festival de les Arts?

Espero que si. Sería un placer tocar en este precioso festival.