LAWERTA

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


Lawerta és aquell xiquet que hagueres triat en el teu equip de l'escola. Poc importava si el seu joc era maldestre o excels. Lawer, com li diuen tots aquells que l'estimen -és a dir, tots-, pensa en futbol; somia amb alineacions; escolta els colps de la pilota quan impacta en la porteria; és capaç de diferenciar la gespa del Mestalla de qualsevol un altre del món; sent cadascuna de les milers de veus que canten en un estadi ple de xiquets com ell, és a dir, de bojos pel futbol.

Lawerta es ese tipo de niños que hubieras elegido en tu equipo del recreo en el colegio. Poco importaba si su juego era torpe o excelso. Lawer, como le llaman todos aquellos que le quieren -es decir, todos-, piensa en fútbol; sueña con alineaciones; escucha los golpes del balón cuando impacta en la portería; es capaz de diferenciar el césped del Mestalla de cualquier otro del mundo; oye cada una de las miles de voces que cantan en un estadio lleno de niños como él, es decir, de locos por el fútbol. 

paulagfurio_desfici_lawerta_1.jpg

“Pintar, dibuixar i tot el relacionat amb açò sempre ha estat present des que tinc ús de raó. Quan estava en la guarderia, tindria 3 o 4 anys, els meus pares van veure que dibuixava bé i els professors em van demanar que fera la felicitació de nadal. Encara la conserve. De fet si tens un moment, puc ensenyar-te-la”, comenta Jorge Lawerta, l'il·lustrador valencià que amb més color i lluentor ha sabut pintar i dibuixar un esport tan massificat com el futbol. 

Mentre Lawer parla, el so del seu pinzell lliscant pel llenç ens acompanya. També els cantussols i les queixes de la seua filla Carlota que no entén per què el seu pare li ha tancat la porta i l'ha deixat en el parc. Ella vol ser protagonista també. Així que l'il·lustrador no tarda ni un minut a tornar a obrir la porta i tenir a la seua filla com a testimoni especial d'aquesta xarrada. 

Lawer treballa a casa i té una disciplina tan fèrria com la d'un esportista d'alta competició. És un animal diürn, s'alça a les 5 de la matinada i a les 5.15 ja està davant de l'ordinador, sempre amb la ràdio posada. Al contrari d'altres il·lustradors que es queden fins a les tantes treballant, Lawer necessita el sol: “Quan es pon el sol, necessite tirar-me en el sofà a veure la tele o estar amb els meus fills. És com que el cervell se'm va desfent. Als matins sóc més productiu i m'ixen millor les coses”.

“Pintar, dibujar y todo lo relacionado con ello siempre ha estado presente desde que tengo uso de razón. Cuando estaba en la guardería, tendría 3 ó 4 años, mis padres vieron que dibujaba bien y los profesores me pidieron que hiciera la felicitación de navidad. Todavía la conservo. De hecho si tienes un momento, te la puedo enseñar”, comenta Jorge Lawerta, el ilustrador valenciano que con más color y brillo ha sabido pintar y dibujar un deporte tan masificado como el fútbol. 

Mientras Lawer habla, el sonido de su pincel deslizándose por el lienzo nos acompaña. También los canturreos y las quejas de su hija Carlota que no entiende por qué su padre le ha cerrado la puerta y le ha dejado en el parque. Ella quiere ser protagonista también. Así que el ilustrador no tarda ni un minuto en volver a abrir la puerta y tener a su hija como testigo especial de esta charla. 

Lawer trabaja en casa y tiene una disciplina tan férrea como la de un deportista de alta competición. Es un animal diurno, se levanta a las 5 de la madrugada y a las 5.15 ya está delante del ordenador, siempre con la radio puesta. Al contrario de otros ilustradores que se quedan hasta las tantas trabajando, Lawer necesita el sol: “Cuando se va el sol, necesito tirarme en el sofá a ver la tele o estar con mis hijos. Es como que el cerebro se me va deshaciendo. Por las mañanas soy más productivo y me salen mejor las cosas”.

