BANJO

Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió  // Videos:  Banjo Music
Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió // Videos: Banjo Music

Quan quedes amb “els Banjo” t’adones que ells són capaços de convertir un dimarts qualsevol en un dia de festa gran. Aquell matí de juliol quan vaig quedar amb ells per inaugurar estes entrevistes de DESFICI va ser probablement l’únic de tot el mes que es va estrenar amb pluja. Eren unes gotes tan lentes que mentre anaven caent semblava que s’evaporaven, d’estes que després deixen una xafogor difícil de suportar per més roba que et lleves, per més ventilador que encengues, per més gel que tragues de la nevera. A la banda sonora d’esta pluja es varen afegir de sobte les campanes de l’església del Carme. Baix d’un para-sol en la plaça junt a l’església demanarem l’esmorzar: torrades amb tomata, suc, café, te… Qualsevol valencià sap que per entrar al Mercat Central de València s’ha d’haver esmorzat copiosament. Els colors vius de cada parada de fruita, els aromes a peix, formatges, espècies o embotits ho impregnen tot. El visitant pot caure de sobte desmaiat davant de tants estímuls, quasi com aquell dia que Stendhal es va desmaiar en la basílica de la Santa Croce en Florència. 

Cuando quedas con “Los Banjo” te das cuenta de que ellos son capaces de convertir un martes cualquiera en un festivo vibrante. Aquella mañana de julio que quedé con ellos para inaugurar estas entrevistas de DESFICI fue probablemente la única de todo el mes que se estrenó con lluvia. Eran unas gotas tan lentas que tal como caían parecían evaporarse, de esas que después dejan un bochorno difícil de soportar por más ropa que te quites, por más ventilador que enciendas, por más hielo que saques de la nevera. A la banda sonora de esa llovizna pequeña se añadieron por sorpresa las campanas de la iglesia del Carmen. Debajo de una sombrilla en la plaza contigua a la iglesia pedimos el almuerzo: tostadas con tomate, zumo, café, té... Cualquier valenciano que se precie sabe que para entrar al Mercat Central de Valencia uno debe haber almorzado copiosamente. Los colores vivos de cada puesto de fruta, los aromas a pescado, queso, especias o embutidos lo impregnan todo. El visitante puede entonces caer desmayado ante tanto estímulo, casi como aquel día que Stendhal se desmayó en la basílica de Santa Croce en Florencia.


A Anna i Iván -les ments que estan darrere de Banjo- els encanta fer la compra al Mercat Central. Als dos els agrada menjar bé i són dels que pensen que, en la majoria d'ocasions, una bona taula és solament l'excusa perfecta per conversar amb amics: "Ens agrada visitar el Mercat Central quan venim a València per a comprar coses bones. Ens encanta l'oferta que té, s'adapta als canvis provocats pel turisme però amb molta dignitat", comenta Iván Llopis, CEO, compositor i director creatiu de Banjo .

A Anna e Iván –los cerebros que están detrás de Banjo- les encanta hacer la compra en el Mercat Central. A los dos les gusta comer bien y son de los que piensan que, en la mayoría de ocasiones, una buena mesa es solo la excusa perfecta para conversar con amigos: "Nos gusta visitar el Mercat Central cuando venimos a Valencia para comprar cosas ricas. Nos encanta la oferta que tiene, se adapta a los cambios provocados por el turismo pero con mucha dignidad", comenta Iván Llopis, CEO, compositor y director creativo de Banjo.

Iván i Anna es varen conéixer en Torrent quan eren adolescents. Es varen enamorar i començaren junts el seu camí personal i professional, sempre de la mà i amb bon humor. Fa tretze anys que marxaren a Barcelona per desenvolupar la seua trajectòria professional. Allí va nàixer Banjo. "Marxarem perquè en València encara no hi havia un sector prou arrelat que poguera proporcionar-nos públic i clients" comenta Anna Segura, productora executiva de l'empresa. Este és el càrrec que llueix en la seua tarjeta de visita, tot i que en realitat ella és més bé la directora d’orquestra, aquella que amb la seua batuta posa ordrei disciplina en un món tan caòtic com el de la creació artística.

