DANSA VALÈNCIA (II): #ELLESESMOUEN

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


La dona està en el centre del món contemporani. La celebració del passat 8 de març a tot el món, però molt especialment a Espanya, ens va fer reflexionar a propòsit del que les dones volen i desitgen per a elles. També sobre allò pel que lluiten. En Dansa València han volgut fixar-se enguany en les dones creadores que utilitzen el seu cos com a mitjà d'expressió universal. En este mateix sentit parlava Mar Jiménez, coordinadora del festival, en l'anterior reportatge: “Enguany hi ha vuit espectacles amb enfocament de gènere. Hi ha propostes reflexives, gamberres, estètiques...”. Un poc com som les dones de cada part del món. Potser siga açò el que Dansa València propose enguany: una mirada femenina cap al món que habitem.

 

La mujer está en el centro del mundo contemporáneo. La celebración del pasado 8 de marzo en todo el mundo, pero muy especialmente en España, nos hizo reflexionar a propósito de lo que las mujeres quieren y desean para ellas. También acerca de aquello por lo que luchan. En Dansa València han querido fijarse este año en las mujeres creadoras que utilizan su cuerpo como medio de expresión universal. En este mismo sentido hablaba Mar Jiménez, coordinadora del festival, en el anterior reportaje: “Este año hay ocho espectáculos con enfoque de género. Hay propuestas reflexivas, gamberras, estéticas...”. Un poco como somos las mujeres de cada parte del mundo. Quizás sea eso lo que Dansa València proponga este año: una mirada femenina hacia el mundo que habitamos.

 

Sol Picó és, probablement, el nom més consolidat de tot el programa del festival. En la seua proposta -We women- ha reunit a quatre dones de cultures diferents (Índia, Japó, Àfrica i Espanya) que ballen les seues danses tradicionals. Totes reflexionen a propòsit de la dona en cadascuna de les seues cultures. Un altre dels projectes més entranyables és el de la Compañía de Mariantònia OliverLas muchas- protagonitzat per dones de més de 70 anys: “Són cossos que no pertanyen al social, que estan fora del pecat però que estan més vius que mai”. La Companyia Compañía Otra Danza, per la seua banda, presenten l'espectacle Pélvico, una peça que “parteix d'eixe factor estrictament anatòmic que diferencia a l'home de la dona; un treball preciós i estètic”, en paraules de Mar Jiménez. Ángela Botxí, amb la seua Compañía La Siamesa, proposa una cerca transgressora cap a un nou model de maternitat. El seu espectacle A-normal o la oveja errante compta a més amb els textos de Xavi Pujades: “És una peça en la qual una dona que és mare s'equivoca i es qüestiona tot. I li diu a la seua filla: no passa res si t'ixes del ramat!”, explica Jiménez. Isabel Vázquez, pel seu costat, ha proposat una peça amb títol magnètic: La maldición de los hombres Malboro. És l'altra versió, és a dir, una reflexió sobre la dona però des del punt de vista dels homes, assenyalant els estereotips i els comportaments nocius del masclisme. La Compañía Dunatacá  -formada solament per dones- és emergent i a ella dedicarem el següent reportatge. Finalment està Amelia, l'espectacle dedicat a públic infantil que explica la història d'Amelia Eckhart i que la Companyia Marea Danza ha sabut adaptar per a un públic familiar en el qual es fusiona el ball contemporani amb el flamenc. L'última proposta de gènere és la que han creat la Compañía malArte, un grup que va nàixer a la meitat de la crisi econòmica i que sobreviu a força de creativitat i passió.

