10 LLIBRES PER LLEGIR EN 2018

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización //

Un dels nostres propòsits per a 2018 és llegir: llegir molt. La nostra col·laboradora María Jesús Espinosa de los Monteros ha preparat una llista de recomanacions amb algunes lectures atemporals. Històries que et fan viatjar a mons insòlits. Experta en trames i desenllaços, gens li agrada més que l'olor d'un llibre o perdre's en una biblioteca. La nostra desficiosa més literària recomana:

Uno de nuestros propósitos para 2018 es leer: leer mucho. Nuestra colaboradora María Jesús Espinosa de los Monteros ha preparado una lista de recomendaciones con algunas lecturas atemporales. Historias que te hacen viajar a mundos insólitos. Experta en tramas y desenlaces, nada le gusta más que el olor de un libro o perderse en una biblioteca. Nuestra desficiosa más literaria recomienda: 

paulagfurio_guia navidad desfici-79.jpg

REGRESO A TWIN PEAKS (VV.AA.) / Errata Naturae

L'any que deixem ha sigut el de l'estrena de l'esperadísima tercera temporada de Twin Peaks, una serie que s'ha convertit en objecte de culte. Este llibre aporta les reflexiones de molts experts que estimen i odien a David Lynch a parts iguales. Amb ell, no hi ha terme mig. Més arriscat que mai, amb una voluntat clara d'endinsar-se en les profunditats dels boscos nord-americans, este llibre és el complement perfecte per a aquells que estimeu a Lynch i el seu insòlit univers.

Este año que dejamos ha sido el del estreno de la esperadísima tercera temporada de Twin Peaks, una serie que se ha convertido en objeto de culto. Este libro aporta las reflexiones de muchos expertos que aman y odian a David Lynch a partes iguales. Con él, no hay término medio. Más arriesgado que nunca, con una voluntad clara de meterse en las profundidades de los bosques norteamericanos, este libro es el complemento perfecto para aquellos que améis a Lynch y su insólito universo.


TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS, (Chimamanda Ngozi Adichie) / Penguin Random House

L'eclosió dels llibres feministes ha arribat a la seua màxima expressió en aquest 2017. Al capdavant de tots ells hi ha un llibre molt xicotet que arreplega l'emblemàtica i ja transcendental xarrada que va oferir l'autora africana, Chimamanda Ngozi, durant un TEDx Talk. Entre les moltes conclusions que podem extraure d'aquest necessari i bell llibre, hi ha una que sobreïx per la seua contundència: “Ser feminista no és solament cosa de dones”.

La eclosión de los libros feministas ha llegado a su máxima expresión en este 2017. Al frente de todos ellos hay un libro muy pequeño que recoge la emblemática y ya trascendental charla que ofreció la autora africana, Chimamanda Ngozi, durante un TEDx Talk. Entre las muchas conclusiones que podemos extraer de este necesario y hermoso libro, hay una que sobresale por su contundencia: “Ser feminista no es solo cosa de mujeres”.


LA GRAN GRIETA. EL DESPERTAR DE ÁFRICA (Alex Perry) / Ariel

En Desfici, per si no us heu adonat després de l'anterior recomanació, ens apassiona el continent africà. Creiem que dins dels seus contorns s'estan produint les revolucions socials i culturals més apassionants. Per açò ens va agradar tant aquest llibre que intenta explicar com mil milions d'africans estan conquistant la seua llibertat, superant als dèspotes que els han colonitzat successivament.

En Desfici, por si no os habéis dado cuenta tras la anterior recomendación, nos apasiona el continente africano. Creemos que dentro de sus contornos se están produciendo las revoluciones sociales y culturales más apasionantes. Por eso nos gustó tanto este libro que intenta explicar cómo mil millones de africanos están conquistando su libertad, superando a los déspotas que los han colonizado sucesivamente.


EN LA CIUDAD LÍQUIDA (Marta Rebón) / Caballo de Troya

Un llibre molt recent que provoca tanta congelació que convé llegir-ho amb els guants posats. Rebón és una de les millors traductores del rus en el nostre país i ara publica el seu primer llibre com a autora: una mescla de diari, llibre de viatges i crítica literària. Sant Petersburg i Moscou són alguns dels escenaris pels quals passegen Pasternak, Chíchikov o Dostoievski.

Un libro muy reciente que provoca tanta congelación que conviene leerlo con los guantes puestos. Rebón es una de las mejores traductoras del ruso en nuestro país y ahora publica su primer libro como autora: una mezcla de diario, libro de viajes y crítica literaria. San Petersburgo y Moscú son algunos de los escenarios por los que deambulan Pasternak, Chíchikov o Dostoievski.


BROOKLYN FOLLIES (Paul Auster) / Anagrama

He rebut 2018 a New York, molt concretament en una casa de Brooklyn. Així que estic rellegint aquest clàssic d'Auster, potser un dels seus llibres més redons, aquell que ha convertit en aquest barri novaiorqués en un 'must' per a qualsevol turista. Els seus edificis amb rajoles roges, els seus arbres nus a l'hivern i l'inoblidable passeig pel seu pont són alguns dels seus molts reclams.

