SALUT I FORÇA AL CANUT!

 
Imatges i text de  Palmera Vir

Imatges i text de Palmera Vir

Benvinguts quilos de més!, quin gust afegir-vos al meu cul i panxa. No voldria començar la meua anècdota de hui sense fer referència a la part proporcional que li correspon a aquesta molla que hi ha situada baix del braç. Gràcies per recordar-me que després de les festes vaig directa a l'infern del spinning.

Hui ma "uela" m'ha dit entre el discurs d'empapussadora i el de consentidora, el següent:

-Vir ,filla, quina cara més fina i lluenta tens!,

Això traduït al nostre idioma significa que la meua cara presenta en aquestes dates una dimensió estratosfèrica de cara de pa, com diuen al meu poble.

Aquesta vesprada visite a ma "uela" amb l'objectiu d'arreglar la jaqueta que m'han regalat estos Nadals. Per un motiu o un altre em ve un poc justeta i necessite les mans delicades de Verginieta.

Mentres ella cus, jo escric aquestes línies, i de pas anem xarrant de tot allò que ha sigut el 2017 per a les dos. En aquestes confessions que ens anem fent parlem, per descomptat, d'aquells propòsits que volem per a l'any vinent. A mesura que passa la vesprada veig créixer en amplitud la meua estilosa jaqueta i ella em diu amb aquest accent tan característic de Catadau:

-Mante, posa-te-la!

Enfundada en aquesta xupa roja per fi em sent triomfant i no una botifarra mal nugà, i és amb aquesta guisa com pense acomiadar l'any. Tan sols em falta eixos accessoris kitsch de qualsevol cotilló de cap d'any.

Sé que el proper dia 31 estaré a la plaça de l'Ajuntament de València amb molts de vosaltres i espere brindar tots a una veu:

Salut i força al canut!

¡Bienvenidos kilos de más!, que gusto añadiros a mi culo y panza. No quiero empezar mi anécdota de hoy sin hacer referencia a esa parte proporcional que le corresponde a la grasa situada debajo del brazo. Gracias por recordarme que después de las fiestas voy directa a el infierno del sipinning.

Hoy mi abuela me ha dicho entre el discurso de empapusadora y el de consentidora, lo siguiente:

Vir, hija, que cara más fina y lustrosa tienes!

Eso traducido a nuestro idioma significa que mi cara presenta por estas fechas una dimensión estratosférica de cara pan, como dicen en mi pueblo.

Esta tarde he visitado a mi abuela con el objetivo de poder arreglar una chaqueta que me han regalado por Navidad. Por un motivo u otro me viene un poco justa y necesito las manos delicadas de Verginieta.

Mientras ella cose, yo escribo estas líneas, y de paso vamos hablando de todo aquello que nos ha pasado en el 2017 para las dos. En estas confesiones que nos decimos, sin duda hablamos de los propósitos de este año que va a entrar. A medida que pasa la tarde veo crecer en amplitud mi estilosa chaqueta y ella me dice con su acento propio de Catadau:

-Mante, póntela!

Enfundada en esta chupa roja por fin me siento triunfadora y no una botifarra mal atada, y es de esta guisa cómo pienso despedir el año. Tan solo me faltarán esos accesorios kitsch de cualquier cotillón de fin de año.

Sé que el próximo día 31 estaré en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, como muchos de vosotros, y espero brindar todos a una voz:

Salut i força al canut!

 
Paula G. Furió