Sol Picó es, probablemente, el nombre más consolidado de todo el programa del festival. En su propuesta -We women- ha reunido a cuatro mujeres de culturas distintas (India, Japón, África y España) que bailan sus danzas tradicionales. Todas reflexionan a propósito de la mujer en cada una de sus culturas. Otro de los proyectos más entrañables es el de la Compañía de Mariantònia OliverLas Muchas- protagonizado por mujeres de más de 70 años: “Son cuerpos que no pertenecen a lo social, que están fuera del pecado pero que están más vivos que nunca”. La Compañía Otra Danza, por su parte, presentan el espectáculo Pélvico, una pieza que “parte de ese factor estrictamente anatómico que diferencia al hombre de la mujer; un trabajo precioso y estético”, en palabras de Mar Jiménez. Ángela Verdugo, con su Compañía La Siamesa, propone una búsqueda transgresora hacia un nuevo modelo de maternidad. Su espectáculo A-normal o la oveja errante cuenta además con los textos de Xavi Pujades: “Es una pieza en la que una mujer que es madre se equivoca y se cuestiona todo. Y le dice a su hija: ¡no pasa nada si te sales del rebaño!”, explica Jiménez. Isabel Vázquez, por su lado, ha propuesto una pieza con título magnético: La maldición de los hombres Malboro. Es la otra versión, es decir, una reflexión sobre la mujer pero desde el punto de vista de los hombres, señalando los estereotipos y los comportamientos nocivos del machismo. La Compañía Dunatacá -formada solo por mujeres- es emergente y a ella dedicaremos el siguiente reportaje. Por último está Amelia, el espectáculo dedicado a público infantil que cuenta la historia de Amelia Eckhart y que la Compañía Marea Danza ha sabido adaptar para un público familiar en el que se fusiona el baile contemporáneo con el flamenco. La última propuesta de género es la que han creado la Compañía malArte, un grupo que nació en mitad de la crisis económica y que sobrevive a base de creatividad y pasión.

***

Ens trobem amb Jessica Martín, Paloma Calderón, Paula Quiles i Francesc Llop uns dies abans de l'estrena de No todavía... ahora, una obra que recrea una versió poètica del tràgic final d'una de les persones més rellevants de la literatura moderna: Virginia Woolf. Però, com va començar tot?

JESSICA: Naixem en 2011. Al principi, la idea original va sorgir de Paula i de mi. Havíem treballat ja juntes i les nostres parelles que també són de la professió es varen unir. Nosaltres necessitàvem crear les nostres pròpies històries. Estàvem acostumades a treballar en companyies grans que ens han ensenyat tot el que sabem. Ens agradava Paloma i ella es va incorporar quan va vindre a viure a València. Teníem també al músic i vàrem dir... açò és genial! 

M. JESÚS: És un companyia solament de dansa?

JESSICA: No ens agrada que ens cataloguen solament en dansa perquè quan fem peces cridem a totes les arts plàstiques. No ens agrada centrar-nos en una disciplina. Sempre diem que som una companyia d'arts escèniques.

PALOMA: Tota la peça es treballa en conjunt, d'una forma molt horitzontal i assembleària. No hi ha un director que dóna ordres. Es va construint entre tots. 

JESSICA: És veritat, nosaltres no tenim jerarquia. Cadascun, depèn de la peça, es va col·locant en el lloc en què està més còmode. Tots estem dins de tot i cadascun està especialitzat en el seu. 

M.JESÚS: I com es crea a València?

JESSICA: Ací hi ha molt bons professionals i una atmosfera molt creativa. S'estan creant ara molts projectes més menuts però de molt nivell. Nosaltres tenim una altra filosofia: creeem el que volem i fem el que volem i eixim fóra perquè el treball es projecte.

PALOMA: València és el nostre context i tots vivim ací. Una cosa bona que té esta ciutat és que tots els ballarins i creadors ens coneixem i es creen molts vincles. Nosaltres, per exemple, treballem molt amb companyies com Mou Dansa o Fil d'arena. És molt més fàcil vincular-se a altres professionals i açò és molt enriquidor però succeeix per la falta de diners. Ací, o t'agarres on pots o no sobrevius.

JESSICA: Per tot açò la nostra ment està més oberta a no tindre por a poder donar suport a altres companyies que no són les nostra. Açò és el positiu que té València. No hi ha competència. És un brot important que fa créixer la vida artística.

Nos encontramos con Jessica Martín, Paloma Calderón, Paula Quiles y Francesc Llop apenas unos días antes del estreno de No todavía... ahora, una obra que recrea una versión poética del trágico final de una de las personas más relevantes de la literatura moderna: Virginia Woolf. Pero, ¿cómo empezó todo?

JESSICA: Nacemos en 2011. En un principio, la idea original surgió de Paula y de mí. Habíamos trabajado ya juntas y nuestras parejas que también son de la profesión se unieron. Nosotras necesitábamos crear nuestras propias historias. Estábamos acostumbradas a trabajar en compañías grandes que nos han enseñado todo lo que sabemos. Nos gustaba Paloma y ella se incorporó cuando vino a vivir a Valencia. Teníamos también al músico y dijimos... ¡esto es genial! 

