NUGA MACRAMÉ

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


“Vinc del mercat i se m'ha colat una senyora en la polleria. Em passa sempre! Elles són veïnes de tota la vida. Conviure amb gent del barri que porten tants anys ací és una sort”, explica entre rises Jennifer Pérez -més coneguda com Jenni Merienda-, una de les dues sòcies de Nuga, l'empresa valenciana que fa un parell d'anys va revolucionar el món del macramé a València. Nuga té la seua seu en Russafa, un d'eixos barris on és possible saber què dia de la setmana és mirant el pentinat de les senyores. Conforme passen els dies, el cardat està menys estovaet i una s'adona que el cap de setmana s'acosta. Russafa llavors es convertix en un altre barri, símbol de la gentrificació, amb centenars de restaurants i locals concentrats en uns pocs carrers. Després d'hores de conversa i moltes rises arribem a esta conclusió: els pentinats de les senyores en el mercat són el símbol d'un barri, d'una ciutat, de València.

“Vengo del mercado y se me ha colado una señora en la pollería. ¡Me pasa siempre! Ellas son vecinas de toda la vida. Convivir con gente del barrio que llevan tantos años aquí es una suerte”, explica entre risas Jennifer Pérez -más conocida como Jenni Merienda-, una de las dos socias de Nuga, la empresa valenciana que hace un par de años revolucionó el mundo del macramé en Valencia. Nuga tiene su sede en Russafa, uno de esos barrios en los que es posible saber qué día de la semana es mirando el peinado de las señoras. Conforme pasan los días, el cardado es menos lustroso y una percibe que el fin de semana se acerca. Russafa entonces se convierte en otro barrio, símbolo de la gentrificación, con cientos de restaurantes y locales concentrados en apenas unas calles. Tras horas de conversación y muchas risas llegamos a esa conclusión: los peinados de las señoras en el mercado son el símbolo de un barrio, de una ciudad, de Valencia.


L'altra part de Nuga és Laura Losada, la dissenyadora que durant tres anys regentava La Conservera, un dels locals més autèntics i cèlebres de Russafa: “En el projecte de la Conservera vaig fer de tot: des de l'interiorisme a la gestió del negoci”, comenta Laura. La Conservera era un must en qualsevol visita al barri de moda de València. Una exquisida selecció de conserves portugueses i vinho verde va fer que tots acudiren a este lloc senzill que alberga elements de decoració de l'anterior peixateria que allotjava: Pescadería Pepe. Després de tres anys en La Conservera, Laura tenia ganes de reprendre les seues inquietuds personals i va obrir El Chiringuito, un espai de treball on desenvolupar projectes d'interiorisme. Jenni i la seua parella Héctor Merienda- eren clients habituals de la Conservera i allí va nàixer una amistat. Casualment, al mateix temps que Laura deixava La Conservera i obria El Chiringuito, els Merienda buscaven un espai de treball. Es varen unir i d'ací va sorgir Nuga.

- JENNI: Jo vaig estar treballant en màrqueting, escaparatisme i l'àmbit digital amb diverses empreses però després vaig tornar a treballar a casa. Em passava tot el dia amb l'ordinador, posant rentadores, jugant amb els gats... tot alhora. Necessitava traure el treball de casa per a poder centrar-me.

- LAURA: O tens clar què és treball i què és la teua vida personal, o t'entra el desfici i ho acabes mesclant tot. Este és ara el nostre espai de treball i ho tenim molt clar.

Entrar al Chiringuito és traslladar-se a un refugi replet de creativitat i bellesa. Cada racó d'este espai està pensat per a la comoditat i per al plaer visual. Si vas a passar tant de temps en un lloc, és recomanable que t'agrade molt, no?. Tant, que no vuigues anar-te'n a casa. Amb esta idea varen dissenyar este espai on sòl, parets i sostres estan recoberts de llistons de fusta i un conjunt de garlandes de peretes donen llum a unes prestatgeries que es tanquen amb les mateixes persianes amb què es tanquen les portes en els pobles. Una taula molt gran, també de fusta, servix com a lloc de reunió, de menjador i de taller. En una altra taula correguda treballen tots junts. Un enorme mapa mundi antic presideix l'espai ple de plantes,  peces de macramé i dos pufs amb forma de cactus serveixen com a repòs i lloc d'evasió.

