ANAR MÉS QUE MELÓ

 
Imatges i text de  Palmera Vir

Imatges i text de Palmera Vir

Hi ha paraules que es queden gravades a foc. Sentències verbals que t'eduquen des de ben menut i a mesura que et vas fent gran vas afegint al teu propi vocabulari. Evidentment, te n'adones d'estes quan de sobte, un dia qualsevol, per la teua boca ix la típica frase que diu ta "uela", repeteix ta mare i finalment dius tu. Eixe protagonisme que agafes quan et dirigeixes a la teua veïna pel carrer:

Ei, bon dia, no em pare que vaig més que meló!

De sobte, al teu cap ix este pensament que evidencia que ara eres tu l'adult que difon la cultura popular. Les paraules tenen vida i viuen mentre hi ha algú que les diu.
Jo he agafat per bandera fer ús de tots d'aquells refranys que han deixat història en mi. Estes paraules que fan que em trasllade a un record, a un poble o a una persona en particular. Quan emitim de manera casual estes dites o refranys fem que la nostra llengua siga avançant, difonent un missatge de fa anys, que ha passat de boca en boca amb la finalitat d'educar.

Per a mi, estes paraules han quedat tatuades a la meua ànima i, de fet, quan veig a ma "uela", no puc evitar imaginar-me-la plena de tatuatges també. Ella sempre em conta la seua vida, on apareix un passat que té molt present. Entre una conversa i una altra, apareixen aquelles dites o paraules que, per qüestions de moda, o pel simple pas del temps, han quedat guardades per a un grup reduït que les té presents.

Segurament, nosaltres, unes generacions després, continuem afegint i enriquint el llenguatge amb noves paraules. Però, no obstant això, no ens oblide'm d'aquelles que són molt nostres i ens vénen dels més vells.

 

Hay palabras que se quedan grabadas a fuego. Sentencias verbales que te educan desde pequeño y a medida que te vas haciendo mayor vas añadiendo a tu propio vocabulario. Evidentemente, te das cuenta de ellas cuando de repente, un día cualquiera, sale por la boca la típica frase que dice tu abuela, repite tu madre y finalmente dices tú. Ese protagonismo que coges cuando te diriges a tu vecina por la calle:

Ey, buenos días, no me pare que vaig més que meló!

De repente, en tu cabeza surge ese pensamiento que evidencia que ahora el adulto eres tú y, sin querer, eres el difusor de la cultura popular. Las palabras tienen vida y viven mientras haya alguien que las diga. Yo he tomado la iniciativa de recoger todos aquellos refranes que han hecho historia en mi. Esas palabras que hacen que me traslade a un recuerdo, a un pueblo, o a una persona en particular. Cuando emitimos de manera casual estos dichos o refranes hacemos que nuestra lengua siga avanzando, difundiendo un mensaje de hace años, que ha pasado de boca en boca con la finalidad de educar.

Para mí, estas palabras han quedado tatuadas en mi alma y, de hecho, cuando veo a mi abuela, no puedo evitar imaginármela llena de tatuajes también. Ella siempre me cuenta su vida, donde aparece un pasado que tiene muy presente. Entre una conversación y otra aparecen dichos o palabras que, por cuestiones de moda, o por el simple hecho del paso del tiempo, han quedado guardadas para un grupo reducido que las tiene presentes.

Seguramente, nosotros unas generaciones después continuemos añadiendo y enriqueciendo el lenguaje con nuevas palabras, pero, no obstante, no nos olvidemos de aquellas que son muy nuestras y nos vienen de los más mayores.

 
Paula G. Furió