Mentre demana canella en rama en una parada del mercat, Anna em conta que va estudiar Producció Cinematogràfica en Madrid i “sempre que tenia uns dies lliures venia a València i pensava: “açò és vida!: el clima, la llum, no hi ha tanta contaminació…” Però quan Anna va acabar i va tornar a casa, va enviar el seu currículum a totes les productores i cap li va respondre. Així que va haver d’oblidar-se de la llum i el clima per anar-se’n a Barcelona on, a canvi, es vivia una època molt bona per a la publicitat.   

Per a Iván també va haver-hi altres raons: “Vàrem marxar a Barcelona a buscar El Dorado, com es feia abans, perquè en aquell moment treballar en l’audiovisual a València suposava entrar en certes dinàmiques polítiques amb les quals no ens sentim identificats. Jo tenia 22 anys i volia fer alguna cosa en la qual jo creguera. En aquell moment a Barcelona, pel que fa a la publi es treballava moltíssim més que a Madrid i es feien coses molt vistoses, era l’època de “¿te gusta conducir?” I per a treballar havíem de mudar-nos.

Mentre Anna acaba d’enviar uns mails de treball, Iván ens cuinarà uns pappardelle amb mantega als que vol afegir uns boletus carnosos i aromàtics que ha fitxat en una parada propera: “el mercat és una xutada de colors, olors, de llum, de noves tendències gastronòmiques com les algues, les setes o el menjar ecològic; el mercat és tradicional i alhora es va renovant constantment gràcies a comerciants que van obrint noves parades i mantenen la calor del mercat.

Iván y Anna se conocieron en Torrent cuando eran dos adolescentes. Se enamoraron y comenzaron juntos su andadura personal y profesional, siempre de la mano y entre risas. Hace trece años se marcharon a Barcelona para desarrollar su trayectoria profesional. Allí nació Banjo. “Nos fuimos porque en Valencia todavía no había un sector bastante arraigado que nos pudiera proporcionar público y clientes”, comenta Anna Segura, productora ejecutiva de la empresa. Este es el cargo que luce en su tarjeta de visita, aunque en realidad ella es más bien la directora de orquesta, aquella que con su batuta pone orden y disciplina en un mundo tan caótico como el de la creación artística. 

Mientras pide canela en rama en un puesto de especias, Anna me cuenta que estudió Producción Cinematográfica en Madrid y “siempre que tenía unos días libres venía a Valencia y pensaba '¡esto es vida!: el clima, la luz, no hay tanta contaminación...'” Pero cuando Anna terminó y volvió a casa, mandó su currículum a todas las productoras y ninguna respondió. Así que tuvo que olvidarse de la luz y del clima para irse a Barcelona donde, a cambio, se vivía una época muy buena para la publicidad. 

Para Iván también hubo otras razones: “Nos fuimos a Barcelona a buscar El Dorado, como se hacía antes, porque en aquel momento trabajar en el audiovisual en Valencia suponía entrar en ciertas dinámicas políticas con las que no nos sentimos identificados. Yo tenía 22 años y quería hacer algo en lo que yo creyese. En aquel momento en Barcelona, a nivel de publi se trabajaba muchísimo más que en Madrid y se hacían cosas muy chulas, era la época de '¿te gusta conducir?'. Y para trabajar allí teníamos que movernos”. 

Mientras Anna termina de enviar unos emails de trabajo, Iván nos va a cocinar unos pappardelle con mantequilla a los que quiere añadir unos boletus carnosos y perfumados que ha fichado en un puesto cercano: “El mercado es un chute de colores, olores, de luz, de nuevas tendencias gastronómicas como las algas, las setas o la comida ecológica; el mercado es tradicional y a la vez se renueva constantemente gracias a comerciantes que abren nuevas paradas y mantienen el calor del mercado”. 


Què vos posa desficiosos?

A Anna: Tindre moltes idees i poc de temps per materialitzar-les. Com es dedica a la producció, el seu treball és poc creatiu i necessita expressar esta part amb activitats manuals com la ceràmica o amb els llibres, que se li acumulen.

A Iván: Quan li sorgixen idees per a una melodia ha d’anar provant i provant, es visualitza com un dervix, donant voltes i més voltes i de sobte sona el telèfon. Quan torna: S’HA OBLIDAT!!! En eixos moments d’autèntica malicsia no pot evitar cridar ben fort “¡ME CAGO EN LA PUTA!”

