ENCISAR

 
Text i imatge:  Sara Birds

Text i imatge: Sara Birds

 
 

Està molt de moda ara morir-se d'amor per qualsevol cosa, tant que ja ha perdut el sentit. La gent, que no té mesura. Que va boja perduda per la vida. D'amor es moriren els amants de Teruel (el teu destí nevat de confiança, amic valencià) i no crec que vullgues acabar amb el mateix malnom. Però tranquil·litat, com a dona de recursos que sóc, sempre tinc solució per cada problema que ens planteja la llengua. Si vols distingir-te de la massa i exsudar classe en el teu discurs, deixa de morir-te d'amor i comença a encisar-te.

Té empaque, té punch i, el més important de tot, té el segell d'aprovació de  ta tia i les amigues.

Quan veges un cadellet passejant per primera vegada pel carrer: t'encises. Quan eixa persona tan guapa a més siga bona conversant: t'encises. Quan vages a pagar un pantaló i en caixa et diguen que està de rebaixes: t'encises. Quan ta mare et done un tupper de croquetes capaç d'alimentar a tota l'Horta Sud: te les menges sense compartir i t'encises

Se ha puesto muy de moda morirse de amor por cualquier cosa, tanto que ya ha perdido el sentido. La gente, que no sabe medir. Que va loca por la vida. De amor se murieron los amantes de Teruel (tu destino nevado de confianza, amigo valenciano) y no creo que quieras acabar con el mismo apodo. Pero que no cunda el pánico, yo que soy una mujer de recursos, siempre tengo una solución para cada problema de la lengua. Si quieres distinguirte de la masa y exudar clase en tu discurso, deja de morirte de amor y empieza a encisar-te.

Tiene empaque, tiene punch y, lo que es más importante de todo, tiene el sello de aprobación de tu tía abuela y las amigas.

Cuando veas un cachorrito dando su primer paseo por la calle: t’encises. Cuando esa persona tan guapa resulte además tener conversación: t’encises. Cuando vayas a pagar un pantalón y en caja te digan que está de rebajas: t’encises. Cuando tu madre te haga un tupper de croquetas capaz de alimentar a toda l’Horta Sud: te las comes sin compartir y t’encises. 

 
Paula G. Furió