***

Després de la guarderia va arribar el col·legi i allí també va pintar la portada de l'anuari. Mickey Mouse era un dels seus personatges favorits. Tota la seua família i amics li anaven dient que sí, que tenia mà per a açò de la pintura, així que la decisió estava presa: 

- Vaig començar en Belles Arts en l'Acadèmia de Sant Carlos una poc perquè no sabia què volia fer; no veia la professionalització del que a mi m'agradava. Perquè jo sabia que m'agradava dibuixar, coneixia al dibuixant de Disney i als d'alguns còmics però a ningú més. Aquella era l'època del boom del disseny, estava molt demandat el treball per a marques i així va ser que vaig començar a enfocar el meu treball al disseny gràfic.

- Però et vares cansar prompte, no?

- Sí, jo vaig acabar Belles Arts, vaig entrar en un estudi de disseny sis mesos i després vaig estar en CuldeSac. Després de 3 o 4 anys em vaig cremar, perquè em vaig adonar que el disseny gràfic no m'agradava.

- I te'n vares anar a Nova York?

- Sí, em vaig anar a currar a Nova York perquè la meua germana em va aconseguir un treball allí en una agència. Em vaig anar pensant que el problema era València i que a Nova York m'agradaria més el disseny gràfic.

- I no va ser així, no?

- No, però allí vaig descobrir a les agències de representació, vaig veure com era el mercat, com els il·lustradors tenien un model de negoci i solien estar ben valorats. Jo no sabia que l'ofici d'il·lustrador existia com a tal, pensava que era un treball per a dos escollits que havien tingut la sort d'encaixar i ja està. Vaig acabar allí i me'n vaig tornar a València. Perquè Nova York és tot el bonic que vulgues però és molt dur viure allí.

Tras la guardería llegó el colegio y allí también pintó la portada del anuario. Mickey Mouse era uno de sus personajes favoritos. Toda su familia y amigos le iban diciendo que sí, que tenía mano para eso de la pintura, así que la decisión estaba tomada: 

- Me metí en Bellas Artes en la Academia de San Carlos un poco porque no sabía qué quería hacer; no veía la profesionalización de lo que a mí me gustaba. Porque yo sabía que me gustaba dibujar, conocía al dibujante de Disney y a los de algunos cómics pero a nadie más. Aquella era la época del boom del diseño, estaba muy demandado el trabajo para marcas y así fue que empecé a enfocar mi trabajo al diseño gráfico.

- ¿Pero te cansaste pronto, no?

- Sí, yo terminé Bellas Artes, entré en un estudio de diseño seis meses y después estuve en CuldeSac. Tras 3 ó 4 años me quemé, porque me di cuenta de que el diseño gráfico no me gustaba.

- ¿Y te fuiste a Nueva York?

- Sí, me fui a currar a Nueva York porque mi hermana me consiguió un trabajo allí en una agencia. Me fui pensando que el fallo era Valencia y que en Nueva York me gustaría más el diseño gráfico.

- Y no fue así, ¿no?

- No, pero allí descubrí a las agencias de representación, vi cómo era el mercado, cómo los ilustradores tenían un modelo de negocio y solían estar bien valorados. Yo no sabía que el oficio de ilustrador existía como tal, pensaba que era un trabajo para dos elegidos que habían tenido la suerte de encajar y ya está. Terminé allí y me volví a Valencia. Porque Nueva York es todo lo bonito que quieras pero es muy duro vivir allí. 

Realment, Lawer va arribar a Estats Units molt abans d'aquella data, l'any 1995. Tenia 10 o 11 anys: “Ens anarem a viure allí pel treball dels meus pares” i va ser allí on es va gestar el seu nom artístic. “A l'hora d'inscriure'ns en el col·legi, la 'hu' del meu cognom -Lahuerta- la varen entendre com a 'w'. Els va agradar així, a mi també, i els meus amics em varen començar a cridar Lawerta o Lawer i així es va quedar. El de la meua germana va ser pitjor. La 'hu' del cognom de la meua germana la varen entendre com una 'm', així que era María Lamuerta”, comenta entre rises.