¿Qué os pone desficiosos?

A Anna: Tener muchas ideas y poco tiempo para materializarlas. Como se dedica a la producción, su trabajo es poco creativo y necesita expresar esa parte con actividades manuales como la cerámica o los libros, que se le acumulan. 

A Iván: Cuando le surgen ideas para una melodía tiene que ir probando y probando, se visualiza como un derviche dando vueltas y más vueltas y de repente le llaman por teléfono y cuando vuelve: ¡SE LE HA OLVIDADO! En esos momentos siempre grita: ¡ME CAGO EN LA PUTA!

La matèria amb què es treballa a Banjo la va definir molt bé Julio Cortázar en la seua cèlebre frase del capítol 44 de Rayuela: "¡Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor!". L'estudi dissenya música per spots i sèries d'animació, però amb el que realment destaquen actualment és l'audiobranding. Per a tot este treball extraordinàriament creatiu el seu entorn és essencial: "Com sona la ciutat, l'accent que té la gent, tot és inspiracional. A l'estudi anem per donar forma a les idees però estes vénen de l'experiència. l'environment enriquix el nostre treball".

Iván és un autèntic audiolover, un "Homo Audiens", que contagia la seua passió pel so a través del seu treball i en qualsevol moment de la conversa:

- Encara que no veiérem que està plovent, ho sabríem perquè ho estem escoltant. Tu saps com sona un got quan es trenca, el lladruc d'un gos encara que no ho veges, etc. El cervell humà té esta capacitat fruit de la necessitat de supervivència i de l'adaptació al medi: el nostre disc dur relaciona cada objecte o acció amb el seu so.

- I com apliques tot açò al vostre treball?

-Per exemple, en el cas de Movistar, veus un logo que mai has vist abans, que reacciona i sona de certa manera. El cervell automàticament ho connecta, ho emmagatzema i és capaç de reconéixer-lo encara que no el veja, només a través del so. Açò permet identificar qualsevol element, crear la seua identitat. Açò es trasllada a marques, tant amb els seus logotips com amb els seus comportaments. En Movistar hem sonoritzat tot el funcionament del sistema, cada pantalla, cada lletra que es meneja i açò li dóna una personalitat totalment identificable. Açò té un potencial brutal i ben aplicat ajuda, no només a reconéixer una marca, sinó a enriquir el nostre entorn cultural. Va molt més enllà dels jingles, és més abstracte i sensorial.

-I on estan els vostres clients?

-Ara ja no treballem només per a Barcelona o Madrid, treballem fóra d'Espanya desenvolupant els projectes que ens agraden als Estats Units, Anglaterra, Alemanya o Mèxic.

-Conteu-me també la vostra història amb el projecte per al canal National Geographic.

-En este cas no vàrem fer un audiologo perquè no pensàvem que fóra necessari sent una marca tan assimilada. El nostre treball va ser més bé el contrari: intentarem que la gent, al veure estes peces tinguera una sensació concreta, única i recognoscible, que digueren "jo sent açò amb National Geographic". Va molt més enllà d'una veu cantant "Natiooonal Geographiiiic".

La materia con la se trabaja en Banjo la definió muy bien Julio Cortázar en su célebre frase del capítulo 44 de Rayuela: “¡Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor!”. El estudio diseña música para spots y series de animación, pero en lo que realmente destacan actualmente es en el audiobranding. Para todo este trabajo extraordinariamente creativo su entorno es esencial: “Cómo suena la ciudad, el acento que tiene la gente, todo es inspiracional. En el estudio nos metemos para dar forma a las ideas pero estas vienen de la experiencia. El environment enriquece nuestro trabajo”. 

Iván es un auténtico audiolover, un “Homo Audiens”, que contagia su pasión por el sonido a través de su trabajo y en cualquier momento de la conversación: 

-Aunque no viésemos que está lloviendo, lo sabríamos porque lo estamos escuchando. Tú sabes cómo suena un vaso roto, el ladrido de un perro aunque no lo veas, etc... El cerebro humano tiene esta capacidad fruto de la necesidad de supervivencia y de adaptación al medio: nuestro disco duro relaciona cada objeto o acción con su sonido. 

