MOSTRA DE VALÈNCIA - CINEMA DEL MEDITERRANI

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    i    Patricia Bolinches    //  Fotogrames cedits per La Mostra de València // ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Imatges i textos creats per ARDOR estudio i Patricia Bolinches // Fotogrames cedits per La Mostra de València //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Enguany celebrem que la Mostra de València–Cinema del Mediterrani torna després de 6 anys amb la seua 33ª edició. El festival es presta com l’espai on reflexionar sobre la nostra forma d'estimar, crear i entendre la vida: la nostra identitat en aquest racó del món, el Mediterrani, que tantes històries -tant lluminoses com esquinçadores- col·lecciona en la seua memòria.

Este año celebramos que la Mostra de València–Cinema del Mediterrani vuelve después de 6 años con su 33ª edición. El festival se presta como espacio para reflexionar sobre nuestra forma de amar, crear y entender la vida: nuestra identidad en este rincón del mundo, el Mediterráneo, que tantas historias -tanto luminosas como desgarradoras- colecciona en su memoria.


Del 18 al 28 d'octubre, podrem gaudir de la renovada Mostra i d'una programació acuradament seleccionada amb l'objectiu d'acostar-nos pel·lícules creades en la conca mediterrània i difícils de trobar en els circuits comercials. Onze d'elles es presenten per primera vegada a Espanya.

Els Cines Babel i la Filmoteca-IVC seran les seus on es projectaran les cintes arribades des d'altres racons de Espanya i també des de França, Itàlia, el Marroc, Tunísia, Grècia, Líban, Egipte, Turquia, Kosovo, Albània i Algeria.

Entre els cicles previstos dins de la programació es retrà homenatge als valencians recentment desapareguts Pérez Giner i Carles Santos. Es lliuraran dues Palmeres d'Honor, al guionista grec Efthimis Filippou i al director franc-tunisià Abdellatif Kechiche. Palestina, aquí y ahora serà una mirada al cinema palestí contemporani i la zona negra del gènere policial serà la protagonista del cicle Polar: serie negra a la francesa.

Del 18 al 28 de octubre, podremos disfrutar de la renovada Mostra y de una programación cuidadosamente seleccionada con el objetivo de acercarnos películas creadas en la cuenca mediterránea y difíciles de encontrar en los circuitos comerciales. Once de ellas se presentan por primera vez en España.

Los Cines Babel y la Filmoteca-IVC serán las sedes en las que se proyectarán las cintas llegadas desde otros rincones de Espanya y también desde Francia, Italia, Marruecos, Túnez, Grecia, Líbano, Egipto, Turquía, Kosovo, Albania y Algeria.

Entre los ciclos previstos dentro de la programación se rendirá homenaje a los valencianos recientemente desaparecidos Pérez Giner y Carles Santos. Se entregarán dos Palmeras de Honor, al guionista griego Efthimis Filippou y al director franco-tunecino Abdellatif Kechiche. Palestina, aquí y ahora será una mirada al cine palestino contemporáneo y la zona negra del género policial será la protagonista del ciclo Polar: serie negra a la francesa.

Mostra de València–Cinema del Mediterrani és una cita per a amants del cinema, tant per a experts com per a aficionats, on es reuneixen el públic i els creadors per gaudir d'una programació especialment seleccionada amb l'objectiu d'acostar-los títols de gran qualitat que no es troben habitualment en els circuits comercials.

La programació de la Mostra és, a més, específica d'un espai geogràfic i cultural tan definitori de la nostra identitat com és el de la conca mediterrània; un espai divers i plural, tan enriquidor com tràgic; font d'inspiració per a la producció artística, plagat de contradiccions, reptes, xocs, esperances i un futur per definir.

Mostra de València–Cinema del Mediterrani es una cita para amantes del cine, tanto para expertos como aficionados, donde se reúnen el público y los creadores para disfrutar de una programación especialmente seleccionada con el objetivo de acercarles títulos de gran calidad que no se encuentran habitualmente en los circuitos comerciales.

La programación de la Mostra es, además, específica de un espacio geográfico y cultural tan definitorio de nuestra identidad como es el de la cuenca meditteránea; un espacio diverso y plural, tan enriquecedor como trágico; fuente de inspiración para la producción artística, plagado de contradicciones, retos, choques, esperanzas y un futuro por definir.


Paula G. Furió