M. JESÚS: ¿Es un compañía solo de danza?

JESSICA: No nos gusta que nos cataloguen solo en danza porque cuando hacemos piezas llamamos a todas las artes plásticas. No nos gusta centrarnos en una disciplina. Siempre decimos que somos una compañía de artes escénicas.

PALOMA: Toda la pieza se trabaja en conjunto, de una forma muy horizontal y asamblearia. No hay un director que da órdenes. Se va construyendo entre todos. 

JESSICA: Es verdad, nosotros no tenemos jerarquía. Cada uno, depende de la pieza, se va colocando en el lugar en que está más cómodo. Todos estamos dentro de todo y cada uno está especializado en lo suyo. 

M.JESÚS: ¿Y cómo se crea en Valencia?

JESSICA: Aquí hay muy buenos profesionales y una atmósfera muy creativa. Se están creando ahora muchos proyectos más pequeñitos pero de mucho nivel. Nosotros tenemos otra filosofía: creamos lo que queremos y hacemos lo que queremos y salimos fuera para que el trabajo se proyecte.

PALOMA: Valencia es nuestro contexto y todos vivimos aquí. Algo chulo que tiene esta ciudad es que todos los bailarines y creadores nos conocemos y se crean muchos vínculos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con compañías como Mou Dansa o Fil d'arena. Es mucho más fácil vincularse a otros profesionales y eso es muy enriquecedor pero sucede por la falta de dinero. Aquí, o te agarras a donde puedes o no sobrevives.

JESSICA: Por todo esto nuestra mente está más abierta a no tener miedo a poder apoyar a otras compañías que no son las nuestra. Eso es lo bueno que tiene Valencia. No hay competencia. Es un brote importante que hace crecer la vida artística.

Deia Virginia Woolf que era necessari tindre una cambra pròpia perquè una dona poguera constituir-se com a tal. Un espai en el qual ser i crear. També malArte va tindre clar des del principi que un espai en el qual desenvolupar i reflexionar les seues peces era fonamental. Així defineixen els seus coordinadors l'Espai malArte: “És un contenidor cultural dotat d'una superfície que s'ajusta a les teues necessitats. Disposem de diverses sales d'assajos, una sala gran de 70,43 m2., dotada de tarima flotant, linòleum, equip de música, perfecte per a dansa, una sala mitjana de 47,67 m2., sòl de parquet, equip de música i una sala xicoteta, de 23,14 m2., equip de música, sòl embuatat, linòleum ideal per fer estiraments, escalfaments o prendre classe de pilates i ioga”. 

Situat en el barri de Benicalap en una antiga fàbrica de joieria, l'Espai malArte ofereix un programa de residències artístiques per a artistes nacionals i internacionals que vulguen desenvolupar allí els seus projectes. “Era una necessitat que sempre havíem percebut: tindre un lloc per crear. Ja no solament per a nosaltres sinó pels quals vénen darrere, que no tinguen el mateix problema: on puc agafar tots els meus coneixements i portar-los a la pràctica? Volíem generar un espai on tots eixos caps pensants puguen crear, créixer i tindre espai lliurement. Es tracta únicament de recolzar la creació”, afirma Jessica. No obstant açò, el seu vertader escenari és el carrer. La peça que presenten en Dansa València tindrà lloc en la plaça del Patriarca, un enclavament històric i màgic de la ciutat: “Actuar en el carrer a nosaltres ens agrada molt. Som molt de carrer. Ens agrada la idea que no vaja només gent de la professió a veure'ns, sinó també gent que passa i reacciona, obri la seua ment i es queda. Ens agradar estar en contacte amb el públic real perquè eixe és el públic real, objectiu”, comenta Paloma.

No todavía... ahora és el títol de la peça que malArte presenta en Dansa València. Es tracta d'un homenatge a l'escriptora Virginia Woolf. Ella exemplifica com pocs l'eterna batalla de la cerca de l'equilibri entre la raó i l'emoció. Ella va simbolitzar la sensualitat barrejada amb un impuls malenconiós.

M.JESÚS: Com sorgeix la idea per No todavía...ahora?

JESSICA: Vaig anar a un curs de dramatúrgia per a ballarins del Conde de Torrefiel amb Pablo Gisbert. L'activitat final era crear una xicoteta performance. Portava temps darrere de la Woolf i pensava fer una peça sobre la seua vida i com sóc una mica dramàtica em vaig anar al final. El que més m'interessava era eixa carta final, plena d'amor però que no va impedir el seu suïcidi. Em va xocar en l'ànima eixa carta. Per a Virgínia, la depressió va ser més forta que l'amor.