La otra parte de Nuga es Laura Losada, la diseñadora que durante tres años regentaba La Conservera, uno de los locales más auténticos y célebres de Russafa: “En el proyecto de La Conservera hice de todo: desde el interiorismo a la gestión del negocio”, comenta Laura. La Conservera era un must en cualquier visita al barrio de moda de Valencia. Una exquisita selección de conservas portuguesas y vinho verde hizo que todos acudieran a ese lugar sencillo que alberga elementos de decoración de la anterior pescadería que alojaba: Pescadería Pepe. Después de tres años en La Conservera, Laura tenía ganas de retomar sus inquietudes personales y puso en marcha El Chiringuito, un espacio de trabajo para desarrollar proyectos de interiorismo. Jenni y su pareja Héctor Merienda- eran clientes habituales de La Conservera y allí se forjó una amistad. Casualmente, al mismo tiempo que Laura dejaba La Conservera y montaba El Chiringuito, los Merienda buscaban un espacio para trabajar. Se unieron y de ahí surgió Nuga.

- JENNI: Yo estuve trabajando en marketing, escaparatismo y el ámbito digital con varias empresas pero después volví a trabajar en casa. Me pasaba todo el día con el ordenador, poniendo lavadoras, jugando con los gatos... todo a la vez. Necesitaba sacar el trabajo de casa para poder centrarme.

- LAURA: O tienes claro qué es trabajo y qué es tu vida personal, o te entra el desfici y lo acabas mezclando todo. Este es ahora nuestro espacio de trabajo y lo tenemos muy claro.

Entrar a El Chiringuito es trasladarse a un refugio repleto de creatividad y belleza. Cada rincón de este espacio está pensando para la comodidad y para el placer visual. Si vas a pasar tanto tiempo en un lugar, es recomendable que te guste mucho, ¿no?. Tanto, que no quieras marcharte a casa. Con esa idea diseñaron este espacio cuyos suelo, paredes y techos están forradas de listones de madera y un conjunto de guirnaldas de bombillas dan luz a unas estanterías que se cierran con las mismas persianas con las que se cierran las puertas en los pueblos. Una mesa muy grande, también de madera, sirve como lugar de reunión, de comedor y de taller. En otra mesa corrida trabajan todos juntos. Un enorme mapa mundi antiguo preside la estancia repleta de plantas,  piezas de macramé y dos pufs con forma de cactus sirven como reposo y lugar de evasión.

***

 

Nuga és el resultat de la tornada de l'artesania a les nostres vides: “Després de la sobreabundància de la tecnologia, l'artesania ens fa tornar a coses tangibles i materials com la ceràmica, el cotó o el vidre. En la dècada dels anys 80 i 90 es va produir el boom dels plàstics i d'allò tecnològic. Ara ens agrada el natural. També en l'alimentació, en l'estil de vida”, expliquen les sòcies de Nuga.

Les crisis econòmiques tenen un costat positiu i este es vincula a la creativitat i a la reinvenció de tots aquells que s'han quedat sense treball. Les mans tornen a ser la principal i més extraordinària eina per a fer coses per als demés. En este sentit, la idea de reprendre el macramé com a objecte de decoració estava en l'origen de Nuga, un projecte personal que Jenni i Laura combinen amb els seus treballs anteriors.

-Com va començar tot?

-L: Vam fer juntes un taller de macramé en Kauf després d'estiu i, quan va arribar Nadal, pensarem regalar a la família i amics peces de macramé fetes per nosaltres.

-J: Començarem a fer, començarem a fer i es va convertir en un vici.

-L: Comprarem material, varem veure colors, combinacions, models... i acabem fent de més. Héctor ens va fer unes fotos súper boniques i varem dir: “Ché, a vendre'ls!”.

-Per què el macramé i no un altre material?

-L: El macramé està lligat a fer tu alguna cosa amb les teues mans. En el meu cas que sóc interiorista, amb el món digital, treballe molt poc amb les mans. Portes obres, fas el projecte, els dibuixos, però l'execució en si no la fas mai. Les teues mans no treballen realment en un ofici. El bonic del macramé és que aconsegueixes tu alguna cosa amb les teues pròpies mans.

-J: A mi sempre m'ha agradat fer coses amb les mans, encara que no coses que exigisquen moltíssima paciència perquè no tinc eixa finura. Des dels 7 als 16 anys vaig pintar a l'oli i després he intentat fer punt de ganxo o altres manualitats però tardes molt en obtenir resultats. El macramé és molt agraït perquè és més ràpid, encara que hi ha peces amb les quals tardes més: una cortina o un tapís tenen moltes hores de treball.

-L: No som artistes, no tenim l'època rosa, l'època blava... (rises) Nosaltres tenim cada dia un color.