He recibido 2018 en New York, muy concretamente en una casa de Brooklyn. Así que estoy releyendo este clásico de Auster, quizás uno de sus libros más redondos, aquel que ha convertido en este barrio neoyorquino en un 'must' para cualquier turista. Sus edificios con ladrillos rojizos, sus árboles desnudos en invierno y el inolvidable paseo por su puente son algunos de sus muchos reclamos.

paulagfurio_guia navidad desfici-80.jpg

LA URUGUAYA (Pedro Mairal) / Libros del Asteroide

Este llibre és perfecte. No hi ha un adjectiu que el definisca millor. La seua exactitud narrativa, la seua riquesa lingüística, la seua perfecció formal, la seua economia semàntica, la seua finíssima ironia... La història, a més, és turbadora: un escriptor que acaba de complir 40 anys (amb la seua crisi inclosa) viatja de Buenos Aires a Montevideo per a arreplegar uns diners que no pot adquirir en el seu país per les restriccions cambiàries. Allí coneixerà a una dona, a la uruguaiana, que li canviarà la vida.

Este libro es perfecto. No hay un adjetivo que lo defina mejor. Su exactitud narrativa, su riqueza lingüística, su perfección formal, su economía semántica, su finísima ironía... La historia, además, es turbadora: un escritor que acaba de cumplir 40 años (con su crisis incluida) viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que no puede adquirir en su país por restricciones cambiarias. Allí conocerá a una mujer, a la uruguaya, que le cambiará la vida.


EL TRIUNFO DEL ARTISTA (Tzvetan Todorov) / Galaxia Gutenberg

2017 ha sigut l'any del centenari de la Revolució Russa. Un vessant molt interessant d'aquesta revolta va ser l'artística: molts creadors i escriptors van saludar a la revolució, uns altres van patir la repressió d'un estat totalitari. D'ambdues situacions van sorgir obres úniques que relacionaven art i poder. Noms com Babel, Bulgakov, Maiakovski, Tsvetaieva o Mandelstampululan per aquest llibre imprescindible.

2017 ha sido el año del centenario de la Revolución Rusa. Una vertiente muy interesante de esta revuelta fue la artística: muchos creadores y escritores saludaron a la revolución, otros padecieron la represión de un estado totalitario. De ambas situaciones surgieron obras únicas que relacionaban arte y poder. Nombres como Babel, Bulgakov, Maiakovski, Tsvetaieva o Mandelstam pululan por este libro imprescindible.


HURRA (Ben Brooks) / Blackie Books

Els llibres de Blackie Books ja es compten per èxits. Han sabut connectar amb un lector jove, urbà i amb interessos molt variats. En esta estela s'inscriu Hurra, una novel·la emocionant, tendra i desesperada que té com a protagonista a un jove carismàtic, trassumpte del propi Brooks. Segueix la mateixa línia que les seues dues anteriors obres (Crezco y Lolito) que, al mateix temps, suposaven un homenatge vetlat a una obra tan coneguda com estimada: El guardián entre el centeno de D.J. Salinger.

Los libros de Blackie Books ya se cuentan por éxitos. Han sabido conectar con un lector joven, urbano y con intereses muy variados. En esta estela se inscribe Hurra, una novela emocionante, tierna y desesperada que tiene como protagonista a un joven carismático, trasunto del propio Brooks. Sigue la misma línea que sus dos anteriores obras (Crezco y Lolito) que, al mismo tiempo, suponían un homenaje velado a una obra tan archiconocida como amada: El guardián entre el centeno de D.J. Salinger. 


POESÍA COMPLETA (Idea Vilariño) / Lumen

Els poemes de Vilariño són, en veritat, trets; el seu llibre, una sort d'elogi de la negació, d'allò no dit, de la resistència, del que mai hauria d'haver ocorregut, de l'esborrat. La ferida -o potser millor, la llaga- de Vilariño, s'aprecia en els primers versos de cada poema. El seu amor desbocat cap a l'escriptor Juan Carlos Onetti ho va marcar tot i per sempre. Estos poemes són el resultat d'aquella ferida.

Los poemas de Vilariño son, en verdad, disparos; su libro, una suerte de elogio de la negación, de lo no dicho, de la resistencia, de lo que jamás debió haber ocurrido, de lo borrado. La herida -o quizás mejor, la llaga- de Vilariño, se aprecia en los primeros versos de cada poema. Su amor desbocado hacia el escritor Juan Carlos Onetti lo marcó todo y para siempre. Estos poemas son el resultado de esa herida.


LOS VIEJOS AMIGOS (Rafael Chirbes / Anagrama) 

Ja portem un temps sense Chirbes, probablement l'últim gran escriptor valencià. La Fundació Rafael Chirbes, amb seu en la residència que l'escriptor mantenia en la localitat alacantina de Beniarbeig, és un dels llocs als quals podem acudir per a recordar-lo. L'altre, per descomptat, són els seus llibres. Este correspon a la seua primera etapa. L'argument recorda molt a una pel·lícula de Buñuel -segur que l'endevineu- però amb matisos polítics: un grup de vells camarades són convocats a un sopar. Un dia van estar units per un lluminós, encara que confús, projecte comú: la revolució. Ara, tants anys després, fan repàs de les seues existències. Chirbes en estat pur.

Ya llevamos un tiempo sin Chirbes, probablemente el último gran escritor valenciano. La Fundación Rafael Chirbes, con sede en la residencia que el escritor mantenía en la localidad alicantina de Beniarbeig, es uno de los lugares a los que podemos acudir para recordarle. El otro, por supuesto, son sus libros. Este pertenece a su primera etapa. El argumento recuerda mucho a una película de Buñuel -seguro que la adivináis- pero con matices políticos: un grupo de viejos camaradas son convocados a una cena. Un día estuvieron unidos por un luminoso, aunque confuso, proyecto común: la revolución. Ahora, tantos años después, hacen repaso de sus existencias. Chirbes en estado puro.

paulagfurio_guia navidad desfici-81.jpg

Paula G. Furió