Paren atenció perquè esta és la carta de la qual parlen. Cada paraula està col·locada en el lloc correcte:

Decía Virginia Woolf que era necesario tener un cuarto propio para que una mujer pudiera constituirse como tal. Un espacio en el que ser y crear. También malArte tuvo claro desde el principio que un espacio en el que desarrollar y reflexionar sus piezas era fundamental. Así definen sus coordinadores el Espacio malArte: “Es un contenedor cultural dotado de un superficie que se ajusta a tus necesidades. Disponemos de varias salas de ensayos, una sala grande de 70,43 m2., dotada de tarima flotante, linóleo, equipo de música, perfecto para danza, una sala mediana de 47,67 m2., suelo de parquet, equipo de música y una sala pequeña, de 23,14 m2., equipo de música, suelo acolchado, linóleo ideal para hacer estiramientos, calentamientos o tomar clase de pilates y yoga”. 

Ubicado en el barrio de Benicalap en una antigua fábrica de joyería, el Espacio malArte ofrece un programa de residencias artísticas para artistas nacionales e internacionales que quieran desarrollar allí sus proyectos. “Era una necesidad que siempre habíamos percibido: tener un lugar para crear. Ya no solo por nosotros sino por los que vienen detrás, que no tengan el mismo problema: ¿donde puedo coger todos mis conocimientos y llevarlos a la práctica? Queríamos generar un espacio donde todas esas cabezas pensantes puedan crear, crecer y tener espacio libremente. Se trata únicamente de apoyar la creación”, afirma Jessica. Sin embargo, su verdadero escenario es la calle. La pieza que presentan en Dansa València tendrá lugar en la plaza del Patriarca, un enclave histórico y mágico de la ciudad: “Actuar en la calle a nosotras nos gusta mucho. Somos muy callejeras. Nos gusta la idea de que no vaya sólo gente de la profesión a vernos, sino también gente que pasa y reacciona, abre su mente y se queda. Nos gustar estar en contacto con el público real porque ese es el público real, objetivo”, comenta Paloma.

No todavía... ahora es el título de la pieza que malArte presenta en Dansa València. Se trata de un homenaje a la escritora Virginia Woolf. Ella ejemplifica como pocos la eterna batalla de la búsqueda del equilibrio entre la razón y la emoción. Ella simbolizó la sensualidad mezclada con un impulso melancólico.

M.JESÚS: ¿Cómo surge la idea para No todavía...ahora?

JESSICA: Fui a un curso de dramaturgia para bailarines del Conde de Torrefiel con Pablo Gisbert. La actividad final era crear una pequeña performance. Llevaba tiempo detrás de la Woolf y pensaba hacer una pieza sobre su vida y como soy un poco dramática me fui al final. Lo que más me interesaba era esa carta final, llena de amor pero que no impidió su suicidio. Me chocó en el alma esa carta. Para Virginia, la depresión fue más fuerte que el amor. 

Presten atención porque esta es la carta de la que hablan. Cada palabra está colocado en el lugar correcto:

Querido:

Creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de esos tiempos horribles. Y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor.

Tú me has dado la mayor de las felicidades posibles. Has sido, en todos los sentidos, todo lo que alguien puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que llegó esta enfermedad. Y ya no puedo seguir peleando. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí podrás trabajar. Y lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto con propiedad. No puedo leer.

Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo... e increíblemente bueno. Quiero decirlo, aunque todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera salvarme solo podrías haber sido tú. Todo se ha marchado de mí, salvo la certeza de tu bondad. Y no puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo.

No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que nosotros hemos sido.

V.

Resulta complicat fer qualsevol cosa després de llegir esta carta. Per açò, el millor, és ballar: “El llenguatge sensitiu portat a la dansa ens transporta a la profunditat de l'ànima, donant-li el seu propi estil i personalitat, abrigallats per una posada en escena plena de detalls i símbols exposats amb una fi: mostrar els successos més rellevants de la vida de Virginia Woolf”. Així expliquen en malArte esta peça d'enorme sensibilitat. La música, en este sentit, es revela essencial: “La manera que tinc de treballar amb elles sempre parteix del moviment. Elles proposen coses, es graven i sobre açò componc jo. M'envien un primer esbós, jo treball sobre ell i li l'envie de nou. No hi ha parcel·les, hi ha creació conjunta. I el que intente crear són atmosferes que ajuden al moviment”, explica Francesc Llop.  

