CABALLO DE TROYA

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //  ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Què ocorre amb l'art durant la guerra? Per què la història de la Humanitat ens ha demostrat que, invariablement, tots els pobles han intentat destruir l'art dels seus adversaris? Pot considerar-se l'espoli una espècie de crim de guerra? Totes estes qüestions giren entorn de la falla/instal·lació 'Los desastres de la guerra, Caballo de Troya', una proposta de l'artista Daniel G. Andújar que ha executat l'artista faller Manolo Martín. En la visita recent que vam fer al seu taller amb motiu de la imminent plantà de la falla Corona, Martín ja ens explicava que caminava imbuït en un projecte molt especial. Tenia raó. 

'Caballo de Troya' -que pot veure's fins al dilluns 9 d'abril al Centre del Carme de Cultura Contemporània- és una xicoteta mostra de 'Los desastres de la Guerra', la instal·lació que ja va presentar en l'última edició de documenta14 a Atenes i Kassel. La proposta és un homenatge a la memòria i l'ardu treball dels homes i dones que varen formar part de la Junta del Tresor Artístic en la Guerra Civil. La seua obstinació per preservar les grans obres d'art del Museu del Prado -Las meninas de Velázquez o Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, per exemple- dels bombardejos varen ser essencials. En les Torres de Serrans i en el Col·legi del Patriarca es varen habilitar uns dipòsits o refugis totalment cuirassats que protegien estes obres d'art de qualsevol possible destrucció. Segons García Andújar: “Ací no hi ha tropes terrestres, ni combat, ni tan sols generals: és un projecte d'artista, armat amb una sèrie d'estratègies i autoritzat per a aprendre dels nostres records”. 

¿Qué ocurre con el arte durante la guerra? ¿Por qué la historia de la Humanidad nos ha demostrado que, invariablemente, todos los pueblos han intentado destruir el arte de sus adversarios? ¿Puede considerarse el expolio una especie de crimen de guerra? Todas estas cuestiones giran en torno a la falla/instalación 'Los desastres de la guerra, Caballo de Troya', una propuesta del artista Daniel G. Andújar que ha ejecutado el artista fallero Manolo Martín. En la visita reciente que hicimos a su taller con motivo de la inminente plantà de la falla Corona, Martín ya nos contaba que andaba imbuido en un proyecto muy especial. Tenía razón. 

'Caballo de Troya' -que puede verse hasta el lunes 9 de abril en el Centre del Carme de Cultura Contemporània - es una pequeña muestra de 'Los desastres de la Guerra', la instalación que ya presentó en la última edición de documenta14 en Atenas y Kassel. La propuesta es un homenaje a la memoria y el arduo trabajo de los hombres y mujeres que formaron parte de la Junta del Tesoro Artístico en la Guerra Civil. Su empeño en preservar las grandes obras de arte del Museo del Prado -Las meninas de Velázquez o Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, por ejemplo- de los bombardeos fueron esenciales. En las Torres de Serranos y en el Colegio del Patriarca se habilitaron unos depósitos o refugios totalmente acorazados que protegían estas obras de arte de cualquier posible destrucción. Según García Andújar: “Aquí no hay tropas terrestres, ni combate, ni siquiera generales: es un proyecto de artista, armado con una serie de estrategias y autorizado para aprender de nuestros recuerdos”. 

paulagfurio_cccc_caballodetroya.jpg

La instal·lació mostra una sèrie de rèpliques d'obres d'art mítiques -escultures gregues o la Dama d'Elx, entre unes altres- que eren traslladades en grans camions i anaven inserides en unes gàbies de fusta. Ens explicava Manolo Martín en el seu taller que una de les coses més emocionants de l'experiència a Kassel va ser la cremà d'estes escultures amb ànima de ninots: “Cremàrem el monument davant de 20.000 persones. Fins i tot varen preguntar menys vegades per què la cremem. Ací, quan vénen i em pregunten: Per què la cremeu? Jo sempre dic: Hòstia! La pregunta del milió, la que porte responent des que tinc 5 anys, la pregunta que més m'agrada que em facen en una entrevista... No m'ho aneu a preguntar vosaltres, no?”. Entre riures li varem respondre que no, clar, que nosaltres ho enteníem tot.

Quan arribem al pati del Centre del Carme de Cultura Contemporània la cua arriba fins al carrer. Les falles han acabat però els turistes aprofiten les últimes hores per visitar alguns dels centres culturals i museus que València ofereix. Des de lluny se sent un grup de jazz que toca al costat de l'església del Carme mentre els xiquets juguen amb la pilota i els seus pares es prenen un vermut. Ens agrada veure a també a tants valencians que arriben atrets pel boca-orella. Solament ací, durant el temps que observen esta falla/instal·lació, podran reflexionar a propòsit de les guerres colonialistes, l'espoli, l'abús de poder, la conquesta i el valor de tants homes i dones que varen comprendre una cosa molt senzilla: si l'art ens ha salvat en els pitjors moments de les nostres vides, com no anàvem nosaltres a salvar-li a ell?

La instalación muestra una serie de réplicas de obras de arte míticas -esculturas griegas o la Dama de Elche, entre otras- que eran trasladadas en grandes camiones e iban insertadas en unas jaulas de madera. Nos contaba Manolo Martín en su taller que una de las cosas más emocionantes de la experiencia en Kassel fue la cremà de estas esculturas con alma de ninots: “Quemamos el monumento delante de 20.000 personas. Incluso preguntaron menos veces por qué la quemamos. Aquí, cuando vienen y me preguntan: ¿Por qué la quemáis? Yo siempre digo: ¡Hostia! La pregunta del millón, la que llevo respondiendo desde que tengo 5 años, la pregunta que más me gusta que me hagan en una entrevista... ¿No me lo vais a preguntar vosotras, no?”. Entre risas le respondimos que no, claro, que nosotras lo entendíamos todo.

Cuando llegamos al patio del  Centre del Carme de Cultura Contemporània  la cola llega hasta la calle. Las fallas han terminado pero los turistas aprovechan las últimas horas para visitar algunos de los centros culturales y museos que Valencia oferta. De lejos se oye un grupo de jazz que toca al lado de la iglesia del Carmen mientras los niños juegan con la pelota y sus padres se toman un vermut. Nos gusta ver a también a tantos valencianos que llegan atraídos por el boca-oreja. Solo aquí, durante el tiempo que observen esta falla/instalación, podrán reflexionar a propósito de las guerras colonialistas, el expolio, el abuso de poder, la conquista y el valor de tantos hombres y mujeres que comprendieron algo muy sencillo: si el arte nos ha salvado en los peores momentos de nuestras vidas, ¿cómo no íbamos nosotros a salvarle a él?

paulagfurio_desfici_cccc_1.jpg

Paula G. Furió