-¿Y cómo aplicas todo a esto a vuestro trabajo?

-Por ejemplo, en el caso de Movistar, ves un logo que no has visto antes, que reacciona y suena de cierta manera. El cerebro automáticamente lo conecta, lo almacena y es capaz de reconocerlo aunque no lo vea, solo por el sonido. Esto permite identificar cualquier elemento, crear su identidad. Esto se traslada a marcas, tanto con sus logos como con sus comportamientos. En Movistar hemos sonorizado todo el funcionamiento del sistema, cada pantalla, cada letra que se mueve, y esto le otorga una personalidad totalmente identificable. Esto tiene un potencial brutal y bien aplicado ayuda, no sólo a reconocer una marca, sino a enriquecer nuestro entorno cultural. Va mucho más allá de los jingles, es más abstracto y sensorial.

-¿Y dónde están vuestros clientes?

-Pues ya no trabajamos solo para Barcelona o Madrid, trabajamos para fuera de España haciendo los proyectos que nos gustan en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o México.

-Contadme también vuestra historia con el proyecto para el canal National Geographic.

-En este caso no hicimos un audiologo porque no creímos que fuera necesario al ser una marca tan asimilada. Nuestro trabajo fue más bien el contrario: intentamos que la gente, al ver estas piezas tuviera una sensación concreta, única y reconocible que directamente relacionara con National Geographic, que dijeran “yo siento esto con National Geographic”. Va mucho más allá de una voz cantando: “Natiooonal Geographiiiiic”. 

"A estos pappardelle els falta un poquet de sal", m'atrevisc a dir-li al chef. A la meua gosseta Trini, en canvi, li semblen deliciosos perquè no ha deixat ni un sol dels que han caigut (¿accidentalment?) de la taula. Hem dinat en el jardí. Fa olor de pins i a sàlvia, una de les plantes que cultiven al seu hort, al costat de les tomaques, pimentons, pomes i altres hortalisses de les que cuida tota la família, inclosos els menuts de la casa.

-Quan vàreu saber que era el moment de tornar a València?

-Amb el temps vàrem tindre un bon dossier i les productores ens demanaven bastants treballs però, encara que érem molt feliços allí, les nostres expectatives de qualitat de vida no estaven en consonància amb la realitat que ens oferia Barcelona. Volíem viure al camp i allí, per a nosaltres, açò era una cosa inassolible. El que ací hem pogut aconseguir: comprar una caseta antiga, reformar-la i tindre la nostra casa-estudi, allí era inviable per tots els costats: o em posava a fer música com xurros o era impossible.

-Aleshores, Iván, quin va ser el punt d'inflexió?

-Crec que va ser quan ens adonarem que gràcies a Internet no necessites estar físicament en el lloc on vols treballar. Açò et dóna un potencial i una qualitat de vida brutals. Pots viure on vuigues.

-Anna, el canvi va suposar perdre moltes coses pel camí?

-Nosaltres no som persones d'arrels i podríem haver anat a altres llocs. Vàrem tornar perquè València ens oferia una bona vida. Els clients que més valoraven el nostre talent no varen tindre cap problema. I açò ens va servir per canalitzar la nostra carrera en la direcció a la qual volíem anar.

La casa-estudi de Banjo és àmplia i posseïx una acústica singular. Ho comprovem quan Ivan seu al seu tamboret, davant del seu novíssim piano Schimmel i improvisa un tema que ens deixa sense respiració. Ja amb el café ens confessarà que un dels seus somnis és publicar el seu propi disc, amb temes tan emocionants com el que ha deixat de sonar fa només uns segons. Al costat del piano, un moble de l'artista i dissenyador valencià Lebrel s'encarrega de sostenir el seu apreciat tocadiscs.

-Ens vàrem comprar una casa sense internet i rodejada de pins. Açò ens deixava sense cobertura i sense poder instal·lar cap antena. Però miraculosament, una setmana abans de la mudança vàrem veure que estaven instal·lant fibra òptica. Així que vivim al camp però tenim 300 megues.