En tornar de Nova York, Lawer volia començar de zero però no necessitava estar en el centre d'alguna cosa. Va començar pel seu compte fent treballs de tot tipus per a “catálogos, marquitas y folletos”. Després va triar nova destinació. Una que seria crucial per a la seua vida: Buenos Aires. “Vaig anar allí perquè no tènia casa ni obligacions i tenia els diners que havia guanyat a New York. Allí vaig començar a fer portfolio amb treballs de futbol argentí. Van ser els primers projectes que vaig fer d'il·lustració pura i dura. Els meus primers clients van ser la cadena televisiva ESPN a Estats Units i El País de les Tentaciones a Espanya. Açò em va  donar ànims i, a poc a poc, amb el temps, em vaig anar obrint camí”, explica Lawer. El següent pas era trobar una agència que distribuïra i organitzara el seu treball: "The Mushroom és actualment la meua agència i gràcies a ella arriba millor i més treball, amb agències grans i amb clients que tenen molta visibilitat”. El salt va ser enorme i encara que actualment el gruix del seu treball és a Espanya i amb el futbol, no descarta projectes fora: “Per gust personal vaig començar a fer il·lustracions de futbol. La gent sol encasellar-se i jo crec que a mi m'han etiquetat en el món del futbol.  És normal. A mi no em van a demanar un treball com el de Paula Bonet però sí podria fer, per exemple, llibres per a xiquets”. No obstant açò, la seua prioritat professional no és esta exactament: “El que sí m'agrada és fer coses que no haja fet abans. Mai havia il·lustrat etiquetes de cervesa i amb Zeta va arribar eixa oportunitat. Vaig il·lustrar una sèrie de podcast en Podium i ara per exemple, vull fer més murals”. Un altre dels seus objectius és seguir creixent en el seu treball personal i fer-se lloc en el món de l'art. 'Art', no obstant, és una paraula que a Lawer li fa mandra pronunciar. No vol comparar-se amb altres artistes, no vol definir-se com a tal però sap que el que fa s'assembla molt a eixa paraula que evita tant.

Realmente, Lawer llegó a Estados Unidos mucho antes de aquella fecha, en el año 1995. Tenía 10 ó 11 años: “Nos fuimos a vivir allí por el trabajo de mis padres” y fue allí donde se gestó su nombre artístico. “A la hora de inscribirnos en el colegio, la 'hu' de mi apellido -Lahuerta- la entendieron como 'w'. Les gustó así, a mí también, y mis amigos me empezaron a llamar Lawerta o Lawer y así se quedó. Lo de mi hermana fue peor. La 'hu' del apellido de mi hermana la entendieron como una 'm', así que era María Lamuerta”, comenta entre risas.

Al volver de Nueva York, Lawer quería empezar de cero pero no necesitaba estar en el centro de algo. Empezó por su cuenta haciendo trabajos de todo tipo para “catálogos, marquitas y folletos”. Después eligió nuevo destino. Uno que sería crucial para su vida: Buenos Aires. “Fui allí porque no tenia casa ni obligaciones y tenía el dinero que había ganado en New York. Allí empecé a hacer portfolio con trabajos de fútbol argentino. Fueron los primeros proyectos que hice de ilustración pura y dura. Mis primeros clientes fueron la cadena televisiva ESPN en Estados Unidos y El País de las Tentaciones en España. Eso me fue dando ánimos y, poco a poco, con el tiempo, me fui abriendo camino”, explica Lawer. El siguiente paso era encontrar una agencia que distribuyera y organizara su trabajo: "The Mushroom es actualmente mi agencia y gracias a ella llega “mejor y más trabajo, con agencias grandes y con clientes que tienen mucha visibilidad”. El salto fue enorme y aunque actualmente el grueso de su trabajo es en España y con el fútbol, no descarta proyectos fuera: “Por gusto personal empecé a hacer ilustraciones de fútbol. La gente se suele encasillar y yo creo que a mí me han etiquetado ahí, en el mundo del fútbol.  Es normal. A mí no me van a pedir un trabajo como el de Paula Bonet pero sí podría hacer, por ejemplo, libros para niños”. Sin embargo, su prioridad profesional no está ahí exactamente: “Lo que sí me gusta es hacer cosas que no haya hecho antes. Nunca había ilustrado etiquetas de cerveza y con Zeta llegó esa oportunidad. Ilustré una serie de podcast en Podium y ahora por ejemplo, quiero hacer más murales”. Otro de sus objetivos es seguir creciendo en su trabajo personal y abrirse hueco en el mundo del arte. 'Arte', sin embargo, es una palabra que a Lawer le da reparo pronunciar, como si le escociera la boca al decirla. No quiere compararse con otros artistas, no quiere definirse como tal pero sabe que lo hace se parece mucho a esa palabra que huye silabear.