-J: Sí, no som japoneses... (rises)

Nuga es el resultado de la vuelta de la artesanía a nuestras vidas: “Tras la sobreabundancia de la tecnología, la artesanía nos hace volver a cosas tangibles y materiales como la cerámica, el algodón o el vidrio. En la década de los años 80 y 90 se produjo el boom de los plásticos y lo tecnológico. Ahora nos gusta lo natural. También en la alimentación, en el estilo de vida”, explican las socias de Nuga.

Las crisis económicas tienen un lado positivo y este se vincula a la creatividad y a la reinvención de todos aquellos que se han quedado sin trabajo. Las manos vuelven a ser la principal y más extraordinaria herramienta para hacer cosas por los demás. En este sentido, la idea de retomar el macramé como objeto de decoración estaba en el origen de Nuga, un proyecto personal que Jenni y Laura combinan con sus trabajos anteriores.

-¿Cómo comenzó todo?

-L: Hicimos juntas un taller de macramé en Kauf después de verano y, cuando llegó Navidad, pensamos en regalar a la familia y amigos piezas de macramé hechas por nosotras.

-J: Empezamos a hacer, empezamos a hacer y se convirtió en un vicio.

-L: Compramos material, vimos colores, combinaciones, modelos... y acabamos haciendo de más. Héctor nos hizo unas fotos súper chulas y dijimos: “Ché, ¡a venderlos!”.

-¿Por qué el macramé y no otro material?

-L: El macramé está ligado a hacer tú algo con tus manos. En mi caso que soy interiorista, con el mundo digital, trabajo muy poco con las manos. Llevas obras, haces el proyecto, los dibujos, pero la ejecución en sí no la haces nunca. Tus manos no trabajan realmente en un oficio. Lo bonito del macramé es que consigues tú algo con tus propias manos.

-J: A mí siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, aunque no cosas que exijan muchísima paciencia porque no tengo esa finura. Desde los 7 a los 16 años pinté al óleo y luego he intentado hacer ganchillo u otras manualidades pero tardas mucho en obtener resultados. El macramé es muy agradecido porque es más rápido, aunque hay piezas con las que tardas más: una cortina o un tapiz tienen muchas horas de trabajo.

-L: No somos artistas, no tenemos la época rosa, la época azul (risas) Nosotras tenemos cada día un color.

-J: Sí, no somos japonesas... (risas)

Donar amb un nom per a la teua empresa no és una cosa senzilla. Es sembla un poc als noms que donem als fills. En tots dos casos, se'ls dota d'una personalitat molt complicada de modificar quan el projecte o la vida avança. Laura i Jenni varen triar Nuga per tres raons molt determinades: en primer lloc, “buscàvem un nom que resumira el que és el macramé, que en definitiva és fer nucs”; en segon lloc, Nuga tenia significat en valencià (nugar és lligar) i representa i d'on som; finalment, “és un nom femení que parla de nosaltres”. 

La inspiració de Nuga prové fonamentalment del Mediterrani, un espai ja mític del que s'han escrit poemes, llibres i cançons, s'han pintat quadres i s'han rodat pel·lícules. “Els noms de cada model són noms de peixos del Mediterrani en valencià: samaruc, luç, polp...

Hi ha un preciós llibre titulat Mediterráneos, escrit per l'escriptor valencià Rafael Chirbes, que narra els viatges mediterranis de l'autor per llocs com Alexandria, Creta, Roma, Istanbul o València. Està ací el mar mediterrani com el colós de segles passats, amb aromes mil·lenàries i multitud d'idiomes eufònics. Però també apunta a la diferència que existeix entre “un mar d'enderrocs i destrucció” actual i aquell “espai lluminós que alguna vegada va existir en un temps i lloc inexistent: la felicitat”. Sens dubte, el mar mediterrani que ens contagia felicitat i ens fa brillar és este últim..

Dar con un nombre para tu empresa no es algo sencillo. Se parece un poco a los nombres que damos a los hijos. En ambos casos, se les dota de una personalidad muy complicada de modificar cuando el proyecto o la vida avanza. Laura y Jenni eligieron Nuga por tres razones muy determinadas: en primer lugar, “buscábamos un nombre que resumiera lo que es el macramé, que en definitiva es hacer nudos”; en segundo lugar, Nuga tenía significado en valenciano (nugar es atar) y representa y de dónde somos; por último, “es un nombre femenino que habla de nosotras”. 

La inspiración de Nuga proviene fundamentalmente del Mediterráno, un espacio ya mítico del que se han escrito poemas, libros y canciones, se han pintado cuadros y se han rodado películas. “Los nombres de cada modelo son nombres de peces del Mediterráneo en valenciano: samaruc, luç, polp...”.

Hay un precioso libro titulado Mediterráneos, escrito por el escritor valenciano Rafael Chirbes, que narra los viajes mediterráneos del autor por lugares como Alejandría, Creta, Roma, Estambul o Valencia. Está ahí el mar mediterráneo como el coloso de siglos pasados, con aromas milenarios y multitud de idiomas eufónicos. Pero también apunta a la diferencia que existe entre “un mar de escombros y destrucción” actual y aquel “espacio luminoso que alguna vez existió en un tiempo y lugar inexistente: la felicidad”. Sin duda, el mar mediterráneo que nos contagia felicidad y nos hace brillar es éste último.


Què vos inspira de València?

A Laura: "A mi m'agrada moltíssim la platja de Canet. També l'Albufera i el parc natural, el portet de Catarroja... Tota eixa zona és molt bonica. I l'arquitectura! A nivell arquitectònic m'inspira el Mercat de Colón (és impressionant), el Cabanyal, els mercats... I m'inspira la gent creativa que tenim a prop com Carla Fuentes, María Ferrers, Lebrel... Eixa gent que han convertit València  en una ciutat on comencen a passar coses".

A Jenni: "Tota la part marinera de València que ha estat tan oblidada i que ara està de moda. És “El València al mar”. València era una ciutat que estava cap a dins, cap al riu que, a més, està buit. Ens inspira la música d'artistes joves d'ací com Soledad Vélez o Tórtel, però també la música de Julio Bustamante, cantautor i precursor del indie valencià amb una mescla perfecta entre folk i pop"

¿Qué os inspira de Valencia?

A Laura: "A mí me gusta muchísimo la playa de Canet. También la Albufera y el parque natural, el portet de Catarroja... Toda esa zona es muy bonita. ¡Y la arquitectura! A nivel arquitectónico me inspira el Mercado de Colón (es impresionante), el Cabanyal, los mercados... Y me inspira la gente creativa que tenemos cerca como Carla Fuentes, María Herreros, Lebrel... Esa gente que han convertido a Valencia  en una ciudad en la que empiezan a pasar cosas".

A Jenni: "Toda la parte marinera de Valencia que ha estado tan olvidada y que ahora está de moda. Es “El Valencia al mar”. Valencia era una ciudad que estaba hacia dentro, hacia el río que, además, está vacío. Nos inspira la música de artistas jóvenes de aquí como Soledad Vélez o Tórtel, pero también la música de Julio Bustamante, cantautor y precursor del indie valenciano con una mezcla perfecta entre folk y pop".

Russafa és l'escenari on tota la creativitat i l'art valencians bullen. Era inevitable, per tant, que Nuga naixquera ací: 

-L: Quan vaig obrir El Chiringuito ja vivia ací i treballava en La Conservera, també en el barri. Per poder compaginar tot havia d'estar propet.

-J: Nosaltres portem sis anys vivint en Russafa, ja és el nostre barri. La resta del dia, quan no estem treballant, seguim ací: en el mercat, prenent alguna cosa amb amics... Quan varem vindre a viure no sabíem el que era Russafa, simplement ens enamorem del pis on vivim ara i estava relativament prop dels nostres anteriors treballs. Quan varem vindre no estava encara de moda ni coneixíem a ningú, però de seguida va ser un barri on ens sentirem súper ben acollits. Varem conèixer als xics de Gnomo, ells ens van presentar als Tactel i així en poc de temps coneixíem a tot el barri.

El debat de la gentrificació de Russafa i els problemes que ocasionen la multitud de locals d'oci o apartaments turístics és inevitable. “Que Russafa estiga de moda té els seus avantatges i els seus inconvenients. L'avantatge és que ha vingut molta gent jove a un barri de gent més major, s'ha modernitzat en molts aspectes i s'han obert molts negocis, independentment de l'hostaleria que serà el 80%, hi ha un altre 20% que dóna vida al barri. Es creen sinergies i és genial perquè ixes a comprar o a qualsevol encàrrec i et trobes amb altres creatius o emprenedors com tu que t'aporten moltes coses”, comenta Laura. 

Una de les coses més interessants i emocionants d'aquest barri es veure com les famílies van creixent, naixen “russafers” que sentiran aquest barri com el seu refugi, com l'escenari dels seus records infantils. “Anem veient a gent com nosaltres, que vingueren sent molt joves i poc a poc van formant les seues famílies”, explica Jenni.

Russafa es el escenario donde toda la creatividad y el arte valencianos bullen. Era inevitable, por tanto, que Nuga naciera aquí: 

-L: Cuando abrí El Chiringuito ya vivía aquí y trabajaba en La Conservera, también en el barrio. Para poder compaginar todo tenía que estar cerquita.

-J: Nosotros llevamos seis años viviendo en Russafa, ya es nuestro barrio. El resto del día, cuando no estamos trabajando, seguimos aquí: en el mercado, tomando algo con amigos... Cuando vinimos a vivir no sabíamos lo que era Russafa, simplemente nos enamoramos del piso donde vivimos ahora y estaba relativamente cerca de nuestros anteriores trabajos. Cuando vinimos no estaba aún de moda ni conocíamos a nadie, pero en seguida fue un barrio donde nos sentimos súper bien acogidos. Conocimos a los chicos de Gnomo, ellos nos presentaron a los Tactel y así en poco tiempo conocíamos a todo el barrio.

El debate de la gentrificación de Russafa y los problemas que ocasionan la multitud de locales de ocio o apartamentos turísticos es inevitable. “Que Russafa esté de moda tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que ha venido mucha gente joven a un barrio de gente más mayor, se ha modernizado en muchos aspectos y se han abierto muchos negocios, independientemente de la hostelería que será el 80%, hay este otro 20% que da vida al barrio. Se crean sinergías y es genial porque sales a comprar o a cualquier recado y te encuentras con otros creativos o emprendedores como tú que te aportan muchas cosas”, comenta Laura. 

Una de las cosas más interesantes y emocionantes de este barrio es ver cómo las familias van creciendo, nacen “russaferos” que sentirán este barrio como su refugio, como el escenario de sus recuerdos infantiles. “Vamos viendo a gente como nosotras, que vinieron siendo muy jóvenes y poco a poco van formando sus familias”, explica Jenni.

***

Deixem El Chiringuito però seguim en el Mediterrani. Anem a un restaurant mallorquí del barri i renovem forces a base de coques d'espinacs i carabassa; i de bonítol, olivada i pesto. En este bar i botiga lluïxen tot tipus de plantes i un xicotet pati on la llum canvia i brilla d'una manera diferent, ens fa pensar en les cases més mediterrànies on les dones comenten a viva veu tot el que passa al poble.

Mentre Jenni es refresca amb una llimonada mallorquina i Laura beu una cervesa valenciana, ens expliquen de quina manera han viscut aquesta metamorfosi absoluta de la ciutat: “València és una ciutat molt fàcil de viure però ens ho han posat difícil durant molt de temps perquè han prioritzat coses que no eren per a tots. Quan li dónes un poquet a València, València es converteix en una cosa molt especial. És una ciutat gran i alhora no té l'enormitat de Madrid ni de Barcelona ni eixe turisme tan massificat. Tot i que el Carmen és un barri preciós que li passa com a Russafa: són impracticables els caps de setmana”.

És impossible no recórrer novament a Rafael Chirbes durant esta conversa. En el seu llibre El viajero sedentario, l'escriptor de Tavernes de la Valldigna va arreplegar un article de l'any 1999 titulat València. La malquerida. Una peça que destaca per agudes reflexions com la següent: “Sólo algunos espíritus refinados acaban entendiendo a Valencia, cada uno por sus razones. Kenneth Tynan, el reputadísimo crítico británico, que dirigió el National Theatre de Londres desde 1963 a 1973, después de enumerar una larga serie de espantos característicos de Valencia, acabó definiéndola como 'la ciudad más maravillosa del Mediterráneo' (...)”. Què pensaria ara l'escriptor que va morir just el mateix any en el qual un relleu polític a València es produïa?

En una època en què la Plaça de l'Ajuntament corre el risc de convertir-se en “la Plaça de les Franquícies”, a les Nuga els encantaria fer un viatge en el temps per a visitar el local dels mítics Establecimientos Barrachina o la piscina que hi havia al Balneari de les Arenes, un complex arquitectònic d'estil racionalista i funcionalista, obra de l'arquitecte valencià Luis Gutiérrez Soto. 

La xarrada amb Jenni i Laura podria ser eterna. La passió que contagien en parlar de la ciutat és millor que qualsevol campanya de turisme que es puga dissenyar. Abans d'anar-nos-en, li preguntem a Laura per la seua famosa recepta d'orxata casolana.

Dejamos El Chiringuito pero seguimos en el Mediterráneo. Vamos a un restaurante mallorquín del barrio y renovamos fuerzas a base de cocas de espinaca y calabaza; y de bonito, olivada y pesto. En este 'bar i botiga' lucen todo tipo de plantas y un pequeño patio donde la luz cambia y brilla de un modo diferente, nos hace pensar en las casas más mediterráneas donde las mujeres comentan a viva voz todo lo que pasa en el pueblo.

Mientras Jenni se refresca con una limonada mallorquina y Laura bebe una cerveza valenciana, nos cuentan de qué modo han vivido esta metamorfosis absoluta de la ciudad: “Valencia es una ciudad muy fácil de vivir pero nos lo han puesto difícil durante mucho tiempo porque han priorizado cosas que no eran para todos. Cuando le das un poquito a Valencia, Valencia se convierte en algo muy especial. Es una ciudad grande y a la vez no tiene la enormidad de Madrid ni de Barcelona ni ese turismo tan masificado. Sin embargo el Carmen es un barrio precioso que le pasa como a Russafa: son impracticables los fines de semana”.

Es imposible no recurrir nuevamente a Rafael Chirbes durante esta conversación. En su libro El viajero sedentario, el escritor de Tavernes de la Valldigna recogió un artículo del año 1999 titulado 'Valencia. La malquerida'. Una pieza que destaca por agudas reflexiones como la siguiente: “Sólo algunos espíritus refinados acaban entendiendo a Valencia, cada uno por sus razones. Kenneth Tynan, el reputadísimo crítico británico, que dirigió el National Theatre de Londres desde 1963 a 1973, después de enumerar una larga serie de espantos característicos de Valencia, acabó definiéndola como 'la ciudad más maravillosa del Mediterráneo' (...)”. ¿Qué pensaría ahora el escritor que falleció justo el mismo año en el que un relevo político en Valencia se producía?. ¿Qué pensaría ahora el escritor que falleció justo el mismo año en el que un relevo político en Valencia se producía?

En una época en la que la Plaza del Ayuntamiento corre el riesgo de convertirse en “la Plaza de las Franquicias”, a las Nuga les encantaría hacer un viaje en el tiempo para visitar el local de los míticos Establecimientos Barrachina o la piscina que había en el Balneario de Las Arenas, un complejo arquitectónico de estilo racionalista y funcionalista, obra del arquitecto valenciano Luis Gutiérrez Soto.

La charla con Jenni y Laura podría ser eterna. La pasión que contagian al hablar de la ciudad es mejor que cualquier campaña de turismo que se pueda diseñar. Antes de irnos, le preguntamos a Laura por su famosa receta de horchata casera. 


HORCHATA

ORXATA 

-Per a 1 litre d'orxata, compra 250 grams de xufes en el mercat, si són ecològiques millor que millor.

-Renta-les molt bé per llevar-los tota la terra i posa-les en remulla amb aigua mineral fins que estiguen hidratades (unes 2 hores)  

-Escorre-les i tritura-les amb 1/2 litre d'aigua, aconseguiràs una pasta que ja fa olor d'orxata. Deixa-la tota la nit a la nevera per què fermente i segregue els seus sucres naturals. Este és el secret de Laura! 

-Afegix el 1/2 litre restant d'aigua i en un colador de cafè (dels de tela) vés colant la "pasteta" en diverses tandes, escorrent bé. Vés amb compte perquè si ho fas amb un colador metàl·lic et quedarà l'orxata "arenosa"! 

-Esperat, si pots, a que estiga ben fresqueta i a gaudir! :)

-Para 1 litro de horchata, compra 250 gramos de chufas en el mercado, si son ecológicas mejor que mejor.

-Lávalas muy bien para quitarles toda la tierra y ponlas a remojo con agua mineral hasta que estén hidratadas (unas 2 horas)

-Escúrrelas y tritúralas con 1/2 litro de agua, conseguirás una pasta que ya huele a horchata. Déjala toda la noche en la nevera para que fermente y segregue sus azúcares naturales. ¡Este es el secreto de Laura! 

-Añade el 1/2 litro restante de agua y en un colador de café (de los de tela) ve colando la "pasteta" en varias tantas, escurriendo bien. ¡Ten cuidado porque si lo haces con un colador metálico te quedará la horchata arenosa!   

-Espérate, si puedes, a que esté bien fresquita y a disfrutar :)


Paula G. Furió