A eixe moviment medul·lar cedeixen el seu cos Jessica i Paula. Una és la Virgínia carnal i l'altra l'espiritual-lírica. “Esta última és més feble que la carnal. Està buscant el bes de la mort. És la lluita constant entre la fragilitat i la contundència de la seua literatura”. 

M.JESÚS: I tot açò ho expliqueu a través del cos... per què la dansa segueix sent una disciplina minoritària?

PALOMA:  Quan fas pensar a la gent i no ho entén amb paraules, no els agrada. És una sensació generalitzada que tenim els ballarins. Açò succeeix fins que un dia l'espectador es relaxa i descobreix coses que li arriben. Asseure'ns, relaxar-nos i veure dansa no està en el nostre ritme de vida.

M.JESÚS: Cal parar-se.

JESSICA: I açò fa pensar. I pensar, a voltes, fa por. La gent necessita entendre i la dansa contemporània té moltes branques. En ocasions, solament es tracta d'asseure't i deixar-te portar. Nosaltres no hem d'educar o reeducar sinó crear públic. Els festivals de carrer creen públic i és una forma d'acostar-se. Comencen a anar al teatre i açò és bo. Enguany Dansa València està traient el ball al carrer. És que, on es va crear el teatre? En el carrer, en paranimfs increïbles, envoltats de milers de persones. Tornem a l'origen.

I sí, tornar a l'origen, de tant en tant, s'assembla a tornar a la veritat. A l'autèntic. Tornar a l'origen és també que la dona ballarina, coreògrafa i creadora estiga de nou en el centre, com ho estaven les referents del període d'entreguerres, a principis del segle passat. La dona torna amb el seu cos i la seua ment als carrers i teatres de València. És una gran notícia i tots hem d'estar amb els ulls i les ments ben oberts.

Resulta complicado hacer cualquier cosa después de leer esta carta. Por eso, lo mejor, es bailar: “El lenguaje sensitivo llevado a la danza nos transporta a la profundidad del alma, dándole su propio estilo y personalidad, arropados por una puesta en escena llena de detalles y símbolos expuestos con un fin: mostrar los sucesos más relevantes de la vida de Virginia Woolf”. Así explican en malArte esta pieza de enorme sensibilidad. La música, en este sentido, se revela esencial: “La manera que tengo de trabajar con ellas siempre parte del movimiento. Ellas proponen cosas, se graban y sobre eso compongo yo. Me mandan un primer boceto, yo trabajo sobre él y se lo envío de nuevo. No hay parcelas, hay creación conjunta. Y lo que intento crear son atmósferas que ayuden al movimiento”, explica Francesc Llop.  

A ese movimiento medular ceden su cuerpo Jessica y Paula. Una es la Virginia carnal y la otra la espiritual-lírica. “Esta última es más débil que la carnal. Está buscando el beso de la muerte. Es la lucha constante entre la fragilidad y la contundencia de su literatura”. 

M.JESÚS: Y todo esto lo explicáis a través del cuerpo... ¿por qué la danza sigue siendo una disciplina minoritaria?

PALOMA:  Cuando haces pensar a la gente y no lo entiende con palabras, no les gusta. Es una sensación generalizada que tenemos los bailarines. Esto sucede hasta que un día el espectador se relaja y descubre cosas que le llegan. Sentarnos, relajarnos y ver danza no está en nuestro ritmo de vida.

M.JESÚS: Hay que pararse.

JESSICA: Y eso hace pensar. Y pensar, a veces, da miedo. La gente necesita entender y la danza contemporánea tiene muchas ramas. En ocasiones, solo se trata de sentarte y dejarte llevar. Nosotros no tenemos que educar o reeducar sino crear público. Los festivales de calle crean público y es una forma de acercarse. Empiezan a ir al teatro y esto es bueno. Este año Dansa València está sacando el baile a la calle. Es que, ¿dónde se creó el teatro? En la calle, en paraninfos increíbles, rodeados de miles de personas. Volvemos al origen.

Y sí, volver al origen, de vez en cuando, se parece a volver a la verdad. A lo auténtico. Volver al origen es también que la mujer bailarina, coreógrafa y creadora esté de nuevo en el centro, como lo estaban las referentes del período de entreguerras, a principios del siglo pasado. La mujer vuelve con su cuerpo y su mente a las calles y teatros de Valencia. Es una gran noticia y todos debemos estar con los ojos y las mentes bien abiertos.

 


Paula G. Furió