 

“A estos pappardelle les falta un poco de sal”, me atrevo a decirle al chef. A mi perra Trini, sin embargo, le parecen deliciosos porque no ha dejado ni uno solo de los que han caído (¿accidentalmente?) de la mesa. Hemos comido en el jardín. Huele a pino y a salvia, una de las plantas que cultivan en su huerto, junto a tomates, pimientos, manzanas y otras hortalizas de las que cuida toda la familia, incluidos los pequeños de la casa.

-¿Cuándo supisteis que era el momento de volver a Valencia?

-Con el tiempo, fuimos teniendo portfolio y las productoras nos llamaban bastante pero, aunque éramos muy felices allí, nuestras expectativas de calidad de vida no estaban en consonancia con la realidad que nos ofrecía Barcelona. Queríamos vivir en el campo y allí, para nosotros, esto era algo inalcanzable. Lo que aquí hemos podido conseguir: comprar una casita antigua, reformarla y tener nuestra casa-estudio, allí era inviable por todos los lados: o me ponía a hacer música como churros o era imposible. 

-Entonces Iván, ¿cuál fue el punto de inflexión?

-Creo que fue cuando nos dimos cuenta de que gracias a Internet no necesitas estar físicamente en el lugar en el que quieres trabajar. Esto te da un potencial y una calidad de vida brutales. Puedes vivir donde quieras.

-Ana, ¿el cambio os supuso perder cosas por el camino?

-Nosotros no somos personas de raíces y podríamos haber ido a otros sitios. Volvimos porque Valencia nos ofrecía una buena vida. Los clientes que más valoraban nuestro talento no tuvieron ningún problema. Y esto nos sirvió para encauzar nuestra carrera en la dirección hacia la que queríamos ir.

La casa-estudio de Banjo es espaciosa y posee una acústica singular. Lo comprobamos cuando Iván se sienta en su taburete, delante de su recién estrenado piano Schimmel e improvisa un tema que nos deja sin respiración. Ya en el café nos confesará que uno de sus sueños es publicar su propio disco, con temas tan emocionantes como el que ha dejado de sonar hace apenas unos segundos. Al lado del piano, un mueble del artista y diseñador valenciano Lebrel se encarga de sostener su preciado tocadiscos. 

-Nos compramos una casa sin Internet y con pinos alrededor. Esto nos dejaba sin cobertura y sin poder instalar ninguna antena. Pero milagrosamente, una semana antes de mudarnos, vimos que estaban instalando fibra óptica. Así que vivimos en el campo pero tenemos 300 megas.

***

 

Si Iván compon música amb tanta passió com quan fa el café, no m'estranya que Banjo siga una de les empreses més sol·licitades del sector. Com si fóra un ritual sagrat, Iván s'abandona al treball, quasi artesà, de confeccionar un bon café: al molinet mol els grans de café, posa aigua al kettle, monta la seua Bialetti amb més precisió que un rellotger suís, posa la cafetera al foc i deixa la tapa oberta fins que comença a eixir i només quan esta maquineta menuda comença a rugir, la retira del foc. Acuradament, ompli la seua tassa tan menuda. Sense sucre i sense llet. Sempre. Anna i jo l'observem des de lluny amb un somriure. Ell torna a la taula, o millor dit, a la sobretaula. Encara més enèrgic que durant l'esmorzar o al mercat. Com si poguérem ara mateix tornar a començar.

Si Iván compone música con tanta pasión como la que emplea para hacer el café, no me extraña que Banjo sea una las empresas más solicitadas del sector. Como si fuera un ritual sagrado, Iván se abandona a la artesana labor de confeccionar un buen café: en el molinillo muele los granos de café, pone agua en el kettle, monta su Bialetti con más precisión que un relojero suizo, pone la cafetera a fuego vivo, deja la tapa abierta hasta que el café empieza a salir y sólo cuando esa pequeña máquina perfecta empieza a rugir, la retira del fuego. Cuidadosamente, vierte un chorro de café en su taza pequeña. Sin azúcar y sin leche. Siempre. Anna y yo le observamos desde lejos y con la sonrisa puesta. Él vuelve a la mesa o, mejor dicho, a la sobremesa. Más enérgico que en el almuerzo o en el mercado, si cabe. Como si pudiéramos ahora mismo empezar de nuevo.Paula G. Furió1 Comment