Quins llocs t'agraden de València?

- Mestalla és el lloc que més m'agrada. Sóc del València. Molt.

- A nivell estètic, m'agraden els edificis del Pla del Remei, Russafa i l'Eixample. També l'edifici de Correus en la plaça de l'Ajuntament, per fora i per dins.

- Xicotets restaurants i locals; i també coses del dia a dia. La meua dona es riu de mi perquè salude a tothom. Hi ha una policia que para en carrer Cadis per a regular el tràfic i jo la salude tots els matins quan anem a l'escola. Tots!

¿Qué sitios te gustan de Valencia?

- Mestalla es el sitio que más me gusta. Soy del Valencia. Mucho.

- A nivel estético, me  gustan los edificios del Pla del Remei, Ruzafa y el Eixample. También el edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento, por fuera y por dentro.

- Pequeños restaurantes y locales; y también cosas del día a día. Mi mujer se ríe de mí porque saludo a todo el mundo. Hay una policía que para en calle Cádiz para regular el tráfico y yo la saludo todas las mañanas cuando vamos al colegio. ¡Todas!


Lawer solament ha exposat una vegada. Va ser al maig de 2016 en la galeria valenciana Pepita Lumier. L'experiència va ser molt satisfactòria: “Al final, una exposició és una inversió important d'obra, diners i temps perquè mentre la prepares hi ha altres treballs que deixes de fer. Em va quedar una exposició de xicotet format i m'agradaria que les següents foren obres de major format.

- Per què has decidit pintar en llenç ara?

- Si jo vull vendre art, no puc fer peces menudes perquè no són prou potents. Al meu entendre, és com si vols obrir un restaurant amb la intenció que tinga estrelles Michelin i comences venent entrepans. No ho pots fer perquè saps que per a entrar en eixe món, necessites uns mínims. Al final qui va a una galeria o a una exposició, el que vol és llenç, grans formats.

Lawer solo ha expuesto una vez. Fue en mayo de 2016 en la galería valenciana Pepita Lumier. La experiencia fue muy satisfactoria: “Al final, una exposición es una inversión importante de obra, dinero y tiempo porque mientras la preparas hay otros trabajos que dejas de hacer. Me quedó una exposición de pequeño formato y me gustaría que las siguientes fueran obras de mayor formato.

- ¿Por qué has decidido pintar en lienzo ahora?

- Si yo quiero vender arte, no puedo hacer piezas pequeñitas porque no son lo suficientemente potentes. En mi opinión, es como si quieres montar un restaurante con la intención de que tenga estrellas Michelin y empiezas vendiendo bocatas. No lo puedes hacer porque sabes que para entrar en ese mundo, necesitas unos mínimos. Al final quien va a una galería o a una exposición, lo que quiere es lienzo, grandes formatos. 

***

Els pares del pintor són de Saragossa, ell va nàixer a València. Va viure al barri de Campanar i al carrer Maestro Rodrigo.  Després es van mudar a La Canyada i d'allí a Rocafort. Sempre va fer vida de poble però tenia unes ganes boges de viure a València. Ara ho fa, en un preciós edifici del carrer Félix Pizcueta. Una llar que és també estudi: “El que més m'agrada de València és que és còmoda i assequible. No necessites transport, pots anar caminant d'una punta a una altra o amb bici. Abans vivia a Rocafort i necessitava el cotxe per a tot. La relació qualitatpreu és molt assequible. És la mesura perfecta”. 

No obstant açò, com a pare, troba a faltar zones cuidades per a xiquets. “En ciutats com Berlín o Nova York hi ha parcs que són increïbles. És veritat que són ciutats amb molts més habitants però la qualitat d'eixos parcs és increïble. A Berlín hi ha llits elàstics, sorra, estructures perquè els nanos pugen i baixen. A València els parcs estan com desangelats”. Aquesta seria l'única petició que Lawer faria a una ciutat que li recorda a una altra, la seua segona casa -Buenos Aires- per la calidesa. Amb la capital argentina manté una relació de cert fetitxisme: “M'agrada la seua cultura, l'accent, el futbol. Si no visquera a València m'agradaria viure a Buenos Aires. Estic enamorat de la ciutat. I és caòtica, és cara, insegura i incòmoda però parlar amb la gent, que t'expliquen eixes històries protagonitzades per immigrants amb cultures i religions diferents... això m'encanta. A voltes, fins i tot, parle mig argentí”. 

Un dels murals que Lawer ha pintat recentment ha sigut en el restaurant argentí Che Baires que regenten els seus sogres: “Com hi ha confiança, tot va ser bastant relaxat i de plaer. Tenia un llenç en blanc i, llevat que fera alguna cosa molt rara, m'anaven a deixar. Era un camp de proves”. Decidim esmorzar allí i ens demanem unes empanades de carn. Són, probablement, les millors de tota la ciutat. El fetitxisme de Lawer amb Argentina és contagiós perquè només entrar a Ché Baires s'apodera de nosaltres una certa malenconia. És la de no haver estat en un lloc que ara escoltem, olorem i assaborim. Lawer confessa que es menjaria la carta sencera del restaurant però els seus plats favorits són l'hamburguesa porteña i la milanesa napolitana.

Amb l'aroma de la brasa i de la carn ens acomiadem. Hem de deixar pas a l'altre Lawer que es presenta a les vesprades com aquell pare que tots volguérem tenir: divertit, bromista, afectuós però recte. No sabem si ens agrada més veure'l pintar o exercir de pare amb Pascu i Carlota. Sens dubte, les seues millors obres.

Los padres del pintor son de Zaragoza, él nació en Valencia. Vivió en el barrio de Campanar y en la calle Maestro Rodrigo.  Después se mudaron a La Cañada y de allí a Rocafort. Siempre hizo vida de pueblo pero tenía unas ganas locas de vivir en Valencia. Ahora lo hace, en un precioso edificio de la calle Félix Pizcueta. Un hogar que es también estudio: “Lo que más me gusta de Valencia es que es cómoda y asequible. No necesitas transporte, puedes ir andando de una punta a otra o en bici. Antes vivía en Rocafort y necesitaba el coche para todo. La relación calidad precio es muy asequible. Es la medida perfecta”. 

Sin embargo, como padre, echa de menos zonas cuidadas para niños. “En ciudades como Berlín o Nueva York hay parques que son increíbles. Es verdad que son ciudades con muchos más habitantes pero la calidad de esos parques es increíble. En Berlín hay camas elásticas, areneros, estructuras para que los críos suban y bajen. En Valencia los parques están como desangelados”. Esta sería la única petición que Lawer haría a una ciudad que le recuerda a otra, su segunda casa -Buenos Aires- por la calidez. Con la capital argentina mantiene una relación de cierto fetichismo: “Me gusta su cultura, el acento, el fútbol. Si no viviese en Valencia me gustaría vivir en Buenos Aires. Estoy enamorado de la ciudad. Y es un caos, es cara, insegura e incómoda pero hablar con la gente, que te cuenten esas historias protagonizadas por inmigrantes con culturas y religiones distintas... eso me encanta. A veces, incluso, hablo medio argentino”. 

Uno de los murales que Lawer ha pintado recientemente ha sido en el restaurante argentino Che Baires que regentan sus suegros: “Como hay confianza, todo fue bastante relajado y de disfrute. Tenía un lienzo en blanco y, a no ser que hiciera algo muy raro, me iban a dejar. Era un campo de pruebas”. Decidimos almorzar allí y nos pedimos unas empanadas de carne. Son, probablemente, las mejores de toda la ciudad. El fetichismo de Lawer con Argentina es contagioso porque nada más entrar a Ché Baires se apodera de nosotros una cierta melancolía. Es la de no haber estado en un lugar que ahora escuchamos, olemos y saboreamos. Lawer confiesa que se comería la carta entera del restaurante pero sus platos favoritos son la hamburguesa porteña y la milanesa napolitana.

Con el aroma de la brasa y de la carne nos despedimos. Hemos de dejar paso al otro Lawer que se desenvuelve por las tardes como aquel padre que todos quisiéramos tener: divertido, guasón, cariñoso pero recto. No sabemos si nos gusta más verle pintar o ejercer de padre con Pascu y Carlota. Sin duda, sus mejores obras.

paulagfurio_desfici_lawerta_4.jpg